Etikettarkiv: Socionombemanning

Socionomkraft sätter socialt arbete först

Socionomkraft är ett konsultföretag som har socialt arbete i sitt hjärta med kvalitet, kompetens, rättssäkerhet och personligt bemötande som ledstjärnor. Konsulterna väljs med största omsorg, endast erfarna och självgående konsulter med olika spetskompetens matchas med uppdrag som gör skillnad för människor.

Socionomkraft arbetar med handläggaruppdrag, chefsuppdrag, handledning, omsorgs- och hemutredningar, familjebehandling och komplexa ärenden. Tjänstelösningar kan skräddarsys utifrån kundernas unika behov.
– Vi strävar efter att vara en värdeskapande och kvalitativ partner till social­tjänstens verksamheter. Både jag och vår personalchef har gedigen erfarenhet av socialt arbete, och därför god förståelse för yrkens förutsättningar och behov. Vi förstår verksamheters utmaningar, vi pratar samma språk, vilket hjälper oss att genom en nära dialog med kommuner erbjuda rätt lösning åt de svåraste problemen, säger Olga Zakrjevskaia, vd på Socionomkraft.

Har vi det perfekta uppdraget för dig? Klicka här för att se våra uppdrag

Djup förståelse för socialtjänstens behov
Socionomkrafts ledning har själva mångårig erfarenhet av konsultarbetet och har kunskap om vad som efterfrågas av konsulter hos uppdragsgivare. De är också väl införstådda med vilket stöd konsulten på sitt uppdrag behöver.
– Det är viktigt att det arbetet som utförs av konsulterna möter upp de olika behoven som finns i det sociala arbetet. Genom kontinuerliga personliga möten med både konsulter och arbetsledare på kommunerna ökar vi vår kännedom om vilken kompetens och erfarenhet som behövs och efterfrågas. Vi ser att det är viktigt och ömsesidigt givande med långsiktiga kontakter med kommuner för att uppnå det goda och önskade resultatet. För att ta sig an de varierande uppdragen på bästa möjliga sätt får konsulterna uppdaterad kunskap och utbildningar inom yrkesområde, säger Leena Andersson, personalchef på Socionomkraft.

Variation och självständigt arbete
– Vi bryr oss om våra konsulters arbetsmiljö och är därför noga med uppföljning av våra uppdrag. En kontinuerlig dialog med konsulten samt intern och extern handledning är en viktig och särskiljande del av vårt arbetssätt, säger Olga Zakrjevskaia.
Helena Wendel har arbetat som socionomkonsult på Socionomkraft i tre år.
– Jag sökte nya utmaningar i karriären och upptäckte snabbt att jag trivs i rollen som konsult. Jag gillar variationen med olika uppdragsgivare, möjligheten att få arbeta självständigt, att arbeta för ett konsultbolag som delar mina värderingar och som tillhandahåller den backup jag behöver. Jag trivs på Socionomkraft och får använda hela min kompetens, säger hon.

Vi är en nischleverantör av kvalitativa konsulttjänster inom socialtjänsten. Läs mer här!

Socionomkraft

Socionomkraft började år 2015 och är ett auktoriserat konsultföretag med kollektivavtal för socionomer. Företaget erbjuder olika typer av kvalificerade tjänster inom socialt arbete. Mer än 80 svenska kommuner kan anlita Socionomkraft genom upphandlade ramavtal.
www.socionomkraft.se

Dedicare utvecklar utbudet av uppdrag för socionomer!

Anna Peterson, konsult, Hanna Magnusson, konsultchef och Trifa Fili, konsult hos Dedicare. Foto: Thomas Henrikson
Anna Peterson, konsult, Hanna Magnusson, konsultchef och Trifa Fili, konsult hos Dedicare. Foto: Thomas Henrikson
Dedicare är sedan många år den ledande aktören inom socionombemanning. Under den senaste tiden har företaget expanderat inte bara geografiskt inom Norden, utan också vad gäller sina uppdrag. Syftet är att utveckla verksamheten för att nå fler socionomer.

Dedicare inriktar sig inte enbart på myndighetsutövning utan satsar sedan ett tag tillbaka stort på att kunna erbjuda alla socionomer uppdrag, oavsett om de vill arbeta inom myndigheter eller som utövare.
– För att fånga upp socionomer med olika bakgrund har vi upphandlat avtal som ger möjligheter för flera olika yrkesgrupper, allt från handledare till skolkuratorer. Det är en spännande utveckling, berättar konsultchefen Hanna Magnusson, som själv är utbildad beteendevetare med drygt tio års erfarenhet inom socialt arbete.

