Etikettarkiv: Koncentration

Därför tjänar du på att göra en sak i taget

Tomas Dalström, socionom och föreläsare.
Tomas Dalström, socionom och föreläsare.
Att ha många bollar i luften kan ge känslan av att vara skicklig och effektiv. Men i realiteten får du ofta mindre gjort och ett sämre resultat. Socionomen och föreläsaren Tomas Dalström menar att vi både kan må bättre och bli skickligare på jobbet om vi minskar vårt multitaskande.

En organisation som präglas av öppen­het, där kollegor alltid kan bolla frågor med varandra och inkommande mejl snabbt får svar framhålls som något positivt. Ja, att ha mycket på gång samtidigt värderas högt på dagens arbetsmarknad, men det finns anledning att omvärdera den inställningen.
– Att växla mellan olika uppgifter gör att det tar längre tid, kan bli ytligt och resultatet sämre, säger Tomas Dalström.

Minska multitaskandet
Tomas Dalström är utbildad socionom men har under sitt yrkesliv främst arbetat som journalist. Han har studerat hur hjärnan fungerar när vi läser, skriver och lär oss nya saker och har skrivit böcker i ämnet baserat på forskning. Idag föreläser han om hur vi kan jobba mer fokuserat, känna oss mindre stressade och samtidigt bli mer effektiva. Och en nyckel till det är att minska på multitaskandet.
– Vårt arbetsminne kan bara göra en sak i taget medvetet. Du kan cykla och prata eftersom du har automatiserat cyklandet och inte behöver fokusera på det. Men du kan inte lyssna på någon aktivt eller besvara en fråga samtidigt som du skriver ett mejl eller en viktig text eftersom det inte är en förutsägbar situation, förklarar Tomas Dalström.

Tidstjuv att bli avbruten
Han lyfter fram vetenskapliga studier som visar att det kan det ta upp till 25 minuter att komma tillbaka till samma koncentrationsnivå som före ett avbrott. Det är aldrig som att tända och släcka en lampa. Det tar alltid tid. Utöver tidssvinnet blir vi mindre närvarande och presterar sämre om vi ofta måste byta fokus. Socionomer har ofta arbetsuppgifter som skulle gynnas av att kunna sitta helt ostört och koncentrerat.
Vad kan man då göra på egen hand för att se till att jobba med en sak i taget?
– Det är inte helt lätt. Många vittnar om att de inte vill säga ifrån eftersom de är rädda för att skapa konflikter och dålig stämning om de vill avskärma sig för att ägna sig åt en uppgift. Här har arbetsgivaren ett ansvar. Genom att tala om hur och varför hjärnan påverkas och vilka följder det får för arbetet så kan man komma överens om regler, säger Tomas Dalström.

Råd – Så kan du bli bättre på att göra en sak i taget
• Bestäm hur din dag ska se ut i förväg och gör ett litet schema för när under dagen du ska vara tillgänglig för att svara på mejl till exempel.
• Minska din privata aktivitet på sociala medier. Har du svårt att släppa taget om mobilen prova exempelvis appen ”Break free” som räknar ut hur många gånger du låser upp telefonen och hur många minuter du använder den under en dag, vecka eller månad.
• Ta upp frågan med din chef och dina arbetskamrater. Genom att lyfta fram vinsterna med att få jobba ostört och koncentrerat kan ni hitta arbetssätt som fungerar.

Så kan yoga bidra i det sociala arbetet

Socionomen Linda Bröddén trivs på yogamattan. Hon menar att yogans tankar kan berika det sociala arbetet. Foto: Yogashala Stockholm
Socionomen Linda Bröddén trivs på yogamattan. Hon menar att yogans tankar kan berika det sociala arbetet. Foto: Yogashala Stockholm
Sedan Linda Bröddén började med yoga har hon blivit mindre stressad och mer närvarande i sina möten med människor. Hon tror att fler socionomer skulle ha nytta av yogan utifrån den fysiska och mentala träningen.

Linda Bröddén har för det mesta trivts som socionom, men som många andra i sin yrkeskår har hon känt av jobbets höga arbetsbelastning. Hon har kollegor som blivit sjukskrivna på grund av rådande arbetssituation. Det var mot den bakgrunden som Linda Bröddén för drygt tio år sedan bestämde sig för att försöka hitta ett sätt att förhålla sig till sin arbetssituation och livet i stort.
– Jag anmälde mig till en introduktionshelg i Ashtanga-yoga och överraskades av hur den yogan påverkade mig dels fysiskt men framförallt mentalt. Introhelgen ledde mig vidare till regelbunden träning flera dagar i veckan, säger Linda Bröddén, som idag dessutom undervisar i ashtangayoga på deltid vid sidan av socionomyrket.

Fokusträning ger bättre möten
I Ashtanga-yogan är de fysiska rörelserna synkroniserade med andningen. En bestämd blickfokusering hjälper till att behålla fokus och koncentration. En strävan i yogan är medveten närvaro, något som Linda Bröddén menar har varit betydelsefullt för henne både privat och i jobbet.
– Varje stund på mattan påminner mig om närvarons betydelse. Det blir en stund med mig själv inför dagen. Att träna på medveten närvaro har minskat min stress. Jag tror också att en medveten närvaro i mötet hjälper, och skapar förutsättningar för förtroende och tillit ur ett klientperspektiv.
Linda Bröddén har tidigare arbetat som utredare inom socialtjänst, kurator inom habilitering och arbetar nu som barnombud på en verksamhet för barn, ungdomar och familjer inom Stockholms Stadsmission. Oavsett tjänst och arbetsplats har yogans tankar varit användbara.
– Det sociala arbetet ska bygga på beprövade metoder och vetenskapliga teorier, men skulle kunna berikas ytterligare i praktiken av yogan. Inom ashtangayogans filosofi finns tankar och förhållningssätt beskrivna om hur vi kan förhålla oss till vår omgivning samt om hur vi kan förhålla oss till oss själva.

Balans för att hjälpa andra
Linda Bröddén läser gärna författaren Jon Kabat-Zinn och hon uppskattar särskilt följande citat ur hans bok Lev i nuet, lär av stunden; ”Även om du tycker att det viktigaste är att hjälpa andra, är din förmåga att göra det direkt beroende av hur balanserad du själv är. Att ta sig tid att stämma sina instrument och återställa sina energireserver kan knappast anses vara själviskt. Begåvat vore en mer passande beskrivning.”

Fördelar med ashtangayoga
• Gör kroppen starkare.
• Gör kroppen mer vig och flexibel.
• Ökar blodcirkulationen och syrehalten i blodet.
• Ger ett inre lugn.
• Rensar ut slaggprodukter från muskler och organ.
• Bygger upp immunförsvaret.
• Ökar koncentrationsförmågan.
• Ger bättre sömn.
Källa: Studion Yogashala i Stockholm