Etikettarkiv: Linköpings Stadsmission

Arbetsgivares värderingar attraktiva

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna (Foto: Lena Dahlström) och Therese Linerhav, affärsområdeschef på Linköpings Stadsmission (Foto: Linköpings Stadsmission).
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna (Foto: Lena Dahlström) och Therese Linerhav, affärsområdeschef på Linköpings Stadsmission (Foto: Linköpings Stadsmission).
9 av 10 socionomer anser att arbetsgivarens värderingar och värdegrund är viktiga eller mycket viktiga om de skulle byta jobb. Värderingsstyrda organisationer är attraktiva för många socionomer, som ofta väljer jobb med hjärtat.

– Resultatet är mycket glädjande och stämmer med den tydliga samhällstrenden där allt fler betraktar arbetsgivarens värdegrund och värderingar som avgörande faktorer vid val av jobb. Många socionomer är värderingsstyrda och attraheras av organisationer med en tydlig värdegrund, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige.

Tydliggör inriktningen
En attraktiv värdegrund kan bidra till att tydliggöra riktningen och tillföra ett övergripande syfte till det dagliga arbetet.
–Det kan kännas motiverande att vara omgiven av kollegor med gemensam värdegrund. Värdegrunden styr i viss mån vilka utmaningar man prioriterar och hur man tar sig an dem, säger Ulrika Stuart Hamilton.
I idéburna verksamheter utgör värderingar och värdegrund själva fundamentet för hela verksamheten.
– Den idéburna sektorn behöver bli bättre på att nå ut med de karriärmöjligheter man kan erbjuda socionomer. Organisationerna erbjuder konkurrenskraftiga löner och en möjlighet att arbeta mindre regelstyrt och hierarkiskt. Hela verksamheten präglas dessutom av ett stort engagemang och utrymme för egna idéer, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Söker jobb med hjärtat
– Socionomer är en yrkesgrupp som söker jobb med hjärtat. Många socionomer vill vara med och påverka samhällsstrukturer och tycker det är viktigt att dela värderingar med sin arbetsgivare, speciellt arbetsgivare som verkligen lever efter sina värderingar i praktiken, säger Therese Linerhav, affärsområdeschef för stöd och behandling på Linköpings Stadsmission.
Det har blivit allt viktigare för socionomer att välja arbetsgivare utifrån dess värderingar och värdegrund. Therese Linerhav, som arbetat stora delar av sin karriär i socialtjänsten, upplever skillnaderna mellan att arbeta i socialtjänsten och i en idéburen organisation som stora.

Engagerade medarbetare
– Här får jag utöva ett värderingsbaserat snarare än ett prestationsbaserat ledarskap. I värderingsstyrda organisationer möts alla medarbetare på lika villkor, man vågar utmana varandra även i de högsta leden. Idéburna organisationer har värderingar som ledstjärna i alla beslut som fattas. Organisationer med en stark värdegrund genererar engagerade och motiverade medarbetare, säger Therese Linerhav.

Om du skulle byta jobb, hur viktiga skulle din arbetsgivares värderingar / värdegrund vara, vid val av ny arbetsgivare?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Linköpings Stadsmission – en plats att utvecklas och utmanas på

Caroline Stridh, projektledare och Caroline Karlsson, enhetschef på Linköpings Stadsmission.
Caroline Stridh, projektledare och Caroline Karlsson, enhetschef på Linköpings Stadsmission.
– Vill man jobba med idéburen välfärd där värdegrunden är ledande för det sociala arbetet är stadsmissionerna i Sverige helt rätt arbetsplats. Här ges stora möjligheter till att både utvecklas och utmanas i sin yrkesroll, säger Caroline Karlsson, enhetschef på Linköpings Stadsmission.

Det har gått 13 år sedan Caroline Karlsson började arbeta på Linköpings Stadsmission parallellt med socionomstudierna. Förutom en kortare sejour inom socialtjänsten har hon varit här sedan dess. Verksamheten omfattar en rad olika inriktningar och Caroline kan se tillbaka på en stadig utveckling med varierande arbetsuppgifter.
– Till en början jobbade jag både med män och kvinnor med svåra psykiska problem och beroendeproblematik. Idag är jag chef för verksamhetsområdet Våld i nära relation, med fokus på enbart kvinnor.
Caroline Stridh, projektledare, sökte sig till Linköpings Stadsmission direkt efter sin socionomexamen för snart sex år sedan.
– Här arbetar vi med hela människan och lägger mycket fokus på att inte fastna i själva problematiken utan försöker i stället förstärka det som fungerar, ett arbetssätt som tilltalar mig.
En stor fördel, menar hon, är att det också finns mycket utrymme till att förmedla idéer, testa nya saker och vara kreativ i det dagliga.
– Medarbetare uppmanas att arbeta med ständig utveckling och förbättring för klienterna. Det gör att vi som arbetar nära vardagen också är med och påverkar hur den vardagen ska se ut.

Jobba hos oss! Klicka här för lediga tjänster.

Spännande verksamhet
– Stadsmissionens natur är att finnas där ingen annan finns och uppmärksamma behov som inte blir tillgodosedda. I vår verksamhet finns frihet till ständig utveckling och till att söka projektmedel av olika slag som gör det möjligt för oss att göra skillnad på riktigt, berättar Caroline Karlsson. Just nu har vi till exempel två större, fleråriga projekt som är kopplade till våra verksamheter som möter våldsutsatta kvinnor och barn.
– Vi driver till exempel ett skyddat boende där både kvinnor och barn får ett individuellt anpassat stöd. Tack vare ett samverkansprojekt som inkluderar bland annat Göteborgs Stadsmission och Bris kan vi utveckla metoder och arbetssätt utifrån varje barns behov och rättigheter, ett projekt som finansieras av Postkodlotteriet. Att arbeta med ett barnrättsperspektiv är väldigt motiverande och en förutsättning för en förändring i barnets aktuella situation men även för deras och mammans fortsatta mående, menar Caroline Stridh.

Vårt skyddade boende för kvinnor och barn erbjuder kvalificerade stödinsatser. Läs mer här!

Linköpings Stadsmission
Linköpings Stadsmission arbetar för att stärka den enskilda människan, förbättra hela livssituationen och stötta till egenmakt genom social omsorg och socialt företagande. Som medarbetare på Linköpings Stadsmission får du möjlighet att göra meningsfull skillnad för människor i utsatta livssituationer, varje dag. Våra medarbetare är vår främsta och viktigaste resurs och styrka för att nå vår vision om ett mänskligare samhälle.

Linköpings Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Tel: 013-26 38 50
www.linkopingsstadsmission.se