Kollektivavtal och tjänstepension
Företagets långa erfarenhet av socionombemanning har skapat en stark position på marknaden och då Dedicare finns med i de allra flesta ramavtal finns det ingen brist på konsultuppdrag.
– Vi har ett starkt nätverk med långvariga kundrelationer, något som delvis grundar sig i att vi är en auktoriserad aktör som har både konsulternas och kundernas bästa för ögonen. Här behöver man inte välja mellan trygghet och frihet, utan vi följer rådande kollektivavtal, erbjuder tjänstepension och har omfattande försäkringar för alla våra konsulter. Vi har även ett generöst friskvårdsbidrag – vi vill främja en god hälsa och en bra balans mellan arbete och fritid.

Frihet och en stimulerande miljö
Lockas man av stor frihet och lärorika utmaningar som person menar Hanna att det definitivt är värt att prova på konsultlivet. Uppdrag av olika längd och upplägg finns tillgängliga i hela landet, samtidigt som Dedicare nyligen har stärkt sin närvaro över hela Norden.
–Det är en oerhört god marknad för socionomer, så steget från fast anställning till konsult är inte så stort. Det är ett ypperligt tillfälle att utvecklas och uppleva olika arbetsplatser utan att tumma på tryggheten, konstaterar hon.

Jobba hos oss! Läs mer om våra lediga tjänster och ansök här!

Är du i behov av socionomkompetens? Vi hjälper dig hitta rätt socionom. Klicka här för mer information


Du vässar dig själv som konsult


Bernt-Olof Johansson, konsult hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Bernt-Olof Johansson, konsult hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Som konsult hos Dedicare har du stora möjligheter att ha ett lärorikt och utmanande arbetsliv där du får chansen att verkligen vässa din kompetens.

I nästan 25 år har Bernt-Olof Johansson arbetat som socialsekreterare och chef. Då han fyllde 65 bestämde han sig för att han ville prova på något nytt och tog därför kontakt med Dedicare.
– Jag hade hört mycket gott om Dedicare, att de var en lyhörd arbetsgivare med bra förmåner och konkurrenskraftiga löner. Då jag var ute efter ett stabilt bemanningsföretag med duktig administration och enkla processer lät det som ett perfekt val. När jag väl hade fått kontakt med dem gick det snabbt att få anställning. Det är ett kul arbete med snabba puckar, där man får chansen att verkligen fokusera på det sociala arbetet och därtill få uppskattning för det jobb man gör. Man vässar sig själv enormt, betonar han.

Fokus på klienterna
Socionomen Trifa Fili hade redan på gymnasiet en dröm om att bli kurator för att kunna stötta unga tjejer, i synnerhet med utländsk bakgrund. Under sin utbildning till socionom började hon i­stället arbeta på ett skyddat boende, där hon fick råd av sin chef att efter examen arbeta på ekonomiskt bistånd för att få överblick över samhällets skyddsnät.
– Inom ekonomiskt bistånd möter man alla målgrupper och det har varit oerhört lärorikt för mig. Idag har jag varit konsult i ett år. Jag gjorde övergången för att jag ville prova andra arbetsplatser; mycket för att få nya erfarenheter men också för att få dela med mig av de jag själv sitter på. Det lockade också med flexibla arbetstider och chansen att ägna mig mer åt klienter än åt verksamhetsutveckling. Idag trivs jag med den form av anställning som jag har genom Dedicare och vet inte när i framtiden jag skulle kunna gå tillbaka till en fast anställning.

Att göra skillnad
Anna Peterson började sin bana som journalist, med en passion för att fånga människor i deras vardag och öka förståelsen för hur andra har det i samhället. Efter att hon utbildade sig till socionom arbetade hon i dryga två år inom socialtjänsten, något som öppnade hennes ögon på ett oväntat sätt.
– Det har varit enormt berikande för mig att få möta människor på det här viset. När jag hade arbetat inom socialtjänsten ett tag kände jag dock att jag ville röra mig vidare, och livet som konsult lockade mer och mer. Idag kan jag konstatera att det är ett friare arbetssätt, där jag har större chans att få igenom egna förslag och idéer och kan fokusera mer på klient­arbete och att göra utredningar i en snabb och effektiv takt. Det ger energi i arbetet när man känner att man verkligen får göra skillnad, avslutar hon.

Jobba hos oss! Läs mer om våra lediga tjänster och ansök här!

Är du i behov av socionomkompetens? Vi hjälper dig hitta rätt socionom. Klicka här för mer information

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal, chefer och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare, chefer och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer eller familjehemskonsulenter.

Dedicare Socionom
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

Dedicare Socionom – det trygga valet

David Gillqvist, konsult, Malin Andersson, konsultchef och teamledare och Adolfo Tijero, konsult hos Dedicare. Foto: Johan Marklund
David Gillqvist, konsult, Malin Andersson, konsultchef och teamledare och Adolfo Tijero, konsult hos Dedicare. Foto: Johan Marklund

Dedicare är det marknadsledande och största konsultföretaget för socionomer i Sverige. Medarbetarna är själva socionomer och kan därför matcha kundernas behov med rätt konsult på rätt plats. Det är en trygghet för alla parter och säkerställer bästa möjliga kvalitet.

