Digitala trender

Coronapandemin har satt fart på digitaliseringen

Publicerad 16 september 2020
Text: Anette Bodinger Larsson
Magnus Skebäck, vd för Pulsen Omsorg.
Magnus Skebäck, vd för Pulsen Omsorg.

– Coronapandemin har lyft fram behovet av digitalisering, inte minst inom vården. Vi ser att både användningen och intresset för våra lösningar ökat markant. Idag finns en efterfrågan även bland yrkesgrupper som tidigare ställt sig lite avvaktande till digitala lösningar, säger Magnus Skebäck, vd för Pulsen Omsorg.

Enligt beräkningar från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har utbudet av digitala vårdtjänster tiodubblats sedan mars månad.
– Corona har drivit fram en väldigt snabb adaption till en digital verklighet. Att inte kunna mötas på traditionellt sätt har ökat både untnyttjandet av, förståelsen för och behovet av digitalisering. Samtidigt har pandemin lyft fram en ganska tydlig brist inom flera områden, nämligen att det i många fall saknas bra digitala stöd i vardagen som löser de behov som finns, både flexibelt och tryggt, säger Magnus Skebäck.

”När man kan digitalisera de mer opersonliga momenten i vården så skapas också mer tid för de mänskliga mötena.”

Med it som möjliggörare
Han berättar att Pulsen Omsorg erbjuder en plattform som är utvecklad de senaste två åren där saker som mobilitet, automation och beslutsstöd är självskrivna.
– Problemet är att de flesta system inom vård och omsorg är utvecklade i mitten på 1990-talet och saknar många av de tjänster som idag ses som självklara. När systemen inte motsvarar behoven hittar användarna egna vägar, som att FaceTime, som drivs av ett amerikanskt bolag som säljer reklam, ibland användes under våren för att kommunicera med äldre i karantän.
Pandemin har satt fingret på mycket som behöver tas om hand och där vi tillsammans hittar bra lösningar som hanterar integritet och känsliga uppgifter på ett korrekt sätt, samtidigt som det löser användarnas och brukarnas behov och skapar en smidig och effektiv vardag inom vården.
Magnus Skebäck betonar att digitaliseringens kärna är att frigöra tid för det personliga mötet.
– Man kan lätt tro att en risk med automatisering är att den mänskliga handen i vården försvinner och ersätts av en robotarm. Men det är tvärtom. När man kan digitalisera de mer opersonliga momenten i vården så skapas också mer tid för de mänskliga mötena. Vi brukar säga att vi bygger system för att få fler varma händer inom vård och omsorg, och här gör en modern plattform väldigt stor skillnad.