Etikettarkiv: Mentor

Handlingsplan ger resultat i Stockholm

Gillis Hammar, förvaltningschef på Socialförvaltningen och Anita Lidberg, personaldirektör. Foto: Gonzalo Irigoyen
Gillis Hammar, förvaltningschef på Socialförvaltningen och Anita Lidberg, personaldirektör. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mindre personalomsättning och frånvaro samt ökad framtidstro och trivsel. I Stockholms stad har ett fokuserat arbete för att förbättra socialsekreterares och biståndshandläggares situation gett tydliga resultat. Här finns ett unikt rikt utbud av karriärvägar för socionomer som söker utmaningar och vill kunna påverka det sociala arbetet.

Arbetet med att ta fram och implementera den nya handlingsplanen har pågått i drygt två år och planen omfattar allt från introduktionsprogram och mentorskap till administrativt stöd, kompetensutveckling, ledningsfrågor och ändamålsenliga lokaler. De 13 olika fokusområdena har tagits fram av projektledare i nära dialog med medarbetare, chefer och fackliga referensgrupper, där alla har bidragit konstruktivt.
– Det är ett systematiskt och övergripande arbete, där alla verkligen har varit delaktiga. Det ges stor frihet för de olika stadsdelarna och förvaltningarna att prioritera utifrån lokala behov och förutsättningar. En stor framgångsfaktor är att arbetet inte alls är toppstyrt, säger Gillis Hammar, förvaltningschef på Socialförvaltningen.

Ann-Christine Hansson, förvaltningschef för Äldreförvaltningen.
Ann-Christine Hansson, förvaltningschef för Äldreförvaltningen.
Stark drivkraft
Han får medhåll av personaldirektör Anita Lidberg. Hon framhåller att det lokala arbetet ute i stadsdelarna är avgörande för att handlingsplanen gett så positiva resultat.
– Det finns en otroligt stark drivkraft hos våra socialsekreterare och biståndshandläggare och många brinner verkligen för sitt jobb. De vet bäst själva vad som behöver göras. Vårt jobb är att se till att stödfunktioner och annat flyter smidigt, säger hon.
En viktig del av förbättringsarbetet är de dialogcaféer som äldre- och personalborgarråd Clara Lindblom och socialborgarråd Åsa Lindhagen bjudit in chefer och medarbetare till. Där har handlingsplanen stötts och blötts och personal på olika förvaltningar och i olika stadsdelar har kunnat nätverka och utbyta idéer och erfarenheter.
– Caféerna har varit enormt positiva och skapat ett forum för att träffas och diskutera. Överhuvudtaget har det engagerade och decentraliserade arbetet med handlingsplanen varit väldigt spännande och skapat stora möjligheter för våra anställda att påverka och utveckla verksamheten. Det är en förändringsprocess som pågår kontinuerligt och påverkar både det kortsiktiga och långsiktiga sociala arbetet, säger Ann-Christine Hansson, förvaltningschef för Äldreförvaltningen.
Uppföljningar visar att förbättringsarbetet lett till minskad personalrörlighet, färre externa konsulter, minskad sjukskrivning samt större framtidstro och optimism vad gäller den egna arbetssituationen.
Parallellt med handlingsplanen pågår flera andra satsningar i Stockholms stad. Bland annat sker en omfattande modernisering av it-systemen för att skapa effektivare it-stöd på alla förvaltningar. Chefs- och ledarskapsprogram samt kompetensutvecklingsprogram är andra åtgärder.

Unik bredd och variation
Tack vare sin fokus på kompetensutveckling och arbetsmiljö och i kraft av sin storlek kan Stockholms stad erbjuda en unik bredd och variation av karriärmöjligheter för socialsekreterare och biståndshandläggare. Här arbetar idag cirka 1 500 socialsekreterare och 450 biståndshandläggare i en stöttande och trygg miljö på de 14 stadsdelsförvaltningarna. Som socionom kan man både bredda sin kompetens och pröva många olika roller och nischa och fördjupa sig som specialist på ett område. Den som är intresserad av att utvecklas som exempelvis mentor eller ledare har stora möjligheter att göra det. Det finns en stor flexibilitet och ett omfattande utbud av kompetensutveckling och fortbildning, framhåller Anita, Ann-Christine och Gillis.
– Stockholms stad har stora resurser och våra medarbetare uppmuntras att utvecklas i sina yrkesroller. Man kan pröva olika uppdrag och byta verksamhetsområden allt utifrån drivkraft och intresse. Utgångspunkten är alltid att våra medarbetare ska trivas och känna att de får de verktyg och den stöttning de behöver för sitt arbete. Det är en dynamisk arbetsplats där man som socialsekreterare och biståndshandläggare verkligen har chans att påverka och utveckla verksamheten.

