Etikettarkiv: Stödboende

Vi arbetar med helheten

Adonia startades 2013 av Gustav Bobeck och Gabriel Johnsson med en önskan om att göra världen lite bättre. I grunden fanns en övertygelse om alla människors lika värde och rätten till ett gott liv. Den övertygelsen har lett till att Adonia idag kan erbjuda en helhet, allt från familjehemsvård till ett boende där du som vuxen kan få stöd till ett värdigt liv.

Adonia erbjuder boende med stöd eller behandling på uppdrag av socialtjänsten. Målet är alltid att människor ska bli självständiga utefter sina förmågor och känna sig trygga.
Adonia har även en bemanningssida med inriktning på socialtjänsten med socialsekreterare, behandlingspersonal, handledare, terapeuter och chefer på olika nivåer som både kan myndighetsutövning och arbeta med verksamhetsutveckling.
Adonia har ramavtal med mer än 100 kommuner och har de tillstånd som krävs för den verksamhet vi bedriver.

”Jag är väldigt, väldigt nöjd med Adonia. De har kunniga medarbetare som är professionella och lätta att samarbeta med. Det är alltid lätt att få kontakt, och de är snabba att höra av sig om det händer något som jag kanske behöver veta. De engagerar sig.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten

Välutbildad personal
Inom Adonias olika boendeformer – boende med stöd, boende med skydd, stödboende och familjehem – arbetar välutbildad personal som kan erbjuda olika typer av utredningar, återfallsprevention, familjebehandling, Trappan, Freda och Patriark. Adonia kan även erbjuda behandling utifrån metoder som Repulse, CPU, HAP, Connect, Suicidprevention, Active Parenting, Strategi, LFT och ACT.
Adonia erbjuder även Kvinno- och mansjour för de som är i behov av att snabbt komma ifrån en destruktiv relation. Adonias personal kan hämta upp familjer och ta dem till våra skyddade lägenheter som är möblerade och klara för inflytt.
Den erfarenhet och kunskap som Adonia samlat på sig genom åren lägger idag grunden för allt vårt arbete. Vilken sorts insats det än handlar om arbetar personal på Adonia alltid professionellt, genomtänkt, systematiskt och långsiktigt hållbart. På Adonia möter vi varje människa som en unik individ med en helt egen livshistoria, och unika drömmar och behov. Adonia har barnkurator i organisationen för att kunna tillvarata barnens intresse.

”Vi hade konsult på arbetsledande position. Denne var mycket noggrann, oerhört kunnig, lojal och ambitiös. Konsulten tog ett ekonomiskt ansvar, införde nya förhållningssätt, ökade och avsevärt förbättrade samverkan mellan handläggarna och övriga delar av organisationen. Konsulten hade ett mycket gott bemötande och ett behagligt sätt.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten

Adonia

Organisatoriskt verkar Adonia i Västsverige, men Adonias familjehem finns i hela Sverige.
Enheter i Uddevalla, Ulricehamn, Borås och Göteborg.
Totalt 18 anställda, både män och kvinnor med olika kulturella bakgrunder och olika språkbaser såsom spanska, tigrinia, och somaliska.

Läs mer om oss på www.adonia.se

Kontakt:

Familjehem:
Joachim Berner
0721-85 25 62

Boende med olika former av stöd:
Petra Isaksson
031-757 51 10

Verksamhetsutveckling eller bemanning:
Katarina Rademacher
0721-85 25 50

www.adonia.se

aMHigo – vårdkedja genom livet

Daniel Risnert, socialpedagog och Ulrika Jonsson, socionom. Foto: Mats Engfors/Fotographic
Daniel Risnert, socialpedagog och Ulrika Jonsson, socionom. Foto: Mats Engfors/Fotographic

aMHigo arbetar med hela familjen, genom livets alla skeden.
På aMHigos olika behandlingshem i Boden kan du utvecklas professionellt, i sammansvetsade team där din insats verkligen gör skillnad.

aMHigo är, med sin bas i Boden, norra Sveriges enda privata utförare av HVB för utredning av anknytning/föräldraförmågan i småbarnsfamiljer. Förutom HVB-hem för ungdomar, skyddat boende och utredningshem erbjuder aMHigo bland annat familjehem, stödboende för unga och öppenvård för att stötta barn, ungdomar och vuxna. I takt med att verksamheten växer utökar aMHigo personalgruppen. Det är utöver socionomer även socialpedagoger, beteendevetare och rättsvetare som är med och utvecklar verksamheten.

Småskaligt
– Tanken är att vi ska kunna erbjuda våra klienter en sammanhållen vårdkedja, oavsett var i livet man befinner sig. Det är starkt fokus på småskalighet och kvalitet. Våra beslutsvägar är korta och det är högt i tak. Här tar vi vara på medarbetarnas kompetens och man har alla möjligheter att driva förändringsarbete och påverka, berättar socionomen Ulrika Jonsson.

Klicka här för att läsa mer om våra tjänster

Fritt och aktivt
Hon får medhåll av medarbetaren Daniel Risnert. Han var från början golvläggare, men ville arbeta med människor och jobbade under fyra år på HVB-hem innan han utbildade sig till socialpedagog. Idag arbetar han med utredningar på aMHigos utredningshem i Boden.
– Det är ett enormt fritt, aktivt och varierande arbete, där vi jobbar väldigt nära familjerna. De bor vanligtvis hos oss i åtta veckor och under den tiden hinner vi lära känna dem väl. Här kan man ta egna initiativ och utforma arbetet självständigt. Det är väldigt stimulerande, säger han.

Bred kompetens
I personalgruppen på aMHigo finns allt från unga, nyutexaminerade till personer med lång erfarenhet av socialt arbete. Många har tidigare arbetat inom socialtjänsten och det finns ett brett kontaktnät och nära samarbete med olika kommuner. Gemensamt för alla medarbetare är det starka engagemanget och kvalitetstänkandet, framhåller Ulrika och Daniel.
– Här finns ett helhetstänkande där ledorden är trygghet och kompetens. Vi vill att våra boende ska få livskvalitet och balans mellan utredning, behandling och fritidsintressen.

Klicka här för att läsa mer om våra tjänster

aMHigo

Utöver utredning och utbildningar erbjuder vi öppenvårdsinsatser samt boenden i form av familjehem, stödboende, skyddat boende, utredningshem/HVB för barnfamiljer och HVB ungdom, som är ett litet boende med fyra platser för ungdomar i åldern 13–18 år.
Vi har spetskompetens inom utredning, anknytning, missbruk, våld, hedersproblematik, kriminalitet, trauma och PTSD.