Dedicares långa erfarenhet garanterar såväl kunder som konsulter professionella rekryterings- och bemanningsprocesser. Konsultchefernas egna erfarenheter som socionomer ger dessutom företaget en god insikt i vilka behov som finns inom allt från kommunala verksamheter till privata och statliga.
– Vi har hundratals ramavtal med kommuner över hela Sverige, vilket gör det särskilt viktigt att vi har en väl utvecklad process för att matcha konsulterna till rätt uppdrag. Eftersom vi är ISO-certifierade granskas dessutom både vår bemanning och rekrytering varje år, vilket är en kvalitetssäkring som vi välkomnar, understryker Malin Andersson, konsultchef och teamledare hos Dedicare.

Är lyhörda för önskningar
Kvalitetstänket genomsyrar Dedicares hela verksamhet och präglar också villkoren för alla företagets socionomkonsulter. Det är en trygg anställning som omfattar både tjänstepension, försäkringar och kollektivavtal. Många söker sig till Dedicare för att de kan känna igen villkoren i en traditionell anställning och för att de i många fall erbjuds en mycket konkurrenskraftig lön.
– Vi gör vårt bästa för att vara lyhörda för konsulternas önskningar och behov. Därutöver satsar vi allt mer på att anordna olika aktiviteter för att förstärka teamkänslan; exempelvis erbjöd vi senast en föreläsning om våld i nära relationer, som vi framöver siktar på att kunna erbjuda alla våra konsulter via digitala kanaler, oavsett var i landet de befinner sig. I förlängningen handlar det om att vara lyhörd för varje konsults önskemål om utveckling och bidra till en positiv och tillfredsställande arbetssituation. Det är trots allt det som ger det bästa resultatet, avslutar Malin.

För mer information om våra tjänster. Klicka här


Ett socialt arbete med intressanta utmaningar

För sociala personer med ett starkt intresse för människor är konsultarbetet ett utmärkt val. Som socionomkonsult får man insyn i olika specialiteter och förvaltningar, vilket är både lärorikt och utmanande.

När David Gillqvist för drygt ett år sedan började arbeta som konsult hos Dedicare hade han hunnit med att arbeta 13 år inom olika kommuners socialtjänster. Han trivdes överlag bra, men efterhand som åren gick kände han att han ville kunna fokusera mer på det sociala arbetet och få nya utmaningar.
– Jag hade haft kontakt med Dedicares konsulter vid flera tillfällen och var nyfiken på hur det var att arbeta på ett sådant vis. Eftersom jag visste att de erbjuder både kollektivavtal och tjänstepension kändes det som ett tryggt steg att göra, men det jag har uppskattat mest är frihetskänslan och möjligheten att styra min egen tid. Samarbetet med min konsultchef har kontinuerligt varit väldigt bra och det är skönt med en fast punkt. Dessutom känner jag mig verkligen uppskattad för min kompetens.
Under det år som gått har David kunnat dra nytta av sina fördjupade kunskaper inom försörjningsstöd, missbruk och våld i nära relationer i flera olika kommuner och han berättar att det har varit väldigt positivt att hela tiden få bekanta sig med nya arbetsplatser och deras kulturer.
– Det har aldrig varit brist på jobb och min konsultchef känner till mina preferenser, så jag har hela tiden fått intressanta uppdrag. Det har både varit väldigt lärorikt och gett flera bra erfarenheter.

Kan ägna tiden åt att hjälpa
För socionomen Adolfo Tijero utgjorde Dedicare det perfekta alternativet efter att han gick i pension för omkring två år sedan.
– Jag har alltid arbetat med ungdomar och familjer, och jag kände att jag hade mycket kvar att ge. En gammal kollega rekommenderade mig att jobba som konsult och det kändes intressant. Dedicare hade alltid slagit mig som en väldigt seriös aktör, så jag gjorde en del egna efterforskningar om dem som företag och de hade ett väldigt gott renommé.
Adolfo berättar att konsultarbetet passar honom som hand i handske. Som en självständig individ tyckte han att det var väldigt positivt att få ansvara för sitt eget arbete och kunna ägna sin tid i huvudsak åt det sociala arbetet.
– För mig som är social och trivs med att umgås med människor är konsultarbetet väldigt roligt, men det är bra att ha en grundläggande trygghet i sitt yrke innan man börjar. Nu kan jag lägga min tid på att utreda och hjälpa istället för att syssla med organisationsfrågor. Det innebär dock inte att jag inte har ett bra utbyte med mina kollegor – vi konfererar kollegialt ändå och det finns mycket att utforska. Det är definitivt ett arbete som jag rekommenderar till andra socionomer och det är ett bra kvitto för Dedicare, avslutar han.

