Etikettarkiv: FAM-huset

Jobba mot relationsvåld på FAM-huset

Jenny Huttu och Anna Lejvell, utredningssekreterare på FAM-huset.

Vill du jobba klientnära, med utredning och behandling under samma tak? FAM-Huset är en tvärprofessionell verksamhet, med tydligt barnperspektiv. Kartläggning och riskbedömning av heders- och partnerrelaterat våld är allt en viktigare del av arbetet.

FAM-Huset är ett HVB-hem för att utreda föräldraförmågan, som drivs av Frälsningsarmén. Fokus är på familjer med barn upp till 13 år samt gravida kvinnor. Arbetet utgår från BBIC, och som medarbetare här möter du familjerna kontinuerligt, i deras vardag, och följer dem under en längre tid. På FAM-huset görs sedan ett år tillbaka även utredningar av våld i nära relationer, enligt riskbedömningsverktygen SARA och PATRIARK, som gäller hedersrelaterat våld.
– De båda modellerna liknar varandra, men hanterar lite olika typer av problematik. Våld kan vara så många olika saker och kan snabbt normaliseras. Vår uppgift är att göra en strukturerad riskbedömning utifrån samtal med klienten om hur de ser på våld och deras individuella situation. Det handlar ofta om att öppna ögonen, berättar utredningssekreteraren Anna Lejvell, som har arbetat på FAM-huset i olika roller under många år.

Klicka här för att läsa mer om FAM-huset

Barnperspektiv
Hennes kollega Jenny Huttu, även hon utredningssekreterare, framhåller att utredningarna genomsyras av ett barnperspektiv, även om våldet inte är riktat mot barnet.
– Vår värdegrund är alltid att sätta barnets behov i centrum. Genom våra samtal hoppas vi att föräldrarna ska komma till insikt om hur negativt barn påverkas av våld, och hur viktigt det är att skydda dem. Våra klienter har ofta inte insett hur utsatta både de själva och barnen är, säger hon.

Fin sammanhållning
På FAM-huset arbetar ett brett spektrum av kompetenser, och gemensamt för alla är att de brinner för att arbeta med familjer och att alltid ha barnets bästa för ögonen. Här tar man ett helhetsgrepp och arbetar väldigt klientnära, eftersom familjerna bor på hemmet. En utredningsplacering övergår ibland i en behandlingsplacering.
– Vi får en väldigt bra och nyanserad bild av våra klienter och lär verkligen känna dem. Det är stor skillnad mot att arbeta exempelvis på ett socialkontor, säger Jenny.
Anna lyfter fram den fina sammanhållningen bland medarbetarna:
– Det är en enormt stöttande miljö och härlig kultur. Vi har en väldigt bra grupp kollegor och är ett sammansvetsat team. Här är det lätt att trivas!

Klicka här för att läsa mer om FAM-huset

FAM-huset – Frälsningsarmén

• FAM-huset är en del av Frälsningsarméns sociala arbete och har bedrivits som mödrahem sedan 1943 och som HVB-hem sedan 1991.
• Målgruppen är föräldrar med barn upp till 13 år, och gravida kvinnor.
• Verksamheten med totalt 16 platser arbetar på uppdrag av socialtjänsten med IVO som tillsynsmyndighet,
• Verksamheten bedriver även öppenvård på uppdrag av socialtjänsten.
• Gästerna bor i lägenheter belägna i samma fastighet som allmänna utrymmen och personalrum.
www.fralsningsarmen.se/fam-huset

Signs of Safety för barn och familjer – grundsten på FAM-huset

Elinor Sjölin, utrednings och behandlingsansvarig, Deni Molin, verksamhetschef och Therese Klarström, biträdande verksamhetschef på FAM-huset.
Elinor Sjölin, utrednings och behandlingsansvarig, Deni Molin, verksamhetschef och Therese Klarström, biträdande verksamhetschef på FAM-huset.

På FAM-huset kombineras lång erfarenhet och gedigen kunskap med moderna förhållningssätt som Signs of Safety.
– Modellen sätter fokus på att lyfta det positiva och bidrar till att vi får återkoppling och bekräftelse på att vårt arbete för barnen och deras familjer verkligen gör skillnad, säger Deni Molin, verksamhetschef.

