Etikettarkiv: Kurs

Vidareutbildningar med högskolepoäng för socionomer

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar i socialt arbete för socionomer. Högskoleutbildningarna vänder sig främst till yrkesverksamma socionomer.

Uppdragsutbildningar kan även skräddarsys med möjlighet till högskolepoäng i olika omfång och undervisningsintensitet. Våra kurser ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper och ger en tydlig koppling till de dagliga arbetsuppgifterna.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och Göteborg.

Läs mer på esh.se/uppdrag

Webbkurs om våld

Länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen har tagit fram en webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kunskap om våld
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I webbkursen får du en introduktion till ämnet genom text, bilder, filmer och interaktioner

Öppen för alla
Kursen är kostnadsfri och öppen för alla. Den ger grundläggande kunskap om våld och om samhällets ansvar med särskilt fokus på socialtjänstens arbete. Fakta varvas med filmade inslag med experter och yrkesverksamma från hela landet.

Gruppspår för arbetsplatsen
Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Allt som behövs är en dator eller en mobil och internetuppkoppling.

Klicka här för att skapa ett konto och delta i kursen

Webbsända kurser i socialrätt

Gå en webbsänd kurs i socialrätt och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk. Kurserna vänder sig till dig som är verksam inom socialtjänsten och vill bredda din kunskapsbas.

Våra kurser i socialrätt vägleder dig i vilka rättsliga ramar som gäller i fråga om personlig assistans, handläggning av ekonomiskt bistånd, barnrätt, barnkonventionen och mycket mer.

Alla våra kurser ger dig praktiska kunskaper för ditt arbete inom socialtjänsten.

För mer information och anmälan, klicka på länkarna nedan
26 maj 2020
Socialtjänstens arbete med barn i familjehem

27 maj 2020
Förverkliga barnkonventionen som lag i kommun och förvaltning

2 jun 2020
Social omsorg i coronatider

4 jun 2020
Hot och våld på jobbet – juridik och säkerhet

10 sep 2020
Webbsänd konferens – Personlig assistans-​dagen


Webbsänd kurs – så funkar det!
Vi kommer att använda interaktiva verktyg som skapar interaktion både med kursledaren och kursdeltagarna.

Du får ett mejl med en länk som tar dig till utbildningen. För att kunna ställa frågor i realtid behöver du ett Youtube-​ eller Googlekonto, och då har man omedelbart tillgång till kommentarsfältet och kan ställa frågor och kommentera direkt, alternativt går det att att mejla dina frågor.

JP Infonet
JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

www.jpinfonet.se/

<!— BORTTAGNA LÄNKAR 13 MAJ 2020
5 maj 2020
LSS – en grundkurs om lagen och dess tillämpning

12 maj 2020
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs

13 maj 2020
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete
—>