Etikettarkiv: Nyanställda

Stärker socialsekreterare i barn- och ungdomsvården

Sofia Lager Millton, FoU-ledare på FoUrum – social välfärd i Region Jönköpings län och Cristina Dahlberg, projektledare för Yrkesresan på Göteborgsregionens kommunalförbund
Sofia Lager Millton, FoU-ledare på FoUrum – social välfärd i Region Jönköpings län och Cristina Dahlberg, projektledare för Yrkesresan på Göteborgsregionens kommunalförbund

Socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården är ofta i behov av kontinuerlig kompetensutveckling och andra åtgärder som stärker dem i deras yrkesroll. Flera regioner har därför initierat långsiktiga satsningar som ska bidra till att stärka just denna yrkesgrupp.

– 2010 började vi diskutera hur vi kunde stärka socialsekreterare i barnoch ungdomsvården. Det blev startskottet för ett projekt som pågick i 2,5 år. Inom ramen för projektet provade vi en mängd olika utbildningar. 2013, när projektet avslutades, fortsatte vi att arbeta systematiskt med kompetensutveckling av socialsekreterare inom just barn- och ungdomsvården i länets samtliga kommuner, säger Sofia Lager Millton, FoU-ledare på FoUrum – social välfärd i Region Jönköpings län, som arbetar med kommunerna i Jönköpings län.

Introduktionskurs för nyanställda
Hon anser att även om socialsekreterare som är nya i yrket ofta tar sig an sina arbetsuppgifter med stor entusiasm så är det viktigt att samtidigt erbjuda utrymme för reflektion och stöd. I Jönköpings län erbjuder samtliga kommuner därför en gemensam introduktionskurs för nyanställda socialsekreterare.
– Kursen fokuserar både på mjuka och hårda faktorer. Vi går till exempel igenom handläggningsprocessen, men låter även socialsekreterarna ta del av erfarenheter från människor som varit i kontakt med socialtjänsten. Socialsekreterare med mångårig yrkeserfarenhet fungerar som föreläsare på utbildningen. Det lyfter och bekräftar de erfarna socialsekreterarna och ger de nyanställda förebilder inom yrket, säger Sofia Lager Millton.

Utvecklar specialistspår
Region Jönköpings Län utvecklar nu ett strukturerat kompetensutvecklingskoncept även för erfarna socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården.
– Det är viktigt att de erfarna socialsekreterarna känner att det finns andra utvecklingsvägar än att bli chef eller arbetsledare. Vi satsar därför nu på att utveckla specialistspår som gör det möjligt för erfarna socialsekreterare att specialisera sig inom exempelvis hedersproblematik eller våld och sexuella övergrepp. Specialistkompetenserna ska därefter kunna samverka över kommungränserna, säger Sofia Lager Millton.

Skillnad för barn och unga
I april 2017 lanserades Yrkesresan, en satsning som utvecklar kompetensen och stärker stabiliteten bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgsregionen. Inledningsvis vände sig Yrkesresan till nya socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga, men på sikt kommer vi även att erbjuda kompetensinsatser för erfarna socialsekreterare, arbetsledare och chefer. Tanken är att rusta nyanställda medarbetare för arbete med barn och unga, men även erbjuda samtliga socialsekreterare inom området den kontinuerliga kompetensutveckling som krävs för att arbeta inom ett så komplext område som den sociala barn- och ungdomsvården.
– Det långsiktiga målet är att göra skillnad för de barn och unga som socialtjänsten möter genom ökad kompetens och stabilitet hos personalen. Yrkesresan varvar webbaserad utbildning med fysiska kursdagar som erbjuder fördjupning och erfarenhetsutbyte mellan socialsekreterare i regionens alla kommuner och stadsdelar, säger Cristina Dahlberg, projektledare för Yrkesresan på Göteborgsregionens kommunalförbund.
– Många socialsekreterare gillar att vi samlat mycket information på en sajt där de själva kan logga in och stärka sin kompetens när de har tid över. Vår målsättning är att Yrkesresan ska få fler socialsekreterare att söka sig till och vilja stanna kvar i den sociala barn- och ungdomsvården, säger Cristina Dahlberg.

Introduktion för nyanställda minskar personalomsättningen

Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision. Foto: Vision
Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision. Foto: Vision

En genomtänkt introduktion för nyanställda är i princip alltid en god investering för både arbetsgivare och medarbetare. Trots det anser 44 procent av socionomerna i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning att introduktionen inte fungerar bra på deras arbetsplats.

– En omsorgsfull och strukturerad introduktion av nyanställda fyller en mycket viktig funktion för såväl nyutexaminerade som erfarna socionomer. Man bör inte underskatta introduktionens betydelse även för erfarna socionomer eftersom varje arbetsplats är unik, säger Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision.
Hon är inte förvånad över att 44 procent av socionomerna inte anser att introduktionen på deras arbetsplats fungerar särskilt bra.
– Introduktionen bidrar till en hög rättssäkerhet i arbetet. Den gör även att den nyanställde känner sig trygg och bekväm i sin yrkesroll, har en god relation till sina kollegor och vet vem de ska vända sig till med frågor. En bra introduktion kan också minska personalomsättningen eftersom den ökar förutsättningarna för att den nyanställde medarbetaren stannar längre på sitt nya jobb. Just minskad personalomsättning är en av arbetsgivarens främsta fördelar med en genomtänkt introduktion, säger Kristina Folkesson.

Premiera engagerade
Hennes råd till arbetsgivare är att avsätta tillräckligt med tid och resurser till introduktionen, både för den som ska introduceras och för de medarbetare som engageras i introduktionsprogrammet, exempelvis erfarna kollegor som agerar mentorer.
– Det är också viktigt att premiera de medarbetare som är delaktiga och tar ansvar för nya kollegors introduktion. Man bör alltid ha en ansvarig person definierad. Eftersom socialt arbete är komplext rekommenderar jag att introduktionsprogrammet pågår under minst ett år. Det ger tid för en successiv introduktion, säger Kristina Folkesson.

Präglar bilden av yrkeslivet
Samtliga introduktionsprogram bör vara individuellt utformade. Bygg gärna upp dem med hjälp av moduler, några grundläggande moduler kan finnas med i alla introduktionsprogram. Kristina Folkesson betonar vikten av att skilja på yrkesintroduktionen och arbetsplatsintroduktionen, alltså de delar som fokuserar på yrkesutövandet respektive rutinerna på arbetsplatsen.
– För nyutexaminerade socionomer kan en bra introduktion forma den bild man har av sitt yrkesval och prägla det kommande yrkeslivet. Det kan bidra till att man får en positiv bild av yrket, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att man ska trivas i sin nya profession, säger hon.

Hur fungerar introduktionen för nyanställda socionomer på din arbetsplats?