Socionomdagarna 2021

Socionomdagarna – mötesplatsen för alla socionomer

Publicerad 22 september 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Socionomdagarna
Foto: Socionomdagarna

Socionomdagarna som arrangeras den 9 och 10 november 2021 på Stockholmsmässan i Älvsjö, är Sveriges största mötesplats för socialt arbete. Socionom­dagarna är en mycket uppskattad arena för kompetens­utveckling, inspiration och nätverkande för socionomer från hela Sverige.

– Socionomdagarna ger socionomer en unik årlig möjlighet att ta del av ett gediget och mångfasetterat seminarieprogram med sju parallella spår och ett nittiotal programpunkter. Här kan deltagarna ta del av koncentrerad och individbaserad kompetensutveckling eftersom varje deltagare har möjlighet att skräddarsy sitt eget program, säger Jonas Karström, projektledare för Socionomdagarna 2021 på Insight Events.

Covid-19
Självklart kommer covid-19 och dess konsekvenser för det sociala arbetet att finnas med som en naturlig del av seminarieprogrammet.
– Vi planerar och tror fullt ut på att Socionomdagarna kommer att genomföras fysiskt i höst, och vi är glada att höra att vi är så många som längtar efter att ses igen för utbyte och kunskap. Vaccinering går ju enligt plan, så i november kommer alla att kunna vara vaccinerade, och självklart följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och restriktioner. Så det är tryggt att boka, vi anpassar oss till det rådande läget, säger Jonas Karström.

”På Socionomdagarna får deltagarna tillgång till ett gediget seminarieprogram som erbjuder mycket kompetensutveckling på en och samma plats.”

Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Angelägna sociala frågor
Årets seminarieprogram täcker även in många andra angelägna ämnen inom det sociala området, som utanförskap, integration och etablering, barn och unga, vuxna och familjefrågor, missbruksfrågor samt äldreomsorg.
– På Socionomdagarna får deltagarna tillgång till ett gediget seminarieprogram som erbjuder mycket kompetensutveckling på en och samma plats. Deltagarna kan ta del av de senaste forskningsresultaten inom det sociala området. Vi kommer även att ha flera beslutsfattare på plats. Jag vill gärna uppmuntra deltagarna till att våga ställa frågor till föreläsarna. På Socionomdagarna kan man verkligen få svar direkt på angelägna frågor från beslutsfattare och nyckelpersoner, säger Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Klicka här för mer information och anmälan till Socionomdagarna 2021

Välj ett pass ”out of the box”
– Jag brukar rekommendera deltagare att våga välja åtminstone ett seminariepass som är ”out of the box”, med seminarier som berör områden man kanske inte möter i sitt dagliga arbete. Många uppskattar det som väldigt intressant och utvecklande. Många uppskattar också att kunna ta del av andra socionomers erfarenheter och arbetssätt, inte minst inom socialtjänsten, vilket vi tagit fasta på när vi satt ihop årets seminarieprogram, säger Jonas Karström.

Exempel från verkligheten
På årets upplaga av Socionomdagarna medverkar bland annat BRIS och Unicef Sveriges generalsekreterare, som kommer att tala om socialtjänstens praktiska tillämpning av barnkonventionen som lag. Ytterligare en intressant programpunkt är föreläsningen med Jonas Trolle, som är chef för Centrum mot våldsbejakande extremism.
– Jag kan särskilt rekommendera föreläsningarna Coronakrisens påverkan på socialtjänsten, Framtidens äldreomsorg samt Barnrätt i praktiken, säger Marica Rostedt.

Jonas Karström, projektledare för Socionomdagarna 2021 på Insight Events.