Vi söker socionomer! Läs mer och fyll i en intresseanmälan här!

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal, chefer och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare, chefer och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer eller familjehemskonsulenter.

Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom


Kronan konsult är bäst i test

Hans Eklund, verksamhetschef och Sibell Törnblom, konsultchef i Västsverige på Kronan konsult.
Hans Eklund, verksamhetschef och Sibell Törnblom, konsultchef i Västsverige på Kronan konsult.

Kronan konsult är inte det största bemanningsföretaget, men det har inte hindrat dem från att hamna i topp vad gäller kundnöjdhet; resultatet grundar sig i att företaget satsar stort på sina konsulter och att cheferna själva fortfarande är verksamma socionomer.

Kronan konsult vill vara en del av lösningen på de utmaningar socialtjänsten står inför, bland annat genom att vara en resurs vad gäller att hitta effektiva arbetssätt och spara resurser, såväl personella som ekonomiska.
– Förutom traditionell bemanningsverksamhet arbetar vi också med konsulting och rekrytering, och ger socialtjänsterna stöd i svåra utredningar. Vi har under åren samlat på oss konsulter med specialistkompetenser och det är något vi vill dela med oss av. Vi är trots allt socialarbetare, inte affärsmän, betonar Hans Eklund, verksamhetschef och delägare i Kronan konsult.

Drivs du av att arbeta med kreativa lösningar och utmanas av att lösa upp svåra knutar? Då är du rätt för Kronan Konsult. Läs mer här!

Skiljer sig från andra
Kronan skiljer sig från de flesta andra bemanningsföretag, bland annat eftersom alla chefer själva regelbundet tar sig an uppdrag och därmed har en fot ute på fältet. Dessutom har företaget valt att ge sina konsulter en fast månadslön, vare sig de är uthyrda eller ej.
– Vi har verksamhet över hela Sverige men med flest uppdrag i Syd- och Mellansverige, så det är sällan det saknas uppdrag. Skulle det mot förmodan ändå ske förändras ingenting för konsulterna och det är i slutänden dem vi har i fokus. På grund av detta har vi låg personalomsättning och hög kompetens i personalgruppen. Våra seniorkonsulter har en arbetslivserfarenhet på cirka 25 år vardera.
I en undersökning gjord av Framtidens karriär – Socionom fick Kronan konsult högst betyg vad gäller kundnöjdhet. Sibell Törnblom, konsultchef i Västsverige, berättar att hon är stolt, men inte förvånad.
– Vi är ett litet företag som satsar mycket på våra anställda och det märks på våra konsulter. Klimatet präglas av tillit och stämningen är öppen och trevlig. Vårt mål är i slutänden att bidra till socialtjänsten och det gör vi dels genom att hålla oss à jour med utvecklingen och dels genom att vara lyhörda för de som är konsulter åt oss. Att hamna i topp är ett bra kvitto på att vi tänker rätt, avslutar hon.

Behöver ni socionomer? Kontakta oss så löser vi era behov!

Kronan Konsult
Kronan Konsult är ett bemannings- och konsultföretag med socialt arbete som arbetsfält och socialtjänsten som främsta uppdragsgivare. Företaget skapades 2011 av socionomer som under många år varit verksamma inom både den offentliga och den privata sektorn och med viljan att bidra till innovativa arbetssätt inom fältet.

Tel. vxl: 08-635 87 88
E-post: kontakt@kronankonsult.se
www.kronankonsult.se/


Tydliga kärnvärden genomsyrar Dedicares verksamhet

Socionomerna Marcus Uhnbom, Josephine Fernström och Charlotte Brantestad. Här tillsammans med konsultchef Armin Fejzic. Foto: Thomas Henrikson
Socionomerna Marcus Uhnbom, Josephine Fernström och Charlotte Brantestad. Här tillsammans med konsultchef Armin Fejzic. Foto: Thomas Henrikson
I egenskap av Nordens största företag inom socionombemanning kan auktoriserade Dedicare erbjuda sina konsulter en unik trygghet med uppdragsgaranti, kollektivavtal och stor valfrihet mellan utvecklande och stimulerande uppdrag.

