Annons

3 aktuella böcker

Publicerad 22 september 2021

Rättslig ram för socialtjänstens handläggning
– Praktisk juridisk tillämpning inom äldreomsorg och funktionshinder

Reglerna som inramar socialt utredningsarbete är omfattande och består av såväl lagar som föreskrifter. Den här boken hjälper dig att förstå hur reglerna kopplas till socialtjänstens arbete och hur de förhåller sig till varandra.

Författare: Beatrice Nordebrink
ISBN: 978-913911672-1

Klicka här för att beställa boken


LVM
– En vägledning

Att vårda någon med stöd av LVM är en form av frihetsberövande och medför betydande inskränkningar i den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. Den här boken är tänkt som en vägledning vid tillämpningen av LVM. Den beskriver frågor som är centrala i handläggningen av LVM-ärenden.

Författare: Carl-Gustaf Tryblom, Caroline Hellström
ISBN: 978-913902326-5

Klicka här för att beställa boken


LSS – konkreta ärendefrågor
– Tolkning och tillämpning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innehåller tio olika insatser. Ofta saknas tydlig vägledning för tillämpningen. Den här boken fyller luckor där vägledning saknas och är utformad enligt fråga–svar-modellen.

Författare: Finn Kronsporre
ISBN: 978-913902477-4

Klicka här för att beställa boken

Norsteds Juridik

Norstedts Juridik är marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster. Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver.

www.nj.se