fbpx

Bemanningsbolaget som sätter människan i fokus

Presentation

Teamet på Medkomp.
Teamet på Medkomp.
– Vi erbjuder samtliga konsulter en utbildningspeng som växer så länge de är anställda på Medkomp. Summan investeras i fortbildning och valfriheten i vilken riktning man vill utvecklas är stor, säger Michael Kiszkiel, affärsområdeschef på Medkomp.

Medkomp är idag ett etablerat bolag med visionen att vara Sveriges bästa bemanningsbolag för socionomer. Detta mål nås genom att alltid sätta människan i fokus och att överträffa förväntningar på god service och kvalitet. Michael Kiszkiel som är ansvarig för Medkomps socionomverksamhet har lång erfarenhet av socialt arbete och olika roller inom bemanningsbranschen.
– Jag har själv upplevt hur socionomers arbete och verklighet blir allt mer komplicerad och genom min erfarenhet inom branschen förstår jag även vad som krävs för att erbjuda högkvalitativ bemanning. I rollen som arbetsgivare har jag möjlighet att skapa och erbjuda de förutsättningar som jag vet krävs för att socionomer skall kunna bistå samhället med sin kompetens och leverera bästa möjliga resultat.

Personlig kontakt
En viktig del av arbetet är den personliga kontakten med verksamhetens konsulter och kunder.
– Sedan starten 2016 har vi arbetat långsiktigt med våra relationer; den stora majoriteten av våra konsulter är kvar inom verksamheten och våra kunder är återkommande. Nyckeln är ett professionellt engagemang och genuint förhållningssätt till de som väljer att samarbeta med oss. I takt med att vi vuxit har även antalet vunna upphandlingar ökat vilket innebär att vi utöver den personliga servicen har ett stort utbud av uppdrag att erbjuda.

Flexibilitet och kompetensutveckling
Dagens konsulter önskar stor flexibilitet och varje anställning utformas efter individens behov, möjligheter och yrkesmål. För att alltid skapa ett mervärde för konsulten ser Medkomp till att erbjuda villkor som även säkerställer en fortlöpande kompetensutveckling.
– Vi erbjuder samtliga konsulter en utbildningspeng som växer så länge de är anställda på Medkomp. Summan investeras i fortbildning och valfriheten i vilken riktning man vill utvecklas är stor. Pengarna kan till exempel användas för att delta i intressanta konferenser eller bekosta privata utbildningar inom särskilda områden. Vi vill genom detta initiativ visa våra medarbetare att vi är engagerade och satsar på dem som individer. Detta innebär att våra uppdragsgivare, precis som våra medarbetare, i slutändan får mer än förväntat.

Medkomp Socionom
Medkomp erbjuder kompetensförsörjning till vård- och omsorgssektorn med människan i fokus. Bolagets konsultchefer har relevant erfarenhet från sjukvård eller socialt arbete, vilket innebär att de har en god förståelse för konsulternas vardag och kundernas dagliga utman­ingar. Medkomps absolut främsta mål är att erbjuda en anställning och en tjänst som är mer än det förväntade.

Medkomp Socionom
Framnäsbacken 4
171 66 Solna
Tel: 010-500 55 30
E-post: socionom@medkomp.se
www.medkomp.se

www.medkomp.se

Publicerad: 31 januari, 2018