Etikettarkiv: Trygghet

Bemannia ligger steget före

Cecilia Bjurler, konsultchef, Lisa Målberg, konsultchef och teamledare och Mia Gustafsson, konsultchef hos Bemannia.
Cecilia Bjurler, konsultchef, Lisa Målberg, konsultchef och teamledare och Mia Gustafsson, konsultchef hos Bemannia.
Att vara konsult hos Bemannia innebär samma trygghet som en traditionell anställning. Företaget är ISO-certifierat och har kollektivavtal, vilket bland annat innefattar pensionsavsättning.

Bemanningsföretaget Bemannia har lång erfarenhet inom socionombemanning. Här arbetar man proaktivt med att säkerställa bästa möjliga förutsättningar och uppdrag för alla konsulter. Mia Gustafsson, konsultchef, förklarar att det till syvende och sist handlar om att ligga steget före.
– Marknaden för socionombemanning håller på att stabilisera sig, så för att fortsätta ligga i framkant behöver vi sticka ut. Det gör vi genom att hela tiden tänka framåt, såväl vad gäller att planera konsulternas kommande uppdrag och vara del i ramavtal över hela Sverige, som att utvärdera arbetsmiljön och satsa på ett nära och personligt ledarskap.

Vill du bli en del av vårt team? Läs mer här!

Stämmer av med konsulterna
Ett led i detta är att ha en kontinuerlig dialog med konsulterna och att ständigt vara närvarande och tillgängliga för att ge stöd och svara på frågor.
– När våra konsulter är ute på sina uppdrag har vi regelbunden kontakt. Vår ambition är att åka ut för att besöka dem på arbetsplatserna och stämma av och följa upp att allting går som det ska, oavsett om det gäller arbetsbelastning eller trivsel i allmänhet. Alternativt bara för att luncha eller ta en fika. Den här typen av uppföljning är något vi verkligen är bra på, vågar jag påstå, säger Lisa Målberg, konsultchef och teamledare.

Öppenhet och transparens
Förutom de mer traditionella förmånerna såsom pensionsavsättning och så vidare, erbjuder Bemannia konkurrenskraftiga löner och uppmuntrar därtill sina konsulter till kompetensutvecklande och utvecklande initiativ.
– När vi hittar bra konsulter vill vi göra allt vi kan för att få dem att trivas samt hitta utvecklande uppdrag till dem. Det är naturligtvis en av anledningarna till att vi satsar så mycket på utveckling och ledarskap, och vår kommunikation med konsulterna. Vi tror på att vara rättvisa och ärliga och ha en öppen kommunikation och transparens. Det vinner vi på i längden, avslutar Cecilia Bjurler, konsultchef.

Är din arbetsplats i behov av socionomkompetens? Klicka här för mer information

Bemannia
Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Företaget har ramavtal med cirka 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter. De erbjuder dig som socionom uppdrag runt om i hela Sverige. Bemannia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som har kollektivavtal.

Bemannia AB (Publ.)
Tel: 0771-84 53 00
E-post: socionom@bemannia.se
www.bemannia.se

Hitta ditt äventyr som socionomkonsult hos Dedicare

Hila Hezaveh, team­ledare, Mårten Nilsson, konsult och Marta Aregawi, konsult på Dedicare Socionom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Hila Hezaveh, team­ledare, Mårten Nilsson, konsult och Marta Aregawi, konsult på Dedicare Socionom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Som socionomkonsult hos Dedicare har du friheten och flexibiliteten att själv avgöra hur, när och var du vill arbeta. Dedicare är Nordens största aktör inom socionombemanning och kan därför erbjuda gott om uppdrag, en konkurrenskraftig lön och en utvecklande arbetssituation.

