Etikettarkiv: Sociala nämndernas förvaltning

Prova dina vingar som studentmedarbetare i Västerås stad

Jimmy Bostedt, biståndshandläggare och Ida Lund, studentmedarbetare som biståndshandläggare i Västerås. Foto: Per Groth
Jimmy Bostedt, biståndshandläggare och Ida Lund, studentmedarbetare som biståndshandläggare i Västerås. Foto: Per Groth
Som studentmedarbetare vid biståndsenheterna inom Sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad, får du chansen att skaffa dig egen erfarenhet av och insikt i de utmaningar och upplevelser som biståndshandläggare står inför. Det är lärorikt och ger en gradvis introduktion till det framtida yrket.

Ida Lund utbildar sig för närvarande till socionom på Mälardalens högskola. Vid sidan om sina studier arbetar hon cirka 15 timmar i veckan som biståndshandläggare på Biståndsenheten äldreomsorg.
– Det är ett perfekt upplägg som tar stor hänsyn till de förutsättningar jag har som student. Det är inga problem att hinna med skolan och det finns ingen press från Västerås stads sida; dessutom är det oerhört lärorikt – det känns nästan som att jag pluggar när jag är på jobbet också, och jag har fått stor nytta av mina nya kunskaper även i skolan. Känner jag mig osäker så har jag stöd från min mentor, som hjälper till med ärenden och ser till att jag får en lagom inlärningskurva, säger hon.

Ett stöttande arbetsklimat
Jimmy Bostedt utbildade även han sig till socionom vid Mälardalens högskola. Liksom Ida arbetade han som studentmedarbetare och utförde därutöver sin VFU vid Hälso- och sjukvårdsenheten i Västerås stad. Idag arbetar han vid Hälso- och sjukvårdsenheten som biståndshandläggare.
– VFU:n hade stor inverkan på att jag valde att arbeta just här. Under perioden fick jag en bra relation med både chef och kollegor, så när jag fick fast anställning kunde jag känna mig helt trygg när jag axlade min nya roll. Den stöttande stämningen är densamma nu som när jag genomförde min VFU, så vi har ett väldigt bra klimat.

Blir säker i yrkesrollen
Både Jimmy och Ida trivs väldigt bra med att arbeta inom myndighetsutövning. Som Jimmy uttrycker det: de brinner för att hjälpa människor i utsatta situationer till ett bättre liv. De betonar att som handläggare har de tillgång till samma möjligheter i sin yrkesroll oavsett vilken enhet de arbetar vid.
– Vi tycker båda om att arbeta i Västerås stad och det är skönt att arbeta vid en enhet som verkligen strävar efter att ge oss goda förutsättningar. Ett bra exempel är det starka fokus som finns på fortbildning – biståndshandläggare erbjuds kontinuerligt möjligheter att kompetensutveckla sig och till och med studentmedarbetarna får tillgång till olika utbildningar. Det gör oss dessutom säkrare i vår yrkesroll, avslutar de.

Västerås stad, biståndsenheterna
Som biståndshandläggare inom Sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad, arbetar du antingen med inriktning mot yngre personer med funktionsnedsättning eller mot äldre. Arbetsmiljön präglas av hög kompetens och erfarenhet, professionalism, flexibel arbetstid, möjligheter till egen utveckling och ett gott kamratskap med bra stöd.

Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
Tel: 021-39 00 00
E-post: kontaktcenter@vasteras.se
www.vasteras.se

Världens svåraste men roligaste jobb

Att arbeta inom socialtjänsten är det mest givande jobb man kan ha tycker Ann-Sofi Eriksson, Madeleine Hedström, Gabriella Sundqvist och Karin Iwarsson Broo. Foto: Per Groth
Att arbeta inom socialtjänsten är det mest givande jobb man kan ha tycker Ann-Sofi Eriksson, Madeleine Hedström, Gabriella Sundqvist och Karin Iwarsson Broo. Foto: Per Groth
Att arbeta inom socialtjänsten är omgärdat av många fördomar. Den mediala bilden där socialsekreterarna går på knäna gör det svårt att rekrytera personal. Men på socialtjänsten inom barn och ungdom i Västerås är man överens om att det är världens roligaste jobb.

– Det bästa med att arbeta här är att jag efter drygt tjugo år fortfarande kan bli överraskad över människors egna förmåga. Det är så fascinerande att förstå bakgrunden till människors beteenden, säger Ann-Sofia Eriksson, som arbetat på Västerås Stads socialtjänst sedan 2009 där hon är socialsekreterare på utredningsenheten.
Att arbeta med människor över lång tid som har det trassligt kan såklart vara en utmaning. Ann-Sofia Eriksson berättar att det är viktigt att man inte tror att det är upp till en själv att ordna till allt i någons liv, för då kan det bli jobbigt. Men att stunderna när det glimmar till gör jobbet oslagbart.

