Etikettarkiv: Psykoterapi

Vidareutbildning efterfrågat bland socionomer

Lii Drobus, socionom och projektledare på socialförvaltningen i Stockholms stad.
Lii Drobus, socionom och projektledare på socialförvaltningen i Stockholms stad.
Många socionomer efterfrågar vidareutbildning. Psykisk ohälsa, samtalsmetodik och psykoterapi är de tre områden som flest socionomer vill vidareutbilda sig inom.

– En anledning till att intresset för vidareutbildning är högt kan vara att socionomutbildningen är en generalistutbildning. Det kan göra att socionomer upplever att de behöver fördjupa sig inom de verksamhetsområden de valt, säger Lii Drobus, själv socionom och tidigare socialsekreterare. Nu arbetar hon centralt på socialförvaltningen i Stockholms stad som projektledare för en satsning som ska förbättra arbetssituationen för biståndshandläggare och socialsekreterare.
Lii Drobus menar att när socionomer kommer ut i yrkeslivet är fortbildning och vidareutbildning ofta nödvändig, exempelvis inom barn och unga, stöd till funktionsnedsatta, missbruk, socialpsykiatri, försörjningsstöd och äldreomsorg. Inom många områden krävs det kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna utföra olika uppdrag.

Speglar yrkets bredd
– Att socionomerna som deltog i undersökningen vill vidareutbilda sig inom så många och vitt skilda områden speglar verkligen yrkets bredd. Några av de områden som listas i undersökningen borde det finnas mer av i socionomers grundutbildning, exempelvis dokumentation och utrednings- och bedömningsarbete, säger Lii Drobus.
Hur fortbildning och kompetensutveckling bäst kan genomföras kan variera. Det kan handla om kompetensutveckling på såväl individuell nivå som på gruppnivå. Att ytterst ha fokus på att kunna erbjuda verksamhet med bra kvalitet, som svarar mot medborgares behov, kan vara en värdefull kompass för att identifiera kompetensutvecklingsbehov, säger Lii Drobus.

Brukardelaktighet viktigt
– I Stockholms handlingsplan är brukardelaktighet en av tretton särskilt viktiga frågor. Det är också ett område som verksamheter ofta vill kunna mer om och utveckla sina arbetsmetoder inom. Frågan om brukardelaktighet är också viktig när det gäller behov av fortbildning och kompetensutveckling. Inte minst kunskaper och metoder om hur brukardelaktighet kan vävas in i verksamheters utvecklingsarbete, säger Lii Drobus.
41 procent av socionomerna vill vidareutbilda sig inom samtalsmetodik. Enligt Lii Drobus kan det bero på att samtalsmetodik är ett fundamentalt redskap, oavsett vad man arbetar med i socialtjänsten eller äldreomsorgen.
– Socialtjänsten verkar i ett föränderligt sammanhang. Nya forskningsrön och nya frågor innebär ofta att socionomer efterfrågar kontinuerlig vidareutbildning, avslutar Lii Drobus.

Inom vilka områden skulle du som socionom helst vilja vidareutbilda dig?

1 Psykisk ohälsa
2 Samtalsmetodik
3 Psykoterapi
4 Ledarskap och projektledning
5 Socialrätt/juridik
6 Socialt behandlingsarbete
7 Våld i nära relationer
8 Kvalitetsutveckling
9 Utrednings- och bedömningsarbete
10 Sexologi
11 Etik
12 Beroendevård
13 Myndighetsutövning
14 Barnrätt
15 Skolsocialt arbete
16 Barn- och ungdomsvård
17 Funktionsnedsättningsfrågor
18 Handläggning och dokumentation
19 Migrationsfrågor
20 Kriminalvård
21 Socialpedagogik
22 Äldrefrågor
23 Tvångslagstiftning
24 Diskrimineringsfrågor
25 Annat område*

* I annat område nämns diakoni, välfärdsteknik, palliation, handledning, gruppsykologi och teamutveckling, konflikthantering, gruppterapi, anhörigstöd, socialt arbete på strukturell nivå, meditation, bildterapi, yoga och existentiell hälsa.

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Socionom på egna ben

Socionomen Elin Lundberg har skrivit en bok, föreläser och har kö till sin psykoterapimottagning.
Socionomen Elin Lundberg har skrivit en bok, föreläser och har kö till sin psykoterapimottagning.
Elin Lundberg gick från att arbeta i kommunen till att ha en egen psykoterapimottagning, föreläsa och skriva en bok. Hon vill inspirera fler att ta språnget att bli sin egen.
– Jag tror att många socionomer har mycket kunskap men inte självförtroendet, säger hon.

Elin Lundberg har arbetat som socionom i 20 år, med försörjningsstöd, barn och ungdom och råd och stöd i Uppsala kommun. 2014 började hon plugga till psykoterapeut på halvtid och startade samtidigt en egen firma för att kunna föreläsa, bland annat om anknytning.
– Det gäller att gräva där man står. Man behöver inte utbilda sig mer utan det handlar om att ta den kunskap som man har och göra den tillgänglig för andra.
I början gick det trögt – första året fick Elin Lundberg bara in 1 800 kronor i sin firma, pengar som kom från en föreläsning hon fixat via en kompis.

Ta steget och kasta sig ut
Samtidigt jobbade hon kvar i kommunen och skaffade sig fler föreläsningar och klienter, mycket tack vare marknadsföring på facebook. Hon använde också ett av sina specialintressen till att skriva en bok, ”Att vilja men inte kunna – om sex som gör ont”, något som hjälpte till att ge pondus och trovärdighet. Stegvis gick hon ner i tid på sitt kommunala jobb.
– Det tog tre år tills jag kunde säga upp mig. Man måste ha tålamod, men någon gång måste man också ta steget och kasta sig ut. När man säger upp sig är det ju inte möjligt att ha en full klientstock, så man får ha en buffert för att gå back en period.

”Outnyttjade resurser”
Till sin psykoterapimottagning har Elin Lundberg idag kö.
– Socionomer behövs inom psykisk hälsa för ofta kommer vi in från ett mer socialt perspektiv. Vi ser inte bara det individuella utan också samhället, det gör att vi inte är så diagnosfixerade.
Elin Lundberg tror att bristen på självförtroende håller tillbaka en del socionomer.
– Vi socionomer är generalister, vi kan lite om mycket, och då är det lätt att tänka att det alltid finns någon som kan mer. Men det är vår breda kompetens som gör att vi har lätt att nå ut till folk och det finns många outnyttjade resurser.
Hennes råd till den som vill bli sin egen är att utgå från det man redan är duktig på.
– Ta sedan fram lite entreprenörskap – och var påhittig. Då går allt mycket snabbare.