Etikettarkiv: Rekrytering

Bra ledarskap viktigast för att stanna långsiktigt

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef på individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås. Foto: Anna Sigge
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef på individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås. Foto: Anna Sigge
En bra arbetsledning, bra lön, rimlig arbetsbelastning och bra arbetskamrater. Det är de fyra viktigaste faktorerna föra att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare, enligt Framtidens Karriär – Socionoms undersökning.

– Undersökningsresultatet påminner om resultatet från liknande undersökningar som genomförts tidigare. Vi har själva gjort en liknande undersökning lokalt här i Borås. Vårt undersökningsresultat liknade detta, men en bra introduktion, tid för återhämtning och reflektion samt balans mellan familj och fritid rankades högre i vår undersökning. Även intressanta arbetsuppgifter rankades högre i vår undersökning, säger Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef på individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås. Hon har tidigare arbetat som handläggare samt som IFO-chef och enhetschef i socialtjänsten.

Bra ledarskap och kollegialt stöd
I Borås initierade man 2017 en satsning för att lyckas bättre med rekrytering och få fler socionomer att stanna, för att få en bättre kontinuitet i verksamheten. Satsningen har resulterat i att kommunens socialtjänst inte längre behöver anlita några socionomkonsulter. Löneutvecklingen ligger numera i nivå med andra likvärdiga kommuner och omgivande kommuner, och vakanserna bland socionomerna har försvunnit. Kontinuiteten i verksamheten har förbättrats i takt med att personal­omsättningen minskat. Kommunen har dessutom överanställt socionomer för att kunna hantera naturlig rörlighet som föräldraledigheter och sjukfrånvaro.
– Det råder ingen tvekan om att ett bra ledarskap är viktigt för många socionomer. Lön och löneutveckling är betydelsefullt i kombination med andra faktorer, till exempel att man ingår i ett välfungerande team med kollegialt stöd som komplement till en bra arbetsledning, säger Anna-Lena Sellergren.

Anna-Lena Sellergrens råd till social­tjänster som vill bli attraktivare som arbetsgivare
• Kombinera extern och intern marknadsföring. Befintliga medarbetare är ofta era bästa ambassadörer. Glöm därför inte att satsa på intern marknadsföring och involvera medarbetarna i arbetet med att stärka er som arbetsgivare.
• Satsa på riktade rekryteringsbudskap till olika målgrupper. När man vill rekrytera erfarna socionomer kräver det andra argument och ett annat budskap än om man satsar på att rekrytera nyutexaminerade. Fokusera på att rikta budskapet i era annonser så mycket som möjligt till varje målgrupp.
• Anpassa arbetet med att stärka er position som arbetsgivare utifrån era förutsättningar. Varje socialtjänst har olika behov och förutsättningar för att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare. Anpassa era satsningar utifrån era behov snarare än att kopiera från någon annan.
Vilka faktorer anser du är viktigast för att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? (Ange gärna flera.)

1. Ett bra ledarskap/arbetsledning
2. Bra lön/löneutveckling
3. Rimlig arbetsbelastning
4. Bra team/arbetskamrater
5. Möjlighet till kompetensutveckling, fort- och vidareutbildning
6. Möjlighet att påverka sin arbetssituation
7. Tid till återhämtning och reflektion
8. Bra arbetsmiljö
9. Bra introduktion för nyanställda
10. Bra utvecklingsmöjligheter
11. Mer tid för det sociala arbetet
12. Administrativ avlastning
13. En trygg arbetsplats
14. Övrigt
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.
Vilka faktorer anser du är viktigast för att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? (Ange gärna flera.)