Med 20 år på nacken inom bemanning sätter Dedicare en stolthet i att leverera hökvalitativa tjänster till både konsulter och kunder. Konsultchefen Armin Fejzic menar att en viktig anledning till företagets stora framgångar är den starka servicekänslan hos medarbetarna och att Dedicares kärnvärden – engagerade, dynamiska, mänskliga och pålitliga – genomsyrar verksamheten hela vägen från konsulter till chefer.
– Såväl inom branschen som inom socialt arbete är det viktigt att ha tydliga kärnvärden och efterleva dem. Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade och en sådan inställning ger konkreta resultat – exempelvis nyligen vann vi upphandlingen om ramavtal med Stockholm stad, som är en eftertraktad kund till Dedicare Socionom.
Armin poängterar att uppdragens variation är stor och det finns uppdrag på alla områden och alla nivåer över hela Sverige för allt från handläggare till IFO-chefer, inom såväl barn och ungdom, ekonomiskt bistånd och LSS som biståndshandläggning och missbruk. En sådan omväxling medför att Dedicares medarbetare befinner sig i ständig utveckling såväl på yrkesnivå som personligen.
– Vi finns där våra konsulter finns och vi har ramavtal med i stort sett alla svenska kommuner, vilket är en trygghet för våra konsulter. Det gör också att våra konsulter alltid har många uppdrag att välja på och det är betydligt roligare att kunna välja sitt arbete och sin arbetsplats fritt, konstaterar han.


Riksomfattande uppdrag inom socialtjänstens alla områden

Hos Dedicare kan socionomer tryggt fokusera på utredning istället för på administration och möten – företaget har omfattande ramavtal och lång erfarenhet av att arbeta med konsulter, samtidigt som konsultcheferna själva har erfarenhet och utbildning inom socialt arbete samt insikt och förståelse om verksamheterna.

Socionomerna Charlotte Brantestad, Josephine Fernström och Marcus Uhnbom inledde sina karriärer på olika håll inom socialt arbete, men en sak som var som en röd tråd i alla deras erfarenheter var en tydlig tyngdpunkt på administration och organisationsarbete snarare än på att utreda och handlägga klienter.
– Med konsultarbete kändes det som att jag kunde fokusera på det jag egentligen är utbildad till och eftersom Dedicare är en så välrenommerad aktör kändes det som ett tryggt steg. Jag provade ett par andra företag först, men det var först här som jag kunde landa. Det är både väldigt utvecklande och roligt – jag lär mig avsevärt mer på ett år som konsult än jag gjorde som fast anställd och jag har skaffat mig ett stort kontaktnät, berättar Josephine.
Charlotte å sin sida fördelar sin tid mellan Stockholm och Småland och för henne är det absolut oumbärligt att ha möjligheten att ta uppdrag där hon är. I hennes fall är flexibilitet det främsta ledordet.
– Jag har valt att vara visstidsanställd, så jag har enorm frihet. Det är en förutsättning för att min fritid ska fungera och jag trivs väldigt bra med att få chansen att uppleva olika kommuner och företag på det här viset, säger hon.
Även Marcus framhåller valfriheten som en avgörande faktor för hans val att arbeta som socionomkonsult.
– Jag trivs med att ha frihet under ansvar och tycker att det är stimulerande att komma in i olika organisationer och se hur de arbetar med olika utmaningar. Det tar jag sedan med mig till nästa kund. Samtidigt vet jag att jag alltid har Dedicares stöd i ryggen, vilket har gett mig modet att våga säga ifrån när jag har stött på situationer som har känts etiskt tveksamma. Det hade jag inte när jag var fast anställd, men min konsultchef tog ställning direkt.
– Ja, det finns ett totalt stöd från konsultchefen och man är inte rädd för att säga vad man tycker. Dessutom följer Dedicare upp vad som sker i uppdragen, både med kunden och med oss konsulter. Det är lättillgängligt och stöttande och helt på våra villkor, avslutar Charlotte.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal, psykologer och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med social­sekreterare och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer och familjehemskonsulenter.

Dedicare Socionom
Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

www.dedicare.se/socionom

Känslan av att äga sitt livFör att kunna göra riktig skillnad för andra människor behöver du känna att du har god kontroll över ditt eget liv. Youmi berättar hur de ser på socionombemanning.

Vi lever i en alltmer föränderlig värld. Ofta upplever vi att den blivit grymmare och svårare att hantera. Emellanåt finner man förtröstan i framsteg som att världens fattigdom halverats på mindre än trettio år. Allt vi människor kan göra är att försöka bidra till att det positiva balanserar det negativa. Så säger man på Youmi socionombemanning.
För att lyckas med detta nästan övermäktiga, behöver du själv trivas i ditt liv. Innerst inne vet du vad som krävs för att det ska fungera. För att kunna ge av dig själv behöver du kunna känna att det är du som äger ditt liv, inte någon annan.

