Alla inlägg av viktorwallen

Lönelyft och tydliga karriärvägar i Uppsala

Jenny Rönnerdag, kvalificerad handläggare och Rand Jalal Ibrahim, socialsekreterare hos Uppsala kommun. Foto: Göran Ekeberg

En ny karriärstege skapar tydliga vägar och högre löner för socionomerna inom avdelningen barn och ungdom myndighet på socialförvaltningen i Uppsala. ”Vill du klättra får du möjlighet att göra det”, säger Rand Jalal Ibrahim.

För ett drygt år sedan sjösattes en ny tydlig karriärstege för socionomerna som arbetar med myndighetsutövning barn och ungdom på socialförvaltningen i Uppsala. Kompetens och befogenhetstrappan består av sex steg, som alla har koppling till såväl ansvar och befogenheter som en lönestruktur.
– Det är tydligt vad som krävs och vill du klättra får du möjlighet att göra det, säger Rand Jalal Ibrahim.
Rand har arbetat som socialsekreterare i 3,5 år. Han arbetar med barn och unga som har ett normbrytande beteende.
– Överallt i Sverige i dag pratar man om hur vi ska lösa problemen med gängkriminalitet. Jag skriver inga debattartiklar i ämnet, däremot går jag till arbetet varje dag och försöker få till en förändring, säger Rand som känner både stolthet och ödmjukhet inför sin yrkesroll.
Rand siktar mot steg fyra på karriärstegen och de senaste åren har varit väldigt lärorika.
– Feedbacken från medarbetare och mina teamledare har varit en nyckel, säger han.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Utveckling och fördjupning
Jenny Rönnerdag tog sin examen för tolv år sedan och har de senaste åtta åren arbetat på placeringsenheten med familjehemsplacerade barn och deras nätverk. I rollen som kvalificerad handläggare har hon färre men mer komplexa ärenden på sitt bord.
Hon vägleder kollegor i deras arbete och introducerar nya medarbetare som kommer till enheten. Hon stöder även kollegor vid svårare situationer, som svåra samtal eller omplaceringar.
– Den stora fördelen med att arbeta som kvalificerad handläggare är att jag får guida mina kollegor samtidigt som jag får träffa barn och kan fortsätta vidareutveckla det arbetet, säger Jenny och berättar att relationerna med barn och familjer ofta sträcker sig över lång tid.

Samarbete och verksamhetsutveckling
Maria Tallberg arbetar som teamledare på Barn- och ungdomsenhet 3. Enheten utreder barns och ungdomars behov och beviljar samt följer upp insatser.
– Vi är två teamledare som tillsammans fördelar och leder arbetet på enheten. Min roll innefattar många olika arbetsuppgifter, bland annat att coacha, vägleda och fördela ärenden till socialsekreterarna samt samverka med andra enheter inom och utanför vår förvaltning, säger hon.
Det Maria gillar mest med sitt arbete är att få vara med och ansvara för helheten på enheten samtidigt som hon får vägleda handläggarna att utvecklas på bästa sätt.
– Jag upplever att jag har stora möjligheter att påverka arbetet i positiv riktning, säger hon.
Att kompetens- och befogenhetstrappan är en stor fördel är alla tre överens om. Ytterligare något som gör deras arbete både roligare och lättare är kommunens storlek. Socionomerna på socialförvaltningen har tillgång till en mängd olika stödjande insatser i sitt arbete.
– Vi har till exempel tillgång till en mängd öppenvårdsinsatser i egen regi som kan skräddarsys efter varje barns eller familjs behov. Vi är dessutom många kollegor som samverkar över enhetsgränserna och kan utbyta kunskap och erfarenheter. Det ökar kvaliteten i vårt arbete, säger Maria.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Socialförvaltningen i Uppsala kommun

Som medarbetare är du vår främsta och viktigaste tillgång. Därför har vi satsat stort på att höja lönerna inom området. Vi har även en kompetents- och befogenhetstrappa.
Trappan är uppdelad i fyra grundsteg följt av stegen kvalificerad handläggare och teamledare. Det finns inget krav på att gå vidare till nästa nivå. Är du nöjd där du är kan du stanna kvar på det steget.
Vi vill ge dig kompetensutveckling och möjliga karriärvägar under hela yrkeslivet. Vi vill att du ska kunna utvecklas och stanna hos oss!

uppsala.se

Samarbete, variation och framåtanda i Hässelby-Vällingby

Aida Rizvic, Madelene Kärrström, Maryam Ghazaleh och Tareq Hassan trivs med sitt omväxlande arbete. Foto: Johan Marklund
Aida Rizvic, Madelene Kärrström, Maryam Ghazaleh och Tareq Hassan trivs med sitt omväxlande arbete. Foto: Johan Marklund

Det finns en speciell kraft i Hässelby-Vällingby. Hässelbyandan återfinns inte enbart hos invånarna utan även bland förvaltningens socionomer. ”Det finns en kollegial lyhördhet här. Vi är dessutom många och kraftfulla”, säger Aida Rizvic.

Framtidshopp är vad socionomerna på stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby vill förmedla till sina barn och familjer. Genom gränsöverskridande samarbeten, ett gