Etikettarkiv: Föreläsare

Inspiration, nätverkande och kompetens på SocionomdagarnaSveriges största årliga mötesplats för socionomer samlar tusentals socionomer den 20–21 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Här samlas socionomer från hela landet för att utbyta erfarenheter, fortbilda sig, ta del av de senaste forskningsresultaten, diskutera aktuella sociala frågor och låta sig inspireras av goda exempel.

Socionomdagarna som forum och mötesplats för professionellt utbyte är viktigare än någonsin. Då dagarna arrangerades i höstas, samlades över 1 600 socionomer på Stockholmsmässan.
– Nu i höst siktar vi på minst lika många besökare. Det är tydligt att behovet av att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella sociala frågor, få inspiration och att ta del av praktiska case är mer angeläget än någonsin tidigare, säger Jessica Lindström, marknadsansvarig för Socionomdagarna på Insight Events.

Av socionomer för socionomer
– Socionomer gör att fantastiskt jobb och möter många utmaningar och komplexa frågeställningar i sin vardag, vilka också är tänkta att speglas i Socionomdagarnas närmare hundra seminarier. Genom de många seminarier som erbjuds kan landets socionomer, oavsett inriktning, skräddarsy sitt individuella fortbildningsprogram, utifrån sina behov fortsätter Jessica Lindström.

För mer information och anmälan, klicka här

Tydlig praktisk förankring
Det gedigna seminarieprogrammet, som är uppdelat i sju olika spår, berör många relevanta och aktuella ämnen, exempelvis utanförskap och integration, äldreomsorgsfrågor, profession och ledarskap samt digitalisering och automatisering i socialtjänsten.
– Många socionomer efterfrågar en tydlig praktisk förankring, vilket vi verkligen tagit fasta på när vi komponerat årets seminarieprogram. På Socionomdagarna ska deltagarna kunna inhämta ny kunskap som kan tillämpas direkt i det dagliga arbetet. Här samlas otroligt mycket inspiration, nätverkande och kompetens under ett och samma tak i två intensiva dagar. För många socionomer är det här årets mest uppskattade kompetensutvecklingssatsning, säger Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Årets nyheter
Bland årets mest efterfrågade talare på Socionomdagarna hör Susanna Alakoski med seminariet ”Vad landar i knäet i social sektor?”, Alexandra Pascalidou, som talar kring mammor i förorten samt Mia Börjesson, med fokus på hälsofrämjande samtal. En av årets nyheter är de tre dubbelpass som erbjuder en möjlighet till fördjupning i aktuella och angelägna ämnen, bland annat övergrepp mot barn på nätet och lågaffektivt bemötande.
– Några av årets mest intressanta föreläsare är Lupita Svensson från Lunds universitet, som forskat kring automatisering av ekonomiskt bistånd samt forskaren Harry Lunabba från Finland som berättar om sina erfarenheter kring beslutsfattande i socialtjänsten där socialtjänsten bland annat fattar beslut kring omhändertagandet av barn, säger Marica Rostedt.
– Mina råd till dig som vill få ut mesta möjliga av ditt besök på Socionomdagarna är att vara en aktiv åhörare, mingla med utställare och andra besökare, våga ställa frågor till föreläsarna i slutet av passen och ta tillfället i akt att ta en dialog med beslutsfattare, politiker och andra som är på plats, nu när du har chansen avslutar Jessica Lindström.

För mer information och anmälan, klicka här

Jessica Lindström, marknadsansvarig för Socionomdagarna på Insight Events och Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.
Jessica Lindström, marknadsansvarig för Socionomdagarna på Insight Events och Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Socionom på egna ben

Socionomen Elin Lundberg har skrivit en bok, föreläser och har kö till sin psykoterapimottagning.
Socionomen Elin Lundberg har skrivit en bok, föreläser och har kö till sin psykoterapimottagning.
Elin Lundberg gick från att arbeta i kommunen till att ha en egen psykoterapimottagning, föreläsa och skriva en bok. Hon vill inspirera fler att ta språnget att bli sin egen.
– Jag tror att många socionomer har mycket kunskap men inte självförtroendet, säger hon.

Elin Lundberg har arbetat som socionom i 20 år, med försörjningsstöd, barn och ungdom och råd och stöd i Uppsala kommun. 2014 började hon plugga till psykoterapeut på halvtid och startade samtidigt en egen firma för att kunna föreläsa, bland annat om anknytning.
– Det gäller att gräva där man står. Man behöver inte utbilda sig mer utan det handlar om att ta den kunskap som man har och göra den tillgänglig för andra.
I början gick det trögt – första året fick Elin Lundberg bara in 1 800 kronor i sin firma, pengar som kom från en föreläsning hon fixat via en kompis.

Ta steget och kasta sig ut
Samtidigt jobbade hon kvar i kommunen och skaffade sig fler föreläsningar och klienter, mycket tack vare marknadsföring på facebook. Hon använde också ett av sina specialintressen till att skriva en bok, ”Att vilja men inte kunna – om sex som gör ont”, något som hjälpte till att ge pondus och trovärdighet. Stegvis gick hon ner i tid på sitt kommunala jobb.
– Det tog tre år tills jag kunde säga upp mig. Man måste ha tålamod, men någon gång måste man också ta steget och kasta sig ut. När man säger upp sig är det ju inte möjligt att ha en full klientstock, så man får ha en buffert för att gå back en period.

”Outnyttjade resurser”
Till sin psykoterapimottagning har Elin Lundberg idag kö.
– Socionomer behövs inom psykisk hälsa för ofta kommer vi in från ett mer socialt perspektiv. Vi ser inte bara det individuella utan också samhället, det gör att vi inte är så diagnosfixerade.
Elin Lundberg tror att bristen på självförtroende håller tillbaka en del socionomer.
– Vi socionomer är generalister, vi kan lite om mycket, och då är det lätt att tänka att det alltid finns någon som kan mer. Men det är vår breda kompetens som gör att vi har lätt att nå ut till folk och det finns många outnyttjade resurser.
Hennes råd till den som vill bli sin egen är att utgå från det man redan är duktig på.
– Ta sedan fram lite entreprenörskap – och var påhittig. Då går allt mycket snabbare.