Frågor och förståelse
Men att vara herre över sin egen tid räcker inte. Idag betyder förståelse, uppriktighet och ambition lika mycket för resultatet, menar man på Youmi.
Man vill veta att den man arbetar för (eller den man hyr in), strävar mot samma mål. Vem arbetar jag för? Vilka värderingar styr dem? Sympatiserar jag med dem? Gör jag skillnad? Får jag uppskattning, inte enbart i lönekuvertet? Kan jag utvecklas?
På Youmi söker man människor som vill bidra till att andra mår bra samtidigt som de själva har ett gott liv. Människor som söker en känsla av sammanhang där det råder ömsesidigt förtroende. Goda villkor, bra lön och möjlighet att styra sin tid är grunden för att man ska bli lyckad som socionomkonsult. Samtidigt vill det till ytterligare något. Youmi talar mycket om ömsesidigheten. Med det avser man att alla parter ska uppleva att socionombemanningen utgör det bästa alternativet för såväl socionom och bemanningsföretag som för uppdragsgivaren.

Människor söker människor
Bakom socionombemanningsföretaget Youmi finns människor med lång erfarenhet av bemanning inom såväl vården som omsorgen. De har upparbetade kanaler med uppdragsgivare över hela landet och har insikter och kontakter och inte minst, just viljan att ge något utöver det vanliga. Idag har Youmi förfrågningar från hela landet och åtskilliga socionomkonsulter på plats.
Huvudkontoret ligger i Stockholm men uppdragsgivarna finns över hela landet.
Youmis socionomkonsulter får tillgång till egen inloggning på My Youmi där alla fakta och jobberbjudanden finns tillgängliga. My Youmi uppdateras flera gånger om dagen.

Om Youmi
Youmi är bemanningsföretag med fokus på socionomer. Vi som driver Youmi är långt ifrån oerfarna och har funnits i exekutiva roller inom andra bemanningsföretag samt har väl upparbetade kontakter och goda relationer med uppdragsgivare över hela Norden. Vad som skiljer ut oss är förmodligen vår syn på relationerna mellan socionomer, bemanningsfunktionen samt uppdragsgivarna. Ömsesidigheten är vårt riktmärke, vårt rättesnöre i allt vi åtar oss. Därav namnet: You + me = youmi
www.youmi.se

www.youmi.se

Erfarenhet och samarbete ger hög kvalitet

Malin Winge och Kalle Walfridson på Humana. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Winge och Kalle Walfridson på Humana. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lång erfarenhet bland Humanas socionomer ger högkvalitativa lösningar för kommuner runt om i landet. Genom tryggt ledarskap och gott samarbete internt är man en populär arbetsgivare. Nyckeln till framgången är att sätta individen i första rummet och följa sin etiska kompass.

På Humanas huvudkontor i Stockholm kommer ett hemtrevligt sorl av röster från lunchrummet och det är där jag möter Malin Winge och Kalle Walfridson. Efter 10 år som enhetschef på socialtjänsten i Vallentuna kommun började Malin arbeta här som regionchef för snart två år sedan.
– Det är jättekul att få vara med och påverka socialtjänsten från ett annat håll. Vi som arbetar här är alla trygga i vår profession, vilket ger utrymme för kreativa lösningar för våra uppdragsgivare, säger hon.

Socionomer med bred erfarenhet
Malin får medhåll av Kalle, regionchef på Göteborgskontoret, som även han är socionom i botten med över 40 års erfarenhet inom kommunal socialtjänst.
– Jag räknade ut att våra socionomer i snitt har 18 års erfarenhet inom yrket. Det är viktigt för att man ska klara av arbetsuppgifterna i ett tufft jobb, säger han och berättar att det var Humanas etiska värdegrund som lockade honom hit.
– Det jag fick med mig från första mötet med chefen för Individ och Familj på Humana var att man inte ska ta ett uppdrag som går emot ens etiska kompass, vilket jag för vidare till personalen, fortsätter han.

Flera experter inom Humana
För båda är det viktigt att deras medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen. Förutom att bolla idéer och diskutera eventuella problem är Malin och Kalle alltid med på uppstartmöte med kommunen och följer systematiskt upp uppdragen på plats ca var 6:e vecka.
– Inom Humana finns också en bredd av kompetenser och erfarenhet, som vi använder oss av. Bland annat har vi konsulterat vår expert på hederskultur och våld i nära relationer, Nina Darvish, vid olika tillfällen. Utbyte av kompetens skapar mervärde, säger Malin.
Som socionom på Humana kan man välja att vara tillsvidareanställd, uppdragsanställd eller underleverantör. Företaget är också ett auktoriserat bemanningsföretag och kollektivavtal finns för de anställda.
– Det är inte alla bolag som är auktoriserade, men det kvalitetskravet borde vara en självklarhet för kommunerna vid upphandling, säger Kalle och får medhåll av Malin som också vill framhålla möjligheterna för medarbetarna att prova andra uppdrag inom företaget.
– Här finns stora möjligheter att byta arbetsuppgifter och vidareutveckla sina färdigheter. Ett av våra värdeord är glädje, vilket jag verkligen känner finns här, avslutar hon.

