Etikettarkiv: Närvaro

Bemannia ligger steget före

Cecilia Bjurler, konsultchef, Lisa Målberg, konsultchef och teamledare och Mia Gustafsson, konsultchef hos Bemannia.
Cecilia Bjurler, konsultchef, Lisa Målberg, konsultchef och teamledare och Mia Gustafsson, konsultchef hos Bemannia.
Att vara konsult hos Bemannia innebär samma trygghet som en traditionell anställning. Företaget är ISO-certifierat och har kollektivavtal, vilket bland annat innefattar pensionsavsättning.

Bemanningsföretaget Bemannia har lång erfarenhet inom socionombemanning. Här arbetar man proaktivt med att säkerställa bästa möjliga förutsättningar och uppdrag för alla konsulter. Mia Gustafsson, konsultchef, förklarar att det till syvende och sist handlar om att ligga steget före.
– Marknaden för socionombemanning håller på att stabilisera sig, så för att fortsätta ligga i framkant behöver vi sticka ut. Det gör vi genom att hela tiden tänka framåt, såväl vad gäller att planera konsulternas kommande uppdrag och vara del i ramavtal över hela Sverige, som att utvärdera arbetsmiljön och satsa på ett nära och personligt ledarskap.

Vill du bli en del av vårt team? Läs mer här!

Stämmer av med konsulterna
Ett led i detta är att ha en kontinuerlig dialog med konsulterna och att ständigt vara närvarande och tillgängliga för att ge stöd och svara på frågor.
– När våra konsulter är ute på sina uppdrag har vi regelbunden kontakt. Vår ambition är att åka ut för att besöka dem på arbetsplatserna och stämma av och följa upp att allting går som det ska, oavsett om det gäller arbetsbelastning eller trivsel i allmänhet. Alternativt bara för att luncha eller ta en fika. Den här typen av uppföljning är något vi verkligen är bra på, vågar jag påstå, säger Lisa Målberg, konsultchef och teamledare.

Öppenhet och transparens
Förutom de mer traditionella förmånerna såsom pensionsavsättning och så vidare, erbjuder Bemannia konkurrenskraftiga löner och uppmuntrar därtill sina konsulter till kompetensutvecklande och utvecklande initiativ.
– När vi hittar bra konsulter vill vi göra allt vi kan för att få dem att trivas samt hitta utvecklande uppdrag till dem. Det är naturligtvis en av anledningarna till att vi satsar så mycket på utveckling och ledarskap, och vår kommunikation med konsulterna. Vi tror på att vara rättvisa och ärliga och ha en öppen kommunikation och transparens. Det vinner vi på i längden, avslutar Cecilia Bjurler, konsultchef.

Är din arbetsplats i behov av socionomkompetens? Klicka här för mer information

Bemannia
Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Företaget har ramavtal med cirka 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter. De erbjuder dig som socionom uppdrag runt om i hela Sverige. Bemannia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som har kollektivavtal.

Bemannia AB (Publ.)
Tel: 0771-84 53 00
E-post: socionom@bemannia.se
www.bemannia.se

Tydlighet och närvaro kännetecknar ett bra ledarskap

Tydlighet i sin kommunikation är det viktigaste tecknet på ett bra ledarskap enligt socionomerna. Därefter följer tillgänglighet och närvaro i det dagliga arbetet, lyhördhet och tillit.

”Vad kännetecknar ett bra ledarskap inom socialt arbete?” Den öppna frågan har ett slumpmässigt urval av socionomer svarat på i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning 12–17 december 2018.

Tydligt, närvarande ledarskap
En övervägande del av de tillfrågade önskar ett tydligt ledarskap. En ledare är tydlig i sin kommunikation, men visar även tydlighet vad gäller ramar, riktning och förväntningar kring yrkesroll och prestation. Man menar vidare att det förutom tydlighet också behövs en tillgänglig ledare som är närvarande i det dagliga arbetet. Det är viktigt att det finns tid för medarbetare och att ledaren inte har för många egna ärenden eller en ”massa möten”.
Man vill även ha en lyhörd chef som förstår och känner vad enskilda medarbetare behöver, exempelvis coaching eller annan hjälp i svåra ärenden. En god chef är också en god lyssnare, som har tid att sätta sig in i en medarbetares arbetssituation.

Tillit till sina medarbetare
Här menar man att en bra ledare har tillit för att delegera ärenden och arbetsuppgifter men också är hjälpsam och coachar sin personal i svåra ärenden. Man menar även att tilliten ska synas både som uppskattning och lönemässigt. En bra ledare stöttar sin personal i svåra situationer och engagerar sig i det dagliga arbetet. En tillitsfull och engagerad chef tar också hand om sin personal och hjälper dem att utvecklas. Man nämner också att en bra chef ska ha äkta empati och se både klienter och personal. ”Ett tillitsbaserat ledarskap ger stort handlingsutrymme till professionen.”

Modiga ledare med erfarenhet
Att ha kunskap inom det sociala arbetet är en förutsättning för att kunna driva arbetet och göra det tydligt för sina medarbetare. Man vill ha en modig ledare som vågar vara chef, står för sina beslut och inte ”låtsas vara en i gänget”.
En bra chef har egna visioner, och ser både klienten och medarbetaren. Man menar att en god ledare tar in medarbetarna på ett tidigt stadium i exempelvis ett förestående förändringsarbete. Man vill ha en chef som har vision, struktur och ett ”helhetstänk”. En kunnig och erfaren chef ska föra arbetstagarens och klienternas behov uppåt i hierarkin för att skapa de resurser som behövs för att göra ett gott socialt arbete inom ramen för lagstiftningen.

Bra ledarskap inom socialt arbete
1. Vara tydlig
2. Närvaro i det dagliga arbetet
3. Lyhördhet
4. Känna tillit till sina medarbetare
5. Vara modig och ha kunskap utifrån egen erfarenhet
6. Ha en egen vision med klar struktur
7. Vara en god lyssnare för bästa handledning
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.