Marta Aregawi är en av de socionomer som är tillsvidareanställd som konsult hos Dedicare. Hon tog sin examen 2014 och har sedan dess hunnit arbeta både med barn och unga, försörjningsstöd, och ensamkommande flyktingbarn.
– Jag har alltid haft ett intresse för att hjälpa människor och tycker att jobbet som socionom är väldigt givande och intressant. Jag kände dock att jag ville ha större frihet och flexibilitet, så att jag kunde vara lite mer spontan med min fritid och min semester. En kamrat till mig, som hade arbetat för Dedicare tidigare, rekommenderade dem varmt och efter att ha gjort lite egen research kring olika företag var det ett enkelt val. Det kändes tryggt och bra att komma hit, säger hon.
Kollegan Mårten Nilsson har arbetat som socionom i nära åtta år och framförallt varit inriktad mot arbete med äldre och LSS med vuxna. Liksom Marta blev han rekommenderad Dedicare av kollegor och även han trivs bra med de flexibla förutsättningar han har som konsult. Men den främsta anledningen till att han sökte sig till Dedicare var äventyret:
– Det är spännande att hamna på nya arbetsplatser, även om jag självklart kan ange önskemål om var och hur jag vill arbeta. Tänk vilken förmån det är att hamna på västkusten en sommar! Sedan är lönen verkligen konkurrenskraftig, men det visste jag inte innan jag kom hit, så det var snarast en bonus. Jag rekommenderar verkligen andra socionomer att våga ta steget till att bli konsult – man lär sig otroligt mycket och blir utmanad på ett helt nytt sätt. Dessutom får man chansen att bedriva socialt arbete över hela Sverige, vilket är väldigt spännande, avslutar han.


Hila hittade äventyret inom Dedicare

Hila Hezaveh började på Dedicare som socionomkonsult. Hon trivdes bra men ville mer med sin Dedicare-resa och fick en tjänst som konsultchef. Sedan juni i år har hon dessutom blivit befordrad till teamledare inom affärsområdet.

– Det kanske låter som en kliché, men jag älskar verkligen mitt jobb och jag trivs jättebra. För mig har min socionomexamen varit en biljett till nya resor med nya äventyr och erfarenheter och det har varit jättespännande hela vägen, berättar Hila.
Hon lyfter fram att det som fällde avgörandet huruvida hon skulle söka tjänsten som konsultchef var den oerhört positiva bild hon fick av bolaget och innepersonalen på Dedicare, samt att hon verkligen uppskattade möjligheten att bredda sin kompetens och växa i sin roll inom företaget.
– Som konsultchef är en del av mitt arbete att ge rätt kompetens till rätt plats. Det gör ju att vi i förlängningen har ett brukarperspektiv, för att exempelvis ett barns behov ska kunna utredas och bedömas i god tid, behövs även personal på plats med rätt kompetens och det är där jag kommer in i bilden. Jag erbjuder kompetenta socionomkonsulter till myndigheter och andra verksamheter. Som teamledare har jag även en mer coachande och stöttande roll till konsultchefer som arbetar inom affärsområdet.
Hila betonar också att bilden av vad hon och hennes kollegor arbetar med behöver ses i ett större perspektiv.
– Fördomen är att bemanning handlar om vinster, men vad kostar det samhället om ett barn inte får den insats barnet är i behov av i rätt tid, eller om socialtjänsten är överbelastad och därmed inte hinner göra en kvalitativ och korrekt bedömning? Utan socialsekreterare får inte brukarna den hjälp de behöver. Vårt jobb är därför att avlasta socialtjänsten och stötta upp när det är brist på personal så att vårt sociala välfärdssystem fungerar.
Dedicare Socionoms konsultchefer är till övervägande del själva socionomer, och många av dem har erfarenhet av att arbeta inom Social­tjänsten. Förutom att den samlade kompetensen är något som kunderna uppskattar är det också till stor hjälp för konsulterna. Hila poängterar att Dedicares ambition är att hitta individuella lösningar för både konsulten och kunden, att ha god och respektfull kommunikation, en personlig kontakt och vara lyhörd.
– Vi har spetskompetens inom vårt område och där skiljer vi oss från mängden. Vi förstår vad både kunder och konsulter behöver och vad det betyder när de pratar om ärendemängd, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Därför åtnjuter vi också ett väldigt högt förtroende inom branschen, något som vi är både glada och stolta över.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare, chefer och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer eller familje­hemskonsulenter.

