fbpx

Bemanningsbolaget som sätter människan i fokus

Presentation

Amir Norifard, Sandra Karlsson och Michael Kiszkiel på Medkomp.
Amir Norifard, Sandra Karlsson och Michael Kiszkiel på Medkomp.
– Vi sätter alltid människan i fokus, den värdegrunden genomsyrar hela verksamheten och omfattar både medarbetare, uppdragsgivare och klienter. Vi vill skapa Sveriges bästa bemanningsbolag för socionomer, säger Michael Kiszkiel, affärsområdeschef för Medkomp Socionom.

Medkomp Socionom har en uttalad vision om att bli Sveriges bästa bemanningsbolag för socionomer. Ett mål som ska nås genom en strävan att alltid sätta människan i fokus och att överträffa allas förväntningar på god service och kvalitet. Michael Kiszkiel, affärsområdeschef, har tidigare arbetat för Migrationsverket och kommer närmast från en tjänst som utredare på en barn- och ungdomsenhet inom socialtjänsten.
– Jag har själv upplevt hur socionomers arbete och verklighet blir allt mer komplicerad. I min nya roll vill jag stötta konsulterna genom att skapa de förutsättningar som krävs för att vi tillsammans ska kunna erbjuda samhället tjänster av högsta kvalitet.

Personlig kontakt
En viktig del av arbetet är den personliga kontakten med verksamhetens konsulter.
– Vi vill inte avverka anställda på löpande band. Vår ambition är att få våra medarbetare att trivas och vilja stanna hos oss. Viktigt för det är att de ska känna sig verkligt uppskattade och att de är en lika stor del av Medkomp som vår internpersonal.

Utbildningspott
För att konkret visa på vår ambition får alla socionomer inom Medkomp en utbildningspott som utfaller efter ett år i verksamheten.
– Vi avsätter månatligen för varje konsult en summa till en årlig utbildningspott. Efter ett år kan således konsulten använda sin pott för valfri fortbildning. Pengarna kan till exempel användas till en intressant och utvecklande konferens eller för fortbildning genom kurser inom ett särskilt område. Vi vill genom detta initiativ att våra medarbetare, precis som våra uppdragsgivare, ska känna att de får mer än förväntat.

Ger tillbaka
Medkomp har även ett aktivt samarbete med Rädda Barnen och skänker pengar till organisationen.
– Jag är socialarbetare i grunden, och för oss som valt det yrket är det viktigt att vara en del av något större. Det är en inställning som präglar hela vår verksamhet. Vi vill vara proffs på det vi gör och ge tillbaka en del av vår vinst till samhället i syfte att göra skillnad på alla plan. Det kan jag göra här, fastslår Michael Kiszkiel.

Medkomp Socionom
Medkomp erbjuder kompetensförsörjning till vård- och omsorgssektorn med människan i fokus. Bolagets konsultchefer har relevant erfarenhet från sjukvård eller socialt arbete, vilket innebär att de har en god förståelse för konsulternas vardag och kundernas dagliga utmaningar. Medkomps absolut främsta mål är att erbjuda en anställning och en tjänst som är mer än det förväntade.

Medkomp Socionom
Framnäsbacken 4
171 66 Solna
Tel: 010-500 55 10
E-post: michael.kiszkiel@medkomp.se
www.medkomp.se

Medkomp_Logo copy

Publicerad: 31 januari, 2017