Humana Bemanning
Humana Bemanning erbjuder socionomer för olika uppdrag som bland annat utredare, arbetsledare och chef i hela landet. Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med 15 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Humana är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.

Läs mer om Humana på www.humana.se
Mer om Humana Bemanning hittar du på www.humanabemanning.se


www.humanabemanning.se

Ramavtal en trygghet för konsulter

Lisa Målberg, konsultchef, Jenny Andersson, konsultchef och Kristina Irvebrant, konsultchef vid Bemannia.
Lisa Målberg, konsultchef, Jenny Andersson, konsultchef och Kristina Irvebrant, konsultchef vid Bemannia.
Under hela 2017 genomgick Bemannia en kontinuerlig utveckling och det uttalade målet är att fortsätta att växa i lagom takt. Ett viktigt led i den tillväxten är att även fortsättningsvis teckna ramavtal med aktörer i hela Sverige. Det utgör en trygghet för företagets konsulter!

Konsultmarknaden för socionomer håller på att stabilisera sig, men för Bemannia avstannar inte tillväxten. Under 2018 ligger siktet på att ytterligare komplettera de redan omfattande ramavtal företaget har med svenska kommuner och vårdgivare, inte minst för att skapa en tryggare arbetssituation för konsulterna.
– Eftersom vi har en så stor mängd ramavtal kan vi erbjuda våra konsulter uppdrag även vid de tillfällen marknaden i övrigt har stagnerat något. Det ger en tryggare situation för konsulterna, vilket i slutänden är det viktigaste, betonar Jenny Andersson, konsultchef för affärsområdet social.

Utökar sin kvalitetssäkring
Ett annat mål för 2018 är att utvidga Bemannias redan gedigna kvalitetssäkring genom en utökad dialog med både kunder och konsulter.
– Våra konsultchefer kvalitetssäkrar med våra konsulter på i stort sett daglig basis genom att stämma av hur det går, hur de trivs och om de behöver stöd på något vis. Nu kommer vi även att lägga tonvikt på våra kunders upplevelse av vårt bemötande, våra tjänster och vad vi kan göra bättre. Det hjälper oss att ge konsulterna en tydligare målbild av uppdragen, säger konsultchefen Kristina Irvebrant.

Alla kompetenser efterfrågas
De senaste månaderna har Bemannias positiva tillväxt lett till både ombyggnationer och omorganisationer och målet är att fortsätta att växa i lagom takt inom alla sina områden.
– Här finns plats för alla social­sekreterare, oavsett inriktning. Efterfrågan på erfaren och kompetent personal är bred, så det finns uppdrag åt alla i hela Sverige, och eftersom vi åtnjuter ett högt förtroende hos våra kunder känner vi oss säkra i vetskapen om att vi även i framtiden kommer att vara ett av kommunernas förstahandsval, konstaterar Lisa Målberg, även hon konsultchef.

Bemannia
Bemannia är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenad. Bemannia är anslutna till Bemanningsföretagen och har kollektivavtal. Företaget är leverantör till hela den offentliga sektorn vilket innebär cirka 900 kunder inom kommun, landsting och statliga myndigheter och bolag.

Bemannia AB
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Tel: 0771-84 53 00
E-post: socionom@bemannia.se
www.bemannia.se

www.bemannia.se

You + Me = Youmi

youmi_bild_1000


Hur du ser på världen visar hur du ser på ditt jobb. Youmi socionombemanning anser att goda villkor, bra lön och möjlighet att styra över sin tid är grunden för att man ska bli lyckad hyrsocionom. Samtidigt vill det till mer för att uppdraget ska bli fulländat.

Youmi talar mycket om ömsesidigheten. Med det avser man att alla parter ska uppleva att bemanningen utgör det bästa alternativet för såväl socionom och bemanningsföretag som för uppdragsgivaren. Det gamla win-win räcker inte. Det räcker inte längre med att alla inblandade får ekonomisk vinning och slipper bli uppbundna på långa tider tack vare bemanningen.
Idag betyder förståelse, uppriktighet och ambition lika mycket för resultatet. Man vill veta att den man arbetar för (eller den man hyr in), strävar efter samma mål. Vem arbetar jag för? Vilka värderingar styr dem? Sympatiserar jag med dem? Gör jag skillnad? Får jag uppskattning, inte enbart i lönekuvertet? Kan jag utvecklas?
Bakom socionombemanningsföretaget Youmi finns människor med lång erfarenhet av bemanning inom såväl vård som omsorg. De har upparbetade kanaler med uppdragsgivare över hela landet och har insikter och kontakter och inte minst, just viljan att ge något utöver det vanliga. Tanken om allas välbefinnande och nytta – ömsesidigheten.
– Ömsesidigheten är vår ledstjärna vilket även namnet antyder: you + me = Youmi. Men ett namn är bara ett namn, det är vad man lägger i det och lever upp till, som avgör, säger Erik Westlund, en av grundarna till Youmi.
– Vi har förstått att det finns många människor, såväl på uppdragssidan som hos socionomkonsulter, som delar vår syn på framgångsrik bemanning. Med det sagt är goda villkor och bra lön som socionom givetvis en grundförutsättning. Det får man aldrig glömma, avslutar Erik Westlund.
Och det ser definitivt ut som man hade rätt. Idag har Youmi förfrågningar från hela landet och åtskilliga bemanningssocionomer på plats.
Huvudkontoret ligger i Stockholm men uppdragsgivarna finns över hela landet.
Youmis socionomkonsulter får tillgång till egen inloggning på My Youmi där alla fakta och jobberbjudanden finns tillgängliga. My Youmi uppdateras flera gånger om dagen.