Dedicare Socionom
Ringvägen 100, 10tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

Människor som hjälper människor

Joakim Södermark, Lina Forsberg och Maria Hollström på Cura Nord. Foto: KMH Fotografi
Joakim Södermark, Lina Forsberg och Maria Hollström på Cura Nord. Foto: KMH Fotografi
– För oss är en konsult en person som är kompetent och självgående och därmed stöttar upp organisationen. Det är viktigt att chefer och anställda blir avlastade och kan fokusera på rätt saker. För att detta ska vara möjligt behöver konsulten vara trygg, ha en hög kompetens och erfarenhet och få rätt stöd från konsultföretaget, säger Maria Hollström, socionomkonsult och nybliven utvecklingsledare på Cura Nord.

Cura Nord har varit verksamma inom socionombemanning sedan januari 2017 och har sedan starten kontinuerligt hjälpt socialtjänster runt om i landet. Målet – att förhindra kompetensbrist i organisationer som hjälper människor i behov – är en drivkraft som heter duga för företaget. För att kunna nå målet är företaget övertygat om att trygghet och engagemang behöver genomsyra företagets alla kontakter och processer.
– Jag vet hur viktigt det är att vara på ett företag som bryr sig om en, säger Lina Forsberg. Lina är en av grundarna av Cura Nord, med erfarenhet av såväl personalledning som brett HR-arbete. Att se människan, både kunden och sina egna anställda, är en av grundstenarna i Cura Nords verksamhet.

Trygghet i fokus
– Vi vill att våra konsulter ska kunna vara sig själva och trivas hos oss. Därför har vi kollektivavtal, försäkringar, tydlig arbetsmiljöuppföljning och extern handledning för att de ska känna sig trygga i sin konsultroll. Vi tror stenhårt på att vi genom att ta hand om våra anställda på bästa sätt lägger grunden till att de kan göra ett bättre jobb tillsammans med människorna de hjälper, säger Joakim Södermark, konsultchef och grundare. Han poängterar att samma sak gäller hos kund, där ansvarsförsäkring, uppföljning och en ärlig dialog lägger grunden för ett gott samarbete.
Företaget har under resans gång fått stor respekt för vilket ansvar konsultrollen medför. Att arbeta som socionomkonsult är en självständig roll med krav på hög leverans.
– Vi som arbetsgivare behöver ha förståelse för dessa krav och finnas där oavsett vad det gäller, säger Lina Forsberg. Det är viktigt att konsulten har förtroende för oss och att vi har ett välfungerande samarbete, så vi inte belastar kunden på något sätt.
Maria Hollström instämmer:
– Givetvis behöver konsulter precis som andra medarbetare bli sedda och hörda och få det stöd som behövs för att kunna utföra sina uppdrag på bästa sätt. Som socionomkonsult på Cura Nord har jag alltid känt mig trygg i att detta fungerar väl. Som utvecklingsledare kommer jag att fortsätta arbetet med att stärka och utveckla såväl våra konsulter som de olika tjänster vi kan erbjuda organisationer.

Ärlig dialog
Återkoppling och uppföljning är därför ett viktigt redskap för att säkerställa både medarbetarnas trivsel och kundens nöjdhet. Ärlighet och transparens menar företaget är A och O i branschen, då konsulterna ska veta vad de ger sig in i och kunderna får vad de förväntar sig, och mer därtill. Joakim Södermark poängterar att man har siktet inställt på långsiktiga relationer, både vad gäller kunder, konsulter och uppdrag.
Cura Nord startade i liten skala och även om de vill behålla det lilla formatet i form av personligt omhändertagande och omsorg om sina konsulter och kunder, räknar de med att fortsätta växa och utveckla verksamheten. I och med utökningen med en utvecklingsledare ser Cura Nord att företaget framöver kommer att kunna stötta en hel organisation med det som behövs, till exempel avlastning, genomlysning, kvalitets­arbete och arbetsmiljö. Cura Nord vill finnas med i arbetet att skapa fungerande, rättssäkra och hållbara verksamheter där de anställda trivs.

