Gör nya medarbetare trygga i sin nya yrkesroll

Publicerad 6 september 2017
Text: Annika Wihlborg

Olga Edmark, koordinator för Huddingetrainee: socionom.
Olga Edmark, koordinator för Huddingetrainee: socionom.
Allt fler arbetsgivare erbjuder traineeprogram för socionomer. Traineeprogram är ett sätt för arbetsgivare att stärka sin attraktionskraft, men det ger också en genomtänkt introduktion till socialtjänstens arbete för blivande socionomer.

– När vi startade Huddingetrainee 2009 var vi bland de första kommunerna i landet som erbjöd traineeprogram för socionomer. Programmet har ökat sin attraktionskraft sedan vi påbörjade samarbetet med tre andra kommuner för tre år sedan. Vi rekryterar våra traineer redan inför deras VFU-period, vilket jag även rekommenderar andra kommuner att göra. Det ger traineerna mer tid att komma in i sin nya roll som socialarbetare, säger Olga Edmark, koordinator för Huddingetrainee: socionom, ett traineeprogram som sedan 2014 är gemensamt för Nacka, Värmdö, Tyresö och Huddinge kommuner.

Förankra internt
Hon rekommenderar även andra kommuner att gå ihop och starta gemensamma traineeprogram. Det gör det möjligt att erbjuda fler traineeplatser och en större mångfald vad gäller utvecklingsmöjligheter för deltagarna.
– Det tar tid att etablera ett traineeprogram, både internt och externt. En viktig framgångsfaktor är att konsekvent sprida budskapet om varför traineeprogrammet är viktigt och betydelsefullt, bland såväl chefer som befintliga medarbetare. När det finns ett engagemang från ledning ner till medarbetarnivå får traineerna det stöd de behöver, oavsett vem i organisationen de har kontakt med, säger Olga Edmark.

Handledare eller mentor
Traineeprogrammet gör också traineerna trygga och väl förberedda inför sin framtida yrkesroll. Att knyta en handledare och en mentor till varje trainee är ett annat råd från Olga Edmark, liksom att schemalägga kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan studenterna.
– För våra erfarna medarbetare blir möjligheten att vara handledare eller mentor åt en trainee ofta en intressant utvecklingsmöjlighet. Självklart är det också viktigt att fylla traineeprogrammet med ett intressant innehåll. Många traineer uppskattar möjligheten att få en ordentlig introduktion till socialtjänstens samlade verksamhet. Inkludera även studiebesök och föreläsningar. Det lönar sig att investera i en genomtänkt introduktion så traineerna får ett helhetsperspektiv på verksamheten. Se också till att avsätta tillräckligt med resurser för att traineerna ska få så mycket stöd de behöver, säger Olga Edmark.