Etikettarkiv: Cura Nord

Människor som hjälper människor

Joakim Södermark, Lina Forsberg och Maria Hollström på Cura Nord. Foto: KMH Fotografi
Joakim Södermark, Lina Forsberg och Maria Hollström på Cura Nord. Foto: KMH Fotografi
– För oss är en konsult en person som är kompetent och självgående och därmed stöttar upp organisationen. Det är viktigt att chefer och anställda blir avlastade och kan fokusera på rätt saker. För att detta ska vara möjligt behöver konsulten vara trygg, ha en hög kompetens och erfarenhet och få rätt stöd från konsultföretaget, säger Maria Hollström, socionomkonsult och nybliven utvecklingsledare på Cura Nord.

Cura Nord har varit verksamma inom socionombemanning sedan januari 2017 och har sedan starten kontinuerligt hjälpt socialtjänster runt om i landet. Målet – att förhindra kompetensbrist i organisationer som hjälper människor i behov – är en drivkraft som heter duga för företaget. För att kunna nå målet är företaget övertygat om att trygghet och engagemang behöver genomsyra företagets alla kontakter och processer.
– Jag vet hur viktigt det är att vara på ett företag som bryr sig om en, säger Lina Forsberg. Lina är en av grundarna av Cura Nord, med erfarenhet av såväl personalledning som brett HR-arbete. Att se människan, både kunden och sina egna anställda, är en av grundstenarna i Cura Nords verksamhet.

Trygghet i fokus
– Vi vill att våra konsulter ska kunna vara sig själva och trivas hos oss. Därför har vi kollektivavtal, försäkringar, tydlig arbetsmiljöuppföljning och extern handledning för att de ska känna sig trygga i sin konsultroll. Vi tror stenhårt på att vi genom att ta hand om våra anställda på bästa sätt lägger grunden till att de kan göra ett bättre jobb tillsammans med människorna de hjälper, säger Joakim Södermark, konsultchef och grundare. Han poängterar att samma sak gäller hos kund, där ansvarsförsäkring, uppföljning och en ärlig dialog lägger grunden för ett gott samarbete.
Företaget har under resans gång fått stor respekt för vilket ansvar konsultrollen medför. Att arbeta som socionomkonsult är en självständig roll med krav på hög leverans.
– Vi som arbetsgivare behöver ha förståelse för dessa krav och finnas där oavsett vad det gäller, säger Lina Forsberg. Det är viktigt att konsulten har förtroende för oss och att vi har ett välfungerande samarbete, så vi inte belastar kunden på något sätt.
Maria Hollström instämmer:
– Givetvis behöver konsulter precis som andra medarbetare bli sedda och hörda och få det stöd som behövs för att kunna utföra sina uppdrag på bästa sätt. Som socionomkonsult på Cura Nord har jag alltid känt mig trygg i att detta fungerar väl. Som utvecklingsledare kommer jag att fortsätta arbetet med att stärka och utveckla såväl våra konsulter som de olika tjänster vi kan erbjuda organisationer.

Ärlig dialog
Återkoppling och uppföljning är därför ett viktigt redskap för att säkerställa både medarbetarnas trivsel och kundens nöjdhet. Ärlighet och transparens menar företaget är A och O i branschen, då konsulterna ska veta vad de ger sig in i och kunderna får vad de förväntar sig, och mer därtill. Joakim Södermark poängterar att man har siktet inställt på långsiktiga relationer, både vad gäller kunder, konsulter och uppdrag.
Cura Nord startade i liten skala och även om de vill behålla det lilla formatet i form av personligt omhändertagande och omsorg om sina konsulter och kunder, räknar de med att fortsätta växa och utveckla verksamheten. I och med utökningen med en utvecklingsledare ser Cura Nord att företaget framöver kommer att kunna stötta en hel organisation med det som behövs, till exempel avlastning, genomlysning, kvalitets­arbete och arbetsmiljö. Cura Nord vill finnas med i arbetet att skapa fungerande, rättssäkra och hållbara verksamheter där de anställda trivs.

