Etikettarkiv: Beroende

Beroende och psykisk ohälsa ställer krav på behandlingen

Beroendeproblematik har många gånger en stark koppling till psykisk ohälsa, och samsjuklighet är vanligt bland individer som behandlas för sitt missbruk på ett behandlingshem. Det ställer förstås krav på komplexa och individuellt utformade behandlingsmetoder som tacklar den psykiska ohälsan och missbruket parallellt.

Martina Malmström, verksamhetschef på Nämndemansgården.
Martina Malmström, verksamhetschef på Nämndemansgården.

Samsjuklighet är vanligt bland de som vårdas på behandlingshem, och man behöver ta hänsyn till detta i en behandling. Om personen inte är utredd men misstanke finns om någon eller några psykiska diagnoser finns så är en utredning bra att göra under behandlingstiden. Vid samsjuklighet behöver beroendebehandling i form av exempelvis 12-stegsbehandling kombineras med att samtidigt arbeta med den psykiska problematiken med hjälp av andra metoder, såsom DBT och psykoedukation. Det kräver också en närmare samverkan mellan sjuksköterskor, läkare och terapeuter, som tillsammans skapar ett team runt individen.

Psykisk ohälsa och beroende
– En mycket viktig faktor för ett framgångsrikt behandlingsresultat är rätt matchning i samband med placeringen. Här är en förtroendefull dialog mellan behandlingshem och socialsekreterare helt avgörande. Det handlar dels om att varje individ ska hamna på en enhet och avdelning som matchar deras profil, dels om att behandlingshemmet och socialsekreteraren tillsammans behöver planera den uppföljning som krävs på hemmaplan efter avslutad behandling, säger Martina Malmström, verksamhetschef på Nämndemansgården. Hon har arbetat med missbruksfrågor på olika sätt sedan år 2000.
Beroendeproblematik går ofta hand i hand med psykisk ohälsa. Många beskriver att de använder alkohol eller andra droger för att självmedicinera när de drabbas av ångest och andra former av psykisk ohälsa. På Nämndemansgården har man därför valt att tydligt inkludera terapi och annan behandling som ska öka individens psykiska hälsa i sitt ordinarie behandlingsprogram efter matchning till rätt enhet.

”Vi lägger mycket tid på att bygga upp ett förtroende mellan klienten och personalen.”

Förtroende och långsiktighet
Nämndemansgården har även genomfört en studie på en av sina högspecialiserade enheter, Embla. Där behandlas kvinnor med komplex samsjuklighet i åldrarna 20 till 54. Studien genomfördes hösten 2019 och syftet var att ta reda på hur kvinnorna hade upplevt sin behandling och hur de mår nu.
En faktor som lyftes var kunskapen hos personalen, att kunna tolka signaler, lämna ifred, att förstå att en affekt ofta handlar om något helt annat än det man ser, och att olikheterna i personalgruppen gjorde att alla hittade någon som de kände förtroende för.
– En faktor som många värdesatte var att personalen fanns vid deras sida, även när de stötte på motgångar. Vi lägger mycket tid på att bygga upp ett förtroende mellan klienten och personalen. Det går inte att forcera fram långsiktigt framgångsrik behandling. Man behöver lägga den tid som krävs för att bygga relationer, säger Martina Malmström.

Bygg en ny socialtjänst i Botkyrka

Malin Fors, projektledare och Rita de Castro, verksamhetschef i Tumba. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Fors, projektledare och Rita de Castro, verksamhetschef i Tumba. Foto: Gonzalo Irigoyen
Socialtjänsten i Botkyrka är i full gång med att genomdriva en helt medarbetarförankrad omorganisering. Målet är att utforma en socialtjänst som är snabbare och enklare för Botkyrkaborna, med kommunikation och samarbete i fokus.

Malin Fors är projektledare för den omfattande omorganiseringen och har varit inblandad i satsningen sedan starten 2017.
– Tidigare hade vi tre olika mottagningar för vuxna beroende på vad man sökte för, och sökte man av flera anledningar kunde det hända att man behövde genomgå tre separata utredningar. Det innebar tyvärr att de som hade störst behov var tvungna att orka mest. Nu har vi istället samlat allting i ett mottagande, varifrån man sedan skickas vidare till rätt plats och rätt handläggare.

Var med och bygg framtidens Botkyrka! Läs mer här!

Teambaserad ärendehantering
Arbetet på socialtjänsten bedrivs numera teambaserat, vilket innebär att olika kompetenser samlas i team som utformar handlingsplaner kring de enskilda ärendena. Ännu är satsningen dock inte klar, utan förändringsarbetet fortsätter kontinuerligt med stark förankring hos medarbetarna.
– Vi är i en trial-and-error-situation, där medarbetarna är med och fångar upp eventuella brister så att vi snabbt kan åtgärda dem – vi har nyligen startat en grupp som just är till för att lyfta ärenden och idéer och lufta sådant som inte fungerar. Det har redan varit stort intresse, vilket är jätteroligt, säger Rita de Castro, verksamhetschef i Tumba.

Ingen hamnar mellan stolarna
Omorganiseringen tar avstamp i en omfattande undersökning som tydliggjorde att det fanns tre områden som behövde prioriteras. Det hela mynnade ut i tre meningar som hela socialtjänsten nu arbetar utifrån: Alla medborgare – allas ansvar, Gemensam nytta före egennytta samt Från praktikant till socialdirektör. Detta innebär att medarbetarna hela tiden har organisationen för ögonen och att det är tydligt vilka roller som finns och vilka befogenheter de har. Den som först möter klienten välkomnar och tar ansvar för den tills någon annan tar över, så att ingen hamnar mellan stolarna.
– Detta förutsatte dock att vi hade ett betydligt tätare samarbete inom verksamheten, både kommunikationsmässigt och rent geografiskt, något som redan har lett till många positiva effekter. Ännu är vi inte i mål, utan vi fortsätter att sträva mot den socialtjänst vi alla vill ha. Vi hoppas på att fler ska vilja göra det tillsammans med oss, avslutar de.

Var med och bygg framtidens Botkyrka! Läs mer här!

Socialtjänsten i Botkyrka
På socialtjänsten i Botkyrka jobbar strax över 500 personer. Här arbetar du till exempel med barn och unga, familjestöd, socialpsykiatri, ekonom­iskt bistånd, beroende, missbruk och boendefrågor. De flesta är socialsekreterare och utbildade socionomer. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad!

Kontakt:
Sibar Maraha, HR-specialist
E-post: sibar.maraha@botkyrka.se
Tel: 070-183 64 97
www.botkyrka.se