Cura Nord Bemanning
Cura Nord är ett norrländskt konsultföretag med inriktning på socionomer. Företaget har sitt säte i Umeå men har såväl kunder som konsulter i hela Sverige. Genom erfarna och kompetenta socionomkonsulter vill företaget hjälpa till i arbetet med att skapa hållbara organisationer med god arbetsmiljö.

Cura Nord Bemanning
& Rekrytering AB
Umestan Företagspark, Hus 7
903 47 Umeå
Tel: 090-34 00 140
www.curanord.se

Erfarenhet och samarbete ger hög kvalitet

Malin Winge och Kalle Walfridson på Humana. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Winge och Kalle Walfridson på Humana. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lång erfarenhet bland Humanas socionomer ger högkvalitativa lösningar för kommuner runt om i landet. Genom tryggt ledarskap och gott samarbete internt är man en populär arbetsgivare. Nyckeln till framgången är att sätta individen i första rummet och följa sin etiska kompass.

På Humanas huvudkontor i Stockholm kommer ett hemtrevligt sorl av röster från lunchrummet och det är där jag möter Malin Winge och Kalle Walfridson. Efter 10 år som enhetschef på socialtjänsten i Vallentuna kommun började Malin arbeta här som regionchef för snart två år sedan.
– Det är jättekul att få vara med och påverka socialtjänsten från ett annat håll. Vi som arbetar här är alla trygga i vår profession, vilket ger utrymme för kreativa lösningar för våra uppdragsgivare, säger hon.

Socionomer med bred erfarenhet
Malin får medhåll av Kalle, regionchef på Göteborgskontoret, som även han är socionom i botten med över 40 års erfarenhet inom kommunal socialtjänst.
– Jag räknade ut att våra socionomer i snitt har 18 års erfarenhet inom yrket. Det är viktigt för att man ska klara av arbetsuppgifterna i ett tufft jobb, säger han och berättar att det var Humanas etiska värdegrund som lockade honom hit.
– Det jag fick med mig från första mötet med chefen för Individ och Familj på Humana var att man inte ska ta ett uppdrag som går emot ens etiska kompass, vilket jag för vidare till personalen, fortsätter han.

Flera experter inom Humana
För båda är det viktigt att deras medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen. Förutom att bolla idéer och diskutera eventuella problem är Malin och Kalle alltid med på uppstartmöte med kommunen och följer systematiskt upp uppdragen på plats ca var 6:e vecka.
– Inom Humana finns också en bredd av kompetenser och erfarenhet, som vi använder oss av. Bland annat har vi konsulterat vår expert på hederskultur och våld i nära relationer, Nina Darvish, vid olika tillfällen. Utbyte av kompetens skapar mervärde, säger Malin.
Som socionom på Humana kan man välja att vara tillsvidareanställd, uppdragsanställd eller underleverantör. Företaget är också ett auktoriserat bemanningsföretag och kollektivavtal finns för de anställda.
– Det är inte alla bolag som är auktoriserade, men det kvalitetskravet borde vara en självklarhet för kommunerna vid upphandling, säger Kalle och får medhåll av Malin som också vill framhålla möjligheterna för medarbetarna att prova andra uppdrag inom företaget.
– Här finns stora möjligheter att byta arbetsuppgifter och vidareutveckla sina färdigheter. Ett av våra värdeord är glädje, vilket jag verkligen känner finns här, avslutar hon.

Humana Bemanning
Humana Bemanning erbjuder socionomer för olika uppdrag som bland annat utredare, arbetsledare och chef i hela landet. Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med 15 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Humana är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.

Läs mer om Humana på www.humana.se
Mer om Humana Bemanning hittar du på www.humanabemanning.se


www.humanabemanning.se