Alla inlägg av viktorwallen

Nå ut med era lediga tjänster till socionomer

Söker ni socionomer till er verksamhet? Vi hjälper er att nå ut med era lediga tjänster direkt riktat mot socionomer.

När ni lägger upp jobb hos oss får ni:

 • Marknadsföring av er tjänst på Facebook och Instagram direkt riktat mot socionomer.
 • Marknadsföring under 3-4 veckor efter era behov, riktat geografiskt, i åldersspann eller över hela landet.
 • Ligga uppe här på vår webbtidning Framtidens Karriär – Socionom under hela ansökningstiden.

Pris
8.900 kr exkl. moms. Inga extrakostnader för marknadsföring. Allt som nämns ovan ingår i priset.

Kontakta oss på jobb@socionomkarriar.se så kontaktar vi er snarast. Har ni redan tjänsten ute så kan vi utgå från er befintliga jobbannons.

Ni kan även kontakta:
Niklas Engman
Tel: 070 774 84 90
niklas.engman@nextmedia.se

Processhandledning för dig som är socionomkonsult

Välkommen till en handledningsgrupp för dig som är socionomkonsult med uppdrag inom socialtjänsten.

Processhandledning kan beskrivas som en pedagogisk metod som hjälper till att utveckla yrkesjaget. Professionaliteten utvecklas och stärks av kvalificerad handledning genom ökad insikt om egna styrkor och utvecklingsområden. Inte minst skapar det ett mervärde för den som ska hjälpas när hon eller han blir bemött av en person som förmår bibehålla respekten för klienten och känna mening med sitt arbete även i skarpt läge.

Förutom sedvanlig ärendehandledning finns här utrymme att prata om de litet särskilda situationer som kan uppkomma när en konsult kommer in som tillfällig deltagare i ett existerande system.

Gruppen träffas 2 timmar varannan torsdag. Max 8 deltagare. Det är en halvöppen grupp med intag tills gruppen är fulltalig.

Klicka här för att läsa mer!

Om Lisa Svahn

Lisa Svahn är pedagog, auktoriserad socionom samt legitimerad kurator. Lisa har vidareutbildningar och kurser främst inom individ-, grupp- och organisationsutveckling, grundläggande psykoterapiutbildning Steg I (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning) samt utbildad handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads/fördjupningskurser för handledare. Lång erfarenhet av psykosocialt arbete och erfarenhet av att vara socionomkonsult i kommunal verksamhet och landsting/region.

Svahn Konsult Utveckling & Utbildning AB
Tyskbagargatan 4
114 43 Stockholm

kuratorspraktik.se

Stärk din yrkesroll med utbildning

Högskolan antar nytt namn efter Marie Cederschiöld som var en av 1800-talets främsta pionjärer inom utbildning, sjukvård och socialt arbete.

Våra uppdragsutbildningar ligger i framkant i Sverige, vi utvecklas ständigt för att du ska kunna stärkas i din yrkesroll med kompetensutveckling på högskolenivå.

Marie Cederschiöld högskola erbjuder ett brett utbud av vidareutbildning till anställda inom företag, myndigheter och organisationer. Våra utbildningar vänder sig till människovårdande yrkesutövare från olika arbetsområden och är arbetsgivarfinansierade.

Klicka här för att läsa mer om våra uppdragsutbildningar

Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola)

Du når oss på:
uppdrag@mchs.se
08-555 051 19
www.mchs.se/uppdrag

Kompetensutveckling vid Akademi Magelungen

Kompetensutveckla dig inom skolans viktigaste område?

Vi erbjuder:

 • Mängder av utbildningar, konferenser, workshops och kostnadsfria seminarier
 • Flexibelt – på plats eller interaktivt via webben
 • Föreläsare med lång erfarenhet inom området

Klicka här för att läsa mer

Akademi Magelungen

Genom att sprida vår erfarenhet och kunskap om vad som fungerar, höjer vi kompetensen inom socialtjänst, skola och psykiatri. Akademi Magelungen ordnar utbildningar, konferenser och handledning för socialtjänst, behandling och skola.

Akademi Magelungen

Utsatt för brott?

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs.

Läs mer på brottsofferjouren.se

Om Brottsofferjouren

Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Vi erbjuder:

 • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
 • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
 • Stöd vid eventuell rättegång.
 • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Brottsofferjouren Sverige driver den nationella telefonlinjen för brottsofferstöd, 116 006, och erbjuder genom Stöd på eget språk kontakt med volontärer som talar över 20 olika språk.

Jobba som socionom på Kriminalvården!

