Så kan yoga bidra i det sociala arbetet

Publicerad 11 september 2018
Text: Anna-Karin Andersson

Socionomen Linda Bröddén trivs på yogamattan. Hon menar att yogans tankar kan berika det sociala arbetet. Foto: Yogashala Stockholm
Socionomen Linda Bröddén trivs på yogamattan. Hon menar att yogans tankar kan berika det sociala arbetet. Foto: Yogashala Stockholm
Sedan Linda Bröddén började med yoga har hon blivit mindre stressad och mer närvarande i sina möten med människor. Hon tror att fler socionomer skulle ha nytta av yogan utifrån den fysiska och mentala träningen.

Linda Bröddén har för det mesta trivts som socionom, men som många andra i sin yrkeskår har hon känt av jobbets höga arbetsbelastning. Hon har kollegor som blivit sjukskrivna på grund av rådande arbetssituation. Det var mot den bakgrunden som Linda Bröddén för drygt tio år sedan bestämde sig för att försöka hitta ett sätt att förhålla sig till sin arbetssituation och livet i stort.
– Jag anmälde mig till en introduktionshelg i Ashtanga-yoga och överraskades av hur den yogan påverkade mig dels fysiskt men framförallt mentalt. Introhelgen ledde mig vidare till regelbunden träning flera dagar i veckan, säger Linda Bröddén, som idag dessutom undervisar i ashtangayoga på deltid vid sidan av socionomyrket.

Fokusträning ger bättre möten
I Ashtanga-yogan är de fysiska rörelserna synkroniserade med andningen. En bestämd blickfokusering hjälper till att behålla fokus och koncentration. En strävan i yogan är medveten närvaro, något som Linda Bröddén menar har varit betydelsefullt för henne både privat och i jobbet.
– Varje stund på mattan påminner mig om närvarons betydelse. Det blir en stund med mig själv inför dagen. Att träna på medveten närvaro har minskat min stress. Jag tror också att en medveten närvaro i mötet hjälper, och skapar förutsättningar för förtroende och tillit ur ett klientperspektiv.
Linda Bröddén har tidigare arbetat som utredare inom socialtjänst, kurator inom habilitering och arbetar nu som barnombud på en verksamhet för barn, ungdomar och familjer inom Stockholms Stadsmission. Oavsett tjänst och arbetsplats har yogans tankar varit användbara.
– Det sociala arbetet ska bygga på beprövade metoder och vetenskapliga teorier, men skulle kunna berikas ytterligare i praktiken av yogan. Inom ashtangayogans filosofi finns tankar och förhållningssätt beskrivna om hur vi kan förhålla oss till vår omgivning samt om hur vi kan förhålla oss till oss själva.

Balans för att hjälpa andra
Linda Bröddén läser gärna författaren Jon Kabat-Zinn och hon uppskattar särskilt följande citat ur hans bok Lev i nuet, lär av stunden; ”Även om du tycker att det viktigaste är att hjälpa andra, är din förmåga att göra det direkt beroende av hur balanserad du själv är. Att ta sig tid att stämma sina instrument och återställa sina energireserver kan knappast anses vara själviskt. Begåvat vore en mer passande beskrivning.”

Fördelar med ashtangayoga
• Gör kroppen starkare.
• Gör kroppen mer vig och flexibel.
• Ökar blodcirkulationen och syrehalten i blodet.
• Ger ett inre lugn.
• Rensar ut slaggprodukter från muskler och organ.
• Bygger upp immunförsvaret.
• Ökar koncentrationsförmågan.
• Ger bättre sömn.
Källa: Studion Yogashala i Stockholm