Får mycket energi
Madeleine Hedström och Gabriella Sundqvist som är socialsekreterare på samhällsvårdsenheten håller med. I deras arbete ingår bland annat att åka runt i Sverige och göra uppföljningar av barn och ungdomar som är placerade i familjehem eller HVB-hem.
– Den energin som Gabriella och jag får när vi kommer tillbaka efter våra resor är obeskrivlig. När vi ser att vi lyckats med matchning är det värt allt jobb, säger Madeleine Hedström som efter avslutade studier på socionomutbildningen arbetat här sedan 2015.
Gabriella Sundqvist instämmer. Själv har hon alltid varit intresserad av att arbeta med människor och aldrig ångrat sitt val.
– En av våra arbetsledare brukar säga att socialsekreterare är världens svåraste jobb eftersom vi ska få insyn i någons mest privata. Men det är oerhört givande att träffa alla dessa människor och se att våra barn och ungdomar må bra, säger hon.

Media ger onyanserad bild
Deras berättelse går rakt emot den mediala bilden av socialtjänsten. Den senaste tiden har man kunnat läsa om kraftigt överbelastade socialsekreterare som utsätts för hot och sjukskriver sig på löpande band. En orättvis bild tycker Karin Iwarsson Broo som är teamledare på familjehemsenheten.
– Det är jättesorgligt att media visar en sådan onyanserad bild. Att socialtjänsten är tungt belastad stämmer, men det här jobbet ger ju så otroligt mycket mer, säger hon och berättar att man gärna bjuder hit praktikanter för att de själva ska få bilda sig en egen uppfattning.
– När jag läste till socionom var det inte många som ville bli socialsekreterare, inte jag heller. Men jag tänkte att det var en bra bas. Nu har jag varit inom socialtjänsten i 15 år och tycker att arbetet blir mer intressant för varje år, fortsätter hon.
Att det skulle vara farligt att arbeta inom socialtjänsten är inget någon av dem känner igen.
– Självklart händer det att vissa blir arga ibland. Det är ju någons barn det handlar om och här får man vara arg. Men jag har aldrig under mina år i yrket känt mig hotad, säger Ann-Sofia Eriksson.

Ambassadörer ska locka sökande
Det är dock svårt att rekrytera socionomer till socialtjänsten. Karin Iwarsson Broo berättar att Västerås Stad, liksom många andra kommuner varit tvungen att ta in konsulter. Något man helst vill undvika.
– Ofta arbetar vi med barn och ungdomar under lång tid och då är det viktigt att kunna bygga långvariga relationer, säger hon och berättar att man bland annat använder sig av ambassadörer och sociala medier för att få fler intresserade av yrket.
Madeleine Hedström är en av dessa ambassadörer, som förutom att föreläsa på utbildningar, även beskriver deras vardagliga arbete på Instagram.
– Jag tror vi behöver bli bättre på att visa vad vi gör, att det inte bara handlar pappershögar på skrivbordet utan om mänskliga relationer. Sen att vi är ett sammansvetsat team där vi hjälper och stöttar varandra, säger hon och får medhåll.
– Anledningen till att jag stannar kvar här är att arbetsgivaren inte matar på med ärenden in absurdum för då skulle jag ta slut. Här får man utrymme att tänka och det är högt i tak på kontoret, vilket är viktigt, säger Ann- Sofia Eriksson.
Alla är rörande överens om att fler borde prova.
– Våga testa. Att arbeta inom socialtjänsten är en utmaning, men det är absolut det roligaste jobb man kan ha, avslutar Gabriella Sundqvist.

Västerås stad och Sociala nämndernas förvaltning
Jobba med det viktigaste
Inom Sociala nämndernas förvaltning är vi ungefär 500 anställda. Över 400 av oss arbetar inom myndighetsutövningen, där många är antingen socialsekreterare eller biståndshandläggare.
Som socialsekreterare kan du välja mellan att rikta in dig på bland annat barn och ungdomar, Vuxna eller ekonomiskt bistånd.
Våra biståndshandläggare är indelade i två enheter, en som inriktar sig på personer med någon form av funktionsnedsättning och en för frågor som rör äldre.
På enheterna finns enhetschefer som har hand om den övergripande ledningen av arbetet och sköter planering, strategi och personalansvar på respektive enhet. Här finns också teamledare, som leder det dagliga arbetet på enheterna.
Myndighetsutövning ställer stora krav på dig som handläggare eftersom besluten i hög grad kan påverka människors liv. Samtidigt är det utan tvekan ett av de mest givande yrkena du kan ha, det är i handläggarrollen du har chans att verkligen göra skillnad för människor.

Västerås stad, Sociala nämndernas förvaltning
721 87 Västerås
Tel: 021-39 14 06
Besök gärna vår hemsida: vasteras.se/socionom

vasteras stad