Som socionom inom Kriminalvården kan du ha olika uppdrag, men gemensamt är det övergripande målet att minska risken för återfall i brott. Sök ett jobb som gör samhället säkrare för alla.

Som socionom fyller du en viktig funktion inom Kriminalvården, till exempel som frivårdsinspektör, utredare, programledare eller kriminalvårdare.

Vill du utveckla dig finns många möjligheter inom Kriminalvården. Utifrån verksamhetens behov utbildar vi anställda i olika utredningsverktyg och säkerhet. Det finns också utbildningar för våra behandlingsprogram.

Låter detta intressant?

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om jobbet som frivårdsinspektör på Kriminalvården

Välkommen till Kriminalvården du också!

Några fördelar med att jobba hos oss:

 • Betald kriminalvårdsutbildning och brett utbildningsutbud
 • Längre semester än många andra arbetsgivare
 • Löneutfyllnad, om du är ledig med föräldrapenning
 • Möjligheter att arbeta utomlands
 • Avtalspension, som kompletterar den allmänna pensionen
Kriminalvården

Vi bryter den onda cirkeln

Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

Hos oss i Kriminalvården har vi fler än 70 olika yrken och vi finns över hela landet. Vi är en del av rättsväsendet och jobbar för att samhället ska bli säkrare och tryggare. Hos oss är du med och bidrar till vårt viktiga samhällsuppdrag tillsammans med kunniga kollegor.

kriminalvården.se

Socionomdagarna 9-10 november i Stockholm

soc_2019_2

Välkommen till Socionomdagarna, mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete, på Stockholmsmässan i Älvsjö den 9-10 november.

Under de här två dagarna kommer du att finna inspiration, knyta kontakter med kollegor och fördjupa dig i frågeställningar som är viktiga för dig i din profession.

Jag hoppas vi kan ses i vimlet, att pandemin är över och att du får innehållsrika dagar som stärker dig inför vardagens utmaningar.

Klicka här för mer information och anmälan till Socionomdagarna 2021

Om Socionomdagarna

Det här är 17:e gången som Akademikerförbundet SSR arrangerar Socionomdagarna. För förbundet är det ett sätt att föra samman praktiker, forskare och andra experter i diskussioner om aktuella ämnen.

Adress: Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö
Telefon: 08 587 662 00

Vidareutbildningar för socionomer våren 2022

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar med högskolepoäng i socialt arbete för socionomer våren 2022. Högskoleutbildningarna vänder sig främst till yrkesverksamma socionomer.

Uppdragsutbildningar kan även skräddarsys med möjlighet till högskolepoäng i olika omfång och undervisningsintensitet. Våra kurser ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper och ger en tydlig koppling till de dagliga arbetsuppgifterna.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och Göteborg.

Läs mer på esh.se/uppdrag

3 aktuella böcker

Rättslig ram för socialtjänstens handläggning
– Praktisk juridisk tillämpning inom äldreomsorg och funktionshinder

Reglerna som inramar socialt utredningsarbete är omfattande och består av såväl lagar som föreskrifter. Den här boken hjälper dig att förstå hur reglerna kopplas till socialtjänstens arbete och hur de förhåller sig till varandra.

Författare: Beatrice Nordebrink
ISBN: 978-913911672-1

Klicka här för att beställa boken


LVM
– En vägledning

Att vårda någon med stöd av LVM är en form av frihetsberövande och medför betydande inskränkningar i den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. Den här boken är tänkt som en vägledning vid tillämpningen av LVM. Den beskriver frågor som är centrala i handläggningen av LVM-ärenden.

Författare: Carl-Gustaf Tryblom, Caroline Hellström
ISBN: 978-913902326-5

Klicka här för att beställa boken


LSS – konkreta ärendefrågor
– Tolkning och tillämpning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innehåller tio olika insatser. Ofta saknas tydlig vägledning för tillämpningen. Den här boken fyller luckor där vägledning saknas och är utformad enligt fråga–svar-modellen.

Författare: Finn Kronsporre
ISBN: 978-913902477-4

Klicka här för att beställa boken

Norsteds Juridik

Norstedts Juridik är marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster. Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver.

www.nj.se

Du ska ha schysta villkor på jobbet

Vision är fackförbundet för dig som arbetar inom socialt arbete

Vi vill ha ett mänskligt arbetsliv – där vi kan brinna för vårt jobb och har rätt förutsättningar. Där vi inte blir sjuka av stress.

Tillsammans har vi kraft att förändra och förbättra villkoren på din arbetsplats.

Klicka här för att läsa mer om Vision för dig inom socialt arbete

Vision

Vision är ett fackförbund för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

www.vision.se