Många socionomer brinner för att arbeta med familjer och ha ett tydligt barnperspektiv. På FAM-huset, där all verksamhet är samlad under ett och samma tak, går utredning och behandling hand i hand.
– Att ha sin arbetsplats i samma hus som behandlingshemmet innebär att vi dagligen kan se och följa hur vårt arbete gör konkret skillnad för barnen och familjerna vi möter. Det gör att vi känner en stor meningsfullhet i vårt arbete, säger Elinor Sjölin, arbetsledare med ansvar för utredning och behandling på FAM-huset.
Hon får medhåll av Deni Molin som berättar att utredningarna bedrivs i enlighet med BBIC metoden och syftar till att besvara socialtjänstens frågeställningar.
– Några av skillnaderna jämfört med en traditionell socialsekreterartjänst är att du möter familjen du utreder kontinuerligt och får en djupare inblick i familjens vardag. Risk och skyddsfaktorer observeras, dokumenteras och analyseras för att sedan återges fortlöpande till familjen vilket många gånger sätter igång positiva förändringsprocesser hos den enskilde.

Klicka här för mer information om FAM-huset HVB

Signs of Safety
Alla insatser som FAM-huset erbjuder bygger på evidensbaserad praktik. För tre år sedan började Signs of Safety-förhållningssätt att implementeras i verksamheten. Med barnen i fokus skapas åtgärder som alla involverade ska känna till och gemensamt verka för barnets trygghet. Från föräldrarna till lärare, släktingar, vänner och olika myndighetspersoner.
– Signs of Safety handlar om att hitta befintliga styrkor och resurser för att i nästa steg hjälpa familjerna att själva utveckla dessa vidare. Nätverket runt barnen byggs in som en viktig del i arbetet där syftet är att forma en säkrare och tryggare vardagsmiljö för barnet, utan omplacering, förklarar Elinor.
Deni påpekar att Signs of Safety skapar tydlighet – för alla parter.
– Resultaten är framförallt enkla att återge till föräldern som på så vis får en större förståelse för sin situation och vad den behöver jobba med.

Ständig utveckling
Ständig utveckling är en viktig ledstjärna för hela verksamheten.
– Vi behöver utvecklas kontinuerligt för att upprätthålla en hög kvalitet och satsar både på interna och externa utbildningar för att vara uppdaterade inom de senaste utrednings- och behandlingsmetoderna, säger Deni som berättar att alla anställda får ett gediget utbildningspaket och goda utvecklingsmöjligheter.
– På FAM-huset finns många medarbetare som sitter på en gedigen kunskap och erfarenhet som de delar med sig av i verksamheten samtidigt som vi välkomnar nyblivna socionomer som bidrar med nya idéer och den senaste forskningen. Jag ser på FAM-huset som en prestigelös och modern arbetsplats där evidensbaserade metoder kombineras med en stor dos medmänsklighet och empati.
Elinor, som är inne på sitt tionde år som anställd på FAM-huset, kan varmt rekommendera andra socionomer att följa hennes exempel.
– Vi är en bra arbetsgrupp som har en gedigen grund med tydliga rutiner och arbetssätt att stå på samtidigt som det finns en framåtanda och öppenhet för nya rön. Jag uppskattar också den stora flexibiliteten i arbetet och möjligheten att arbeta nära barnen och deras föräldrar varje dag.

Klicka här för mer information om FAM-huset HVB

FAM-huset – Frälsningsarmén

• FAM-huset är en del av Frälsningsarméns sociala arbete och har bedrivits som mödrahem sedan 1943 och som HVB-hem sedan 1991.
• Målgruppen är föräldrar med barn upp till 13 år och gravida kvinnor.
• Verksamheten med totalt 16 platser arbetar på uppdrag av socialtjänsten med IVO som tillsynsmyndighet,
• Verksamheten bedriver även öppenvård på uppdrag av socialtjänsten.
• Gästerna bor i lägenheter belägna i samma fastighet som allmänna utrymmen och personalrum.

www.fralsningsarmen.se/fam-huset

www.fralsningsarmen.se