Stockholms stad
I Stockholm arbetar cirka 40 000 medarbetare. Som socionom i Stockholm kan du till exempel arbeta som socialsekreterare inom en bred socialtjänst eller som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Socionomer arbetar främst vid någon av stadens 14 stadsdelsförvaltningar eller vid socialförvaltningens stadsövergripande verksamheter. För närvarande pågår ett fokuserat arbete med att implementera en handlingsplan för att förbättra arbetsförhållandena för socialsekreterare och biståndshandläggare, något som gett mycket goda resultat.
www.stockholm.se/ledigajobb

www.stockholm.se/ledigajobb

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer

Artikel_Nyutex
Foto: Shutterstock

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer speglar den tuffa vardagen, men ger också en bild av ett oerhört viktigt arbete. Några av de viktigaste råden är: var rädd om dig, tillåt dig att vara ny, skaffa en bra grunderfarenhet och kräv mentor och introduktionsprogram.

Ett genomsnittligt urval av socionomer fick svara på den här frågan: ”Vilka yrkesråd vill du ge till en nyutexaminerad socionom?”

Var rädd om dig
En övervägande del av de tillfrågade ger rådet att man ska vara rädd om sig i det här yrket. Det är viktigt att våga säga nej till ärenden som känns svåra. Många betonar också att inte ta med sig jobbet hem, och att ha en rik fritid som tillför energi och skratt. ”Undvik att låta jobbet inkräkta på privatlivet när det gäller arbetstid och känslomässigt engagemang.” Ett råd som ligger i tiden framkom också i undersökningen: ”Är du med i olika sociala medier se till att inga klienter kan följa dig. Du minskar både i trovärdighet och kan få problem.”
Många uppmanar till att lyssna på sin kropp för att inte bränna ut sig. Man menar att socionomjobb är känslomässigt krävande, så det är viktigt att ”investera lagom mycket av sig själv i arbetet”. Därför kan det också vara viktigt att byta jobb regelbundet för att få nya influenser.

Skaffa dig bred erfarenhet
En stor andel gav rådet att skaffa en bra grunderfarenhet, till exempel inom socialtjänsten med myndighetsutövning. Man menar att det är bra att prova flera olika jobb för att hitta det som passar just den enskilde. En uppmaning som också återkommer är att låta det ta tid att bli en bra socionom och att ha en del arbetslivserfarenhet innan utbildningen.

Skaffa en mentor – våga fråga
Att få en mentor från dag ett är en förutsättning för att komma in i jobbet på ett bra sätt menar många. En nyutexaminerad bör fråga efter introduktionsprogram och mentor redan vid anställningsintervjun. En mentor bör följa den nya socionomen i minst ett år som sedan bör få tillgång till handledning kontinuerligt.
En stor del av de tillfrågade ger rådet att det är viktigt att våga fråga och tillåta sig att vara ny. ”Erfarenhet gör en enorm skillnad i arbetet. Sätt därför inte för höga krav på dig själv som ny och låt inte chefen göra det heller.”

Var ödmjuk
Att jobba med människor i utsatta situationer kräver ödmjukhet. Man menar också att man bör vara ödmjuk inför sin okunskap som nyutexaminerad.
Några få positiva råd som bör noteras: ”Du har ett fantastiskt yrke, men du kan inte rädda världen.”, ”Du är kompetent och viktig.”, ”Glöm inte att ha roligt.”

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer
1. Var rädd om dig.
2. Låt inte jobbet inkräkta på privatlivet.
3. Skaffa dig en bra grunderfarenhet.
4. Låt det ta tid att bli en bra socionom – tillåt dig att vara ny.
5. Kräv att få en mentor och introduktion.
6. Var ödmjuk.
7. Våga fråga!
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.