Etikettarkiv: KBT

Efterfrågade vidareutbildningar

Vad vill socionomerna helst vidareutbilda sig inom för att kunna utföra ett bättre socialt arbete? I den öppna frågan var psykoterapi, steg 1 eller 2 de vanligast förekommande svaren.

Foto: Shutterstock

De vanligast förekommande svaren var att socionomerna önskar vidareutbildning till psykoterapeut, steg 1, 2 eller juridik/ledarskap/handledning.
Många anger att de önskar mer utbildning inom juridik och då främst inom familjerätt, socialrätt, sekretess med mera.
”Jag vill utbilda mig i ledarskap för att kunna påverka mina medarbetare på ett än mer positivt och stöttande vis.” Ledarskapsutbildning behövs även för att möta krav och behov från medarbetare och verksamheten. Det behövs ett hållbart ledarskap för att skapa sunda arbetsmiljöer.
Utbildning i handledning och pedagogik leder till bättre utbildning för blivande socionomer.

”Jag vill utbilda mig i ledarskap för att kunna påverka mina medarbetare på ett än mer positivt och stöttande vis.”

Våld i nära relationer
Man vill lära sig hur barn påverkas av psykiskt sjuka föräldrar och hur man kan förbättra för dem. I en familj kan det dessutom uppstå många situationer som man behöver hjälp med. För att stötta familjen behövs kunskap om hur man hanterar mobbning, tidig kriminalitet och missbruk. Allt fler familjer har också barn med olika diagnoser som de behöver hjälp med att hantera.
Våld i nära relation och hedersproblematiken är också oerhört viktigt att få kunskap om hur man hanterar från socialtjänstens sida.

KBT/Samtalsteknik
Här anges samtal med barn och ungdomar som särskilt viktiga att lära sig, och att få kunskap om olika samtalsmetoder. Beroende på vilken typ av samtal som ska genomföras behövs olika metoder. Det är stor skillnad på exempelvis motiverande samtal och krissamtal.
Det var exakt lika många i undersökningen som ville ha utbildning i KBT, Kognitiv beteendeterapi, som i samtalsmetodik.

De mest efterfrågade vidareutbildningarna

1. Psykoterapi steg 1 och 2
2. Juridik, ledarskap, handledning
3. Familjeterapi, våld i nära relationer
4. KBT, samtalsteknik
5. Sexologi
6. Traumabehandling
7. Digital behandling
8. Neuropsykiatri
9. Psykisk ohälsa
10. Retorik

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 1–7 september 2020. Över 600 socionomer har svarat. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Efter 6 månaders behandling kunde Sandra flytta hem

”Det som hjälpt mig mest är strukturen i vardagen och samtalen” säger Sandra, här tillsammans med kontaktpersonen Roger.
”Det som hjälpt mig mest är strukturen i vardagen och samtalen” säger Sandra, här tillsammans med kontaktpersonen Roger.
Efter lång tid med oro i hemmet, psykisk ohälsa, hög skolfrånvaro och två månader på rymmen placerades Sandra på Amra, ett av VoB:s behandlingshem för tonåringar. Efter 6 månaders placering och samtidig familjebehandling kunde Sandra flytta hem igen.

Miljöterapi, KBT och familjebehandling
När Sandra (fingerat namn) kom till Amra tänkte hon: ”Nu får jag hjälp! Jag behövde komma hemifrån och jag ville ge det en chans och se hur det var att bo på behandlingshem”. Den person som varit viktigast för Sandra på Amra är kontaktpersonen Roger. Han beskriver att det inledningsvis handlar om att skapa en relation till den unge för att kunna bedöma vilka mål som ska arbetas mot. ”Jag såg tidigt att Sandra hade en vilja att jobba för att förbättra sin situation.” Målet i arbetet var att häva Sandras negativa beteenden, som att avvika och undvika, och att istället lära in och förstärka nya beteenden som att säga som det är och berätta hur hon mår. På Amra används KBT och MI som tillsammans med miljöterapi och en tydlig vardagsstruktur är viktiga verktyg. En ständig dialog med den unges föräldrar är också en viktig del. Sandra: ”Det som hjälpt mig mest är strukturen i vardagen och samtalen”.
Samtidigt som Sandra placerades på Amra fick hela familjen möjlighet till familjesamtal på ”Prisma” inom kommunens öppenvård. I familjesamtalen har fokus legat på att reparera relationen med mamma och pappa och på att Sandra ska kunna flytta hem. Det nära samarbetet mellan Amra och familjebehandlarna på Prisma har inneburit att man har kunnat arbeta med familjen från olika perspektiv samtidigt.

Hemflytt
Efter 6 månader var Sandra och hennes familj redo att göra ett försök att bo tillsammans igen, vilket har fungerat bra. Sandras mamma berättar att en av de viktigaste lärdomarna är att bekräfta Sandras framsteg, istället för att bara se problemen. Nu förstår mamma Sandra bättre och kan hjälpa henne när det behövs. Familjen mår mycket bättre nu, visar varandra uppskattning och har kul ihop. Dessutom är Sandra tillbaka i skolan med full närvaro och imponerande prestationer.

Var med och utveckla och arbeta i verksamheter för alla åldrar med social problematik. Läs mer här!

VoB Syd
VoB Syd driver olika verksamheter inom socialtjänstens område, såsom behandlingshem, skyddat boende och familje­hem. Bolaget ägs av kommunerna i Kronoberg och Skåne och drivs utan vinstsyfte. VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för medarbetare som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Företagskulturen kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ”frihet under ansvar”. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård.
Läs mer på: www.vob.se