1 Ett bra ledarskap/arbetsledning
2 Bra lön/löneutveckling
3 Rimlig arbetsbelastning
4 Bra team/arbetskamrater
5 Möjlighet till kompetensutveckling, fort- och vidareutbildning
6 Möjlighet att påverka sin arbetssituation
7 Tid till återhämtning och reflektion
8 Bra arbetsmiljö
9 Bra introduktion för nyanställda
10 Bra utvecklingsmöjligheter
11 Mer tid för det sociala arbetet
12 Administrativ avlastning
13 En trygg arbetsplats
14 Övrigt

Undersökningen är gjord mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten 14–21 januari 2019.

Strukturella lönesatsningar minskar personalomsättningen

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Varannan socionomer anser att personalomsättningen är för hög på deras arbetsplats inom socialtjänsten. Strukturella lönesatsningar, bättre löneutveckling och karriärmöjligheter för erfarna socionomer kan minska personalomsättningen avsevärt.

– Undersökningsresultatet om personalomsättningen speglar hur verkligheten ser ut. Bland socialsekreterare i genomsnitt i hela landet har personalomsättningen varit drygt 30 procent per år, och på vissa arbetsplatser mer än så – då tar det inte många år förrän hela personalstyrkan är utbytt. Det enda sättet att öka sin lön är för merparten av socionomerna nämligen att byta jobb, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Utarmar kompetens
För individen är det förstås positivt att kunna höja sin lön, men för arbetsgivarna har utvecklingen fått många negativa konsekvenser. Arbetsgivare lägger mycket resurser på rekrytering och introduktion av nyanställda och klienter tvingas vänja sig vid att ständigt möta nya handläggare, vilket riskerar att underminera förtroendet för socialtjänsten.
Den höga personalomsättningen riskerar även att utarma organisationers samlade kompetenskapital; arbetsgivare vittnar om att det är särskilt svårt att rekrytera erfarna socionomer. En ständigt hög personalomsättning gör det också svårt att genomföra utvecklingsarbete i organisationen. För att råda bot på situationen krävs strukturella och långsiktiga lönesatsningar, i synnerhet för de erfarna socionomerna.

Kompetensförsörjningsplan
– Specialistsocionomtjänster är en viktig pusselbit för att premiera erfarenhet och påbyggnadsutbildningar. Specialistsocionomerna kan dessutom stötta kollegor och chefer genom evidensbaserade bedömningar, säger Markus Furuberg.
Han rekommenderar arbetsgivare att inkludera medarbetarna i arbetet med att skapa en långsiktig kompetensförsörjningsplan som sträcker sig över tre till fem års tid.
– De pengar som arbetsgivare i dagsläget lägger på rekrytering och introduktion för nyanställda kan istället investeras i strukturella löneåtgärder som ger en attraktiv lönespridning och motiverar erfarna socionomer att stanna kvar, säger Markus Furuberg.

Bör kunna dubbla sin lön
På frågan om vilken nivå månadslönen ligger på för en nyutexaminerad socionom, svarade merparten av socionomerna att den ligger på mellan 25 000 och 30 000 kronor. På frågan om lönenivån för socionomer med tio års arbetslivserfarenhet, angav merparten att den ligger på 30 000–37 500 kronor per månad.
– Lönenivåerna för den erfarna gruppen bör istället ligga i den högre delen av skalan. Det bör vara realistiskt för socionomer att kunna dubblera sin lön under sin karriär. Åtgärder som förbättrar erfarna socionomers möjligheter till lönekarriär kan verkligen bidra till att minska personalomsättningen på såväl kort som lång sikt. Den här typen av satsningar har också ett signalvärde eftersom det signalerar för nyutexaminerade att det här är en arbetsgivare där man kan göra karriär, avslutar Markus Furuberg.

Hur är personalomsättningen på din arbetsplats inom socialtjänsten?

Svaren avser endast socionomer som arbetar inom socialtjänsten.
Svaren från alla socionomer är 38% för hög och 56% lagom.
Ungefär på vilken nivå ligger månadslönen för en nyutexaminerad socionom på din arbetsplats?
Ungefär på vilken nivå ligger månadslönen för en socionom med 10 års arbetslivserfarenhet på din arbetsplats?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.