Youmi socionombemanning
Youmi socionombemanning representerar ett nytt sätt att erbjuda uppdragsgivare möjlighet att tillgodose behovet av erfarna socionomer och samtidigt fånga upp socionomers önskemål om frihet och flexibilitet i arbetslivet. Ömsesidigheten är Youmis ledstjärna. Nöjda uppdragsgivare inom kommuner, landsting och privata organisationer ska känna att de genom Youmi socionombemanning får tillgång till landets bästa socionomer. Socionomer i sin tur ska ha goda villkor, bra lön och självklart möjlighet att styra över sina liv.
Youmi är ytterst noga i rekryteringen av socionomkonsulter likväl som omsorgsfull i valet av socionombemanningsuppdrag. Därtill har vi kontinuerlig uppföljning. Ömsesidigheten åter igen.
Ömsesidigheten är vårt riktmärke, vårt rättesnöre i allt vi åtar oss. Därav namnet: You + me = youmi
www.youmi.se

www.youmi.se

6 av 10 anser att socionomkonsulter bidrar

Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.
Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.
61 procent anser att socionomer från bemannings- och konsultföretag bidrar till det sociala arbetet.
– Socionomkonsulter kan ofta överföra erfarenheter från sina tidigare uppdragsgivare, säger Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.

– Jag tror att många socionomer betraktar konsultrollen som en möjlighet att utvecklas i sitt yrke, utöka sitt professionella nätverk, bredda sin kompetens- och erfarenhetsbank och att få prova på nya roller som socionom, säger Eva Domanders, ordförande i branschorganisationen Bemanningsföretagen och vd för bemanningsföretaget Rent a Socionom.
Hon anser att fler upphandlare av socionomkonsulter bör värdesätta den auktorisation som många seriösa bemanningsföretag har. Auktorisationen fungerar bland annat som en garant för att bemanningsföretaget verkar långsiktigt och följer gällande kollektivavtal.

Överför erfarenheter
Att 61 procent av socionomerna anser att socionomkonsulter bidrar till det sociala arbetet beror, enligt Eva Domanders, på att socionomkonsulter ofta kan överföra erfarenheter från sina tidigare uppdragsgivare, vilket berikar organisationen de arbetar i för tillfället.
– Socionomkonsulter avlastar även de socionomer som är anställda i organisationen, vilket förbättrar arbetsmiljön. Många verkar förstå att socionomkonsulterna fyller en viktig funktion för att det sociala arbetet ska kunna utföras, oavsett omständigheter, säger Eva Domanders.

Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd på socialtjänsten i Leksands kommun.
Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd på socialtjänsten i Leksands kommun.
Kräv erfarna konsulter
– Mitt råd till andra upphandlare av socionomkonsulter är att ställa specifika krav. Vi kräver exempelvis minst fem års erfarenhet av utredningsarbete inom det område man ska verka. Erfarna och trygga konsulter som är självgående och snabbt kommer in i arbetet fungerar allra bäst, enligt min erfarenhet. Ett annat råd är att kontakta minst tre referenser för varje konsult. Det är en trygghet om en representant från konsultbolaget kontaktar dig en gång i veckan för att stämma av läget, säger Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd på socialtjänsten i Leksands kommun.

Bidra till utveckling
Hon anser att socionomkonsulter kan bidra med erfarenheter från tidigare uppdragsgivare samt att de kan bidra till utvecklingen av den organisation de befinner sig i för tillfället genom att betrakta sig själva som en i arbetslaget, även om de är anställda av ett konsultbolag.
– Social kompetens är viktigt, det räcker inte att konsulten är en effektiv ”Utredningsmaskin”. En duktig konsult ska kunna bidra med feedback och komma med förslag på hur arbetet i er organisation kan utvecklas eller förbättras, säger Zilha Fific.

Anser du att socionomer från bemannings- och konsultföretag bidrar till det sociala arbetet?
bemanning2_graf1

Skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för socionomer?
bemanning2_graf2