Etikettarkiv: äldreomsorg

Utbildningskonferens – Ny lagstiftning inom äldreomsorgen

basta_shutterstock_492503308_edit

Välkommen till en praktiskt inriktad konferens med fokus på nyheter inom äldreomsorgen. Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen som biståndshandläggare, chef, verksamhetsutvecklare eller ansvarig för HSL-insatser i kommunal sektor.

Programpunkter
• Uppdatering av socialtjänstlagen och delbetänkandet SOU 2018:32.
• Hur tänker utredaren kring en ny äldreomsorgslag?
• Nya kommunlagen och nya förvaltningslagen, vad är relevant för äldreomsorgen?
• Genomgång av kommunens yttersta ansvar.
• Framtidsfullmakter – hur ska vi hantera dessa?
• Anhörigbehörigheten – hur hanterar vi ansökningar från anhöriga?
• Förenklad handläggning enligt 4 kap 2 a § SoL.
• Parboende – senaste rättspraxis inom området.
• Egenvård, var går gränsen mellan huvudmännen?

Stockholm den 19 mars, 09.00-16.00. Få platser kvar!
Göteborg den 11 april, 09.00-16.00. Få platser kvar!
Malmö den 9 maj, 09.00-16.00. Inställt!

Lokal med centralt läge – meddelas en månad innan konferensen via e-post.

Anmälan sker via E-post info@lindbladjurist.se eller info@nordebrinkkonsult.se

Kursavgiften är 3 500 kr per deltagare, exkl. moms, och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink har arbetat i mer än 20 år mot socialtjänsten, som både handläggare och chefer. Både Katarina och Beatrice har socionom- och juristutbildningar och är uppskattade föreläsare, utbildare och handledare.

För övrig information kontakta kursadministrationen på Tfn 076-2036324 eller E-post info@nordebrinkkonsult.se

Liten verksamhet med stora möjligheter

Elin Björketun, Carina Andersson och Johanna Karlsson på biståndsenheten i Eksjö kommun. Foto: Mikael Fritzon
Elin Björketun, Carina Andersson och Johanna Karlsson på biståndsenheten i Eksjö kommun. Foto: Mikael Fritzon
– Verksamheten är tillräckligt stor för att erbjuda ett brett spektrum av arbetsuppgifter men liten nog för att ge medarbetarna goda möjligheter till att påverka sin egen arbetssituation, säger Carina Andersson, myndighetschef vid biståndsenheten i Eksjö kommun.

På biståndsenheten i Eksjö arbetar ett 40-tal personer med fokus på myndighetsutövning inom missbruk, barn och unga, försörjningsstöd, äldreomsorg samt personer med funktionsnedsättningar. Elin Björketun började på enheten 2007. Att hon stannat kvar i alla år säger hon beror på en stadig utveckling där nya arbetsuppgifter och ansvarsområden har erbjudits i takt med att hennes yrkeskunskaper och erfarenhet ökat.
– Jag trivs enormt bra och har haft en rad olika tjänster under årens lopp. Här finns stora möjligheter att prova på olika arbetsområden och möjlighet både till specialisering och till att arbeta mer brett. Sedan årsskiftet jobbar jag som förste socialsekreterare vilket innebär att jag leder en grupp som arbetar med placerade barn här på enheten.
Även Johanna Karlsson upplever att hon under sina snart fyra år inom verksamheten haft goda möjligheter till att utvecklas i sin yrkesroll.
– Jag började arbeta inom äldreomsorgen och har även varit projektledare på halvtid för IBIC och dess implementering inom biståndsenheten. Sedan årsskiftet har jag en ny spännande tjänst som socialsekreterare inom LSS.

Kompetensutvecklingsplan
Sedan en tid tillbaka har verksamheten infört kompetensutvecklingsplaner som ska främja medarbetarnas utveckling i sin yrkesroll med olika metoder och arbetssätt.
– Kompetensutvecklingsplanen är till för alla och ska bidra till utveckling både på bredden och på djupet, berättar Carina Andersson.
Hon påpekar att biståndsenheten är en förhållandevis liten verksamhet vilket ger goda samarbetsmöjligheter över gränserna.
– Socialtjänsten är samlokaliserad vilket inbjuder till samarbete och helhetslösningar för att hjälpa människor, säger Carina Andersson.
En utmaning som biståndsenheten i Eksjö delar med många andra kommuner är att ha fast personal på alla tjänster.
– Vi strävar efter att på sikt kunna bemanna alla tjänster med fast personal och fortsätter på det inslagna spåret med att utveckla verksamheten i syfte att kunna möta våra klienters behov på bästa sätt, fastslår Carina Andersson.

Biståndsenheten Eksjö
Eksjö är en unik trästad som bland annat rymmer lasarett, tingsrätt och regemente.
• Kommunen satsar på friskvård med bland annat gratis bad i simhallen för anställda.
• Biståndsenheten satsar på personalinflytande, god samverkan, handledning och utbildning för anställda.

Kontakt:
Carina Andersson, myndighetschef Biståndsenheten
Tel: 0381-366 28
E-post: carina.andersson1@eksjo.se
www.eksjo.se

www.eksjo.se