Tag: Regeringen

Foto: Axel Adolfsson

Ministern vill genomföra storskaliga reformer

Socialtjänstministern

Ministern vill genomföra storskaliga reformer

Brinner för att göra skillnad för barn och unga som riskerar att fara illa.

Ministern vill genomföra storskaliga reformer

Översyn av socialtjänstlagen utreder särreglering av äldre

Översyn av socialtjänstlagen utreder särreglering av äldre

Den pågående översyn av socialtjänstlagen är en omfattande utredning som engagerar många och ska slutredovisas...

Översyn av socialtjänstlagen utreder särreglering av äldre

Utredningen av socialtjänstlagen utökas och förlängs

Utredningen av socialtjänstlagen utökas och förlängs

Den pågående utredningen om framtidens socialtjänstlag har fått ett utvidgat uppdrag av regeringen. Utredningstiden förlängs...

Utredningen av socialtjänstlagen utökas och förlängs

Hållbar förändring av sociala barn- och ungdomsvården

Hållbar förändring av sociala barn- och ungdomsvården

Den 15 december 2017 överlämnade regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve slutrapporten av den sociala barnoch...

Hållbar förändring av sociala barn- och ungdomsvården

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme

2017 påbörjade regeringens särskilda utredare Margareta Winberg en översyn av socialtjänstlagen. Några viktiga syften är...

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme