Etikettarkiv: Krav

Återhämtning är ett delat ansvar

Sofia Angervall, socionom och enhetschef för enheten barn och unga i Västra Göteborg.
Sofia Angervall, socionom och enhetschef för enheten barn och unga i Västra Göteborg.
Hela 92 procent av socionomerna ansåg att socialsekreterare ska få tid för återhämtning och reflektion på ordinarie arbetstid. Sofia Angervall, socionom och enhetschef för enheten barn och unga i Västra Göteborg är inte överraskad.

– Det pratas mycket på enheterna om återhämtning och det är i sig en intressant diskussion. Vad är återhämtning och vad är reflektionstid? Under 90-talet diskuterades reflektionstid en del, men då var syftet att studera in material och ny forskning, medan det idag handlar om att överhuvudtaget mäkta med jobbet.
Sofia tror att det kan finnas en generationsaspekt i hur socialsekreterare ser på återhämtning och exempliferar med sociala medier och skillnader på krav och förväntningar i det moderna samhället.
– Idag finns en stor press på prestation, även på ens fritid. Du är utlämnad både då du är ledig och då du arbetar, med en förväntan på dig att vara duktig på båda. Så var det inte förr i tiden.

Toppar och dalar
Sofia betonar att återhämtning naturligtvis är väldigt viktigt, men att det inte nödvändigtvis behöver betyda att man tar ledigt från jobbet. Istället är hon övertygad om att en arbetssituation där man stundtals kan ha ett lugnare tempo och hinna jobba ikapp samtidigt som man kan reflektera och dokumentera, helt klart är att föredra.
– Konstant full rulle på jobbet är sådant som leder till sjukskrivningar eller medarbetare som slutar – kroppen säger till sist stopp. Därför är det viktigt att ha ett arbetsflöde med toppar och dalar, då man vid behov kan växla ner och få hjälp att prioritera. Annars kan man känna att man tappar kontrollen över sin tjänst, vilket skapar en känsla av maktlöshet och otillfredsställelse.

Rätt ärendemängd är viktigt
I förlängningen menar Sofia att det handlar om att ha rätt bemanning. Har man rätt ärendemängd på sin tjänst får man också lugnare perioder, men individen har också ett eget ansvar för återhämtning.
– Som arbetsgivare finns det mycket man kan göra, allt från att ha tydlig arbetsledning och konkreta ansvarsområden till att organisera lunchpromenader eller trivselaktiviteter. Men jag som medarbetare behöver också se till att jag vilar när jag får chansen och återfår den energi som behövs. Det är ett delat ansvar, avslutar hon.

Anser du att socialsekreterare ska få tid för återhämtning och reflektion på ordinarie arbetstid?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.

Digitaliseringen kräver samverkan och ändrad lagstiftning

Marie Lundqvist, socialchef i Botkyrka kommun.
Marie Lundqvist, socialchef i Botkyrka kommun.
Socialtjänstens digitalisering är ett område med stor potential för effektivisering, ökad tillgänglighet för klienten och ökad automatisering, vilket innebär att socialsekreterarna kan fokusera mer på socialt arbete där det behövs som mest. Samtidigt är lagstiftningen en utmaning för utvecklingen.

– Vi bedriver sedan drygt två år tillbaka en långsiktig och fokuserad digitaliseringssatsning. Socialtjänsten har en egen it-enhet, som bemannas av medarbetare med egen yrkeserfarenhet från och god verksamhetskunskap om socialtjänsten, säger Marie Lundqvist, socialchef i Botkyrka kommun.
Kommunen har robotiserat hanteringen av ekonomiskt bistånd och erbjuder e-tjänster för bland annat orosanmälan för barn, socialpsykiatriska insatser, bekräftelse av faderskap samt ansökan om personligt ombud. Kommunen har även provat taligenkänning för dokumentation, vilket gör det möjligt för socialsekreterarna att spela in sina journaler istället för att skriva själva.

Initiativen från verksamheten
– Vi har introducerat videosamtal med klienter, digitaliserade avropsavtal för vård och tidsbokning via nätet för exempelvis familjerätten och ungdomsmottagningen. E-tjänsterna används flitigt av medborgarna: till exempel görs 45 procent av ansökningarna om ekonomiskt bistånd digitalt, säger Marie Lundqvist.
Digitaliseringen gör det möjligt för klienten att själv boka tid och följa sitt ärende via nätet. Kommunen tittar även på möjligheten att kommunicera digitalt med klienten mellan de fysiska mötena och erbjuder även digitala kognitiva hjälpmedel till brukare, exempelvis påminnelse för medicinering.
– Hos oss kommer digitaliserings­initiativen alltid från verksamheten, vi försöker spinna vidare på våra medarbetares engagemang för digitaliseringsfrågan. När medarbetarna själva driver digitaliseringssatsningarna och tar avstamp i ett konkret behov hos klienterna så stärker det ofta motivationen, säger Marie Lundqvist.

Var en kvalificerad kravställare
De främsta utmaningarna med socialtjänstens digitalisering är, enligt Marie Lundqvist, de höga kraven på informationssäkerhet samt alla de lagar som socialtjänsten behöver ta hänsyn till i sin verksamhet. Ytterligare en utmaning är att få it-leverantörer är nischade mot just socialtjänstens verksamhet, vilket gör att man bör vara en kvalificerad kravställare. Hon betraktar en accelererad digitaliseringsutveckling inom socialtjänsten som ett måste för att landets kommuner ska kunna garantera framtidens välfärd.
– För att snabba på utvecklingen krävs en lagstiftning som stödjer digitaliseringsutvecklingen och en nationell satsning på socialtjänstens digitalisering. I dagsläget ansvarar varje kommun för sina egna digitaliseringssatsningar. Mer nationell draghjälp och samordning skulle effektivisera och underlätta genom ett ökat erfarenhetsutbyte. Det skulle även göra kommunerna till bättre kravställare, säger Marie Lundqvist.

Effektiviserar verksamheten
I Framtidens Karriär – Socionoms undersökning framgår det att 68 procent av socionomerna anser att en digitalisering inom socialtjänsten kan förbättra eller effektivisera verksamheten.
– Vi drar alla nytta av digitaliseringens fördelar i våra privata förehavanden. Genom digitaliseringen behöver vi inte besöka banken för att utföra bankärenden, inte åka till vårdcentralen för enklare läkarbesök, inte köa på IKEA för att köpa möbler. Vi spar helt enkelt en massa tid som vi kan använda till annat. Vi som arbetar med socialt arbete ser att samma möjligheter finns inom stora delar av det sociala arbetet, avslutar Marie Lundqvist.

Anser du att digitalisering inom socialtjänsten kan förbättra/effektivisera verksamheten?
Marie Lundqvists digitaliseringsråd till andra kommuner
• Betrakta inte digitaliseringen av socialtjänsten som ett tillfälligt projekt. Betrakta den istället som en del av er långsiktiga ordinarie verksamhetsutveckling. Prioritera och var beredd att avsätta tillräckliga resurser till digitaliseringsarbetet.
• Utse några medarbetare att bli ansvariga för att driva digitaliseringsutvecklingen framåt. Det ska vara medarbetare med goda verksamhetskunskaper och förstås också ett intresse av digitaliseringsfrågor.
• Satsa på utbyte med andra kommuner. Se till att dela erfarenheter och var hjälpsam mot andra kommuner som vill ha råd eller ta del av framgångsfaktorerna i er digitaliseringsresa.
• Våga prova er fram med olika lösningar. Var inte rädda för att misslyckas.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.