Cura Nord Bemanning
Cura Nord är ett norrländskt konsultföretag med inriktning på socionomer. Företaget har sitt säte i Umeå men har såväl kunder som konsulter i hela Sverige. Genom erfarna och kompetenta socionomkonsulter vill företaget hjälpa till i arbetet med att skapa hållbara organisationer med god arbetsmiljö.

Cura Nord Bemanning
& Rekrytering AB
Umestan Företagspark, Hus 7
903 47 Umeå
Tel: 090-34 00 140
www.curanord.se

Människor som hjälper människor

Joakim Södermark, Tommy Eriksson och Lina Forsberg på Cura Nord. Foto: EdelPhoto
Joakim Södermark, Tommy Eriksson och Lina Forsberg på Cura Nord. Foto: EdelPhoto
– Vi valde att satsa på socionombemanning för att kunna jobba med något som känns bra i magen. Vårt övergripande mål är att förhindra kompetensbrist i organisationer som hjälper människor i behov säger Tommy Eriksson, vd för Cura Nord.

Fröet till Cura Nord såddes då Tommy Eriksson, Joakim Södermark och Lina Forsberg studerade till personalvetare vid Umeå universitet. Efter några år ute i arbetslivet växte sig tankarna på att starta en egen verksamhet allt starkare. Genom att kombinera sina styrkor och arbetslivserfarenheter skulle de kunna arbeta med något de verkligen brinner för. Resultatet blev Cura Nord, ett konsultbolag för socionomer.
– Jag har alltid haft en stark drift att hjälpa andra och jobbat med personalfrågor och arbetsmiljö både som HR-konsult och som områdeschef. Jag vet hur viktigt det är att vara på ett företag som bryr sig om en, säger Lina Forsberg.
Att se människan, både sina egna anställda och slutkunden, är en av grundstenarna i Cura Nords verksamhet
– Vi vill att våra konsulter ska kunna vara sig själva och trivas hos oss. Därför har vi kollektivavtal, försäkringar, tydlig arbetsmiljöuppföljning och extern handledning för att de ska känna sig trygga i sin konsultroll. Vi tror stenhårt på att vi genom att ta hand om våra anställda på bästa sätt lägger grunden till att de kan göra ett bättre jobb med människorna de är satta till att hjälpa, säger Lina Forsberg.

Stort intresse
Under företagets första åtta månader har trion hunnit med att intervjua cirka 200 konsulter.
– Det är betydligt fler som sökt, många gillar att det finns ett mindre bolag som sätter stort värde i återkoppling och som är transparenta och tydliga med vad som erbjuds. Vi har satt ambitiösa mål och så här långt följer vi dem, konstaterar Joakim Södermark.
Tommy Eriksson flikar in att man även har ett sikte inställt på långsiktiga relationer, både vad gäller kunder, konsulter och uppdrag.
– Om våra konsulter till exempel erbjuds anställning av en kund som de trivs hos ser vi gärna en överrekrytering.
Cura Nord har startat i liten skala och även om de vill behålla det lilla formatet i form av personligt omhändertagande och omsorg om sina konsulter, räknar de med att utöka verksamheten.
– Om cirka ett år hoppas jag att vi har ytterligare en anställd på kontoret. Det betyder i så fall att företaget växer, att vi har fler konsulter ute och att fler människor får den hjälp de behöver, fastslår Joakim Södermark.

Cura Nord
Cura Nord är ett norrländskt konsultföretag med inriktning på socionomer och deras arbetsmarknad med säte i Umeå. Företaget vill skapa långsiktig förändring genom att hjälpa organisationer med sin kompetensbrist. Detta för att hjälpa människor i behov och skapa ett bättre samhälle.

Cura Nord
Umestan Företagspark, Hus 7
903 47 Umeå
Tel: 090-34 00 140
www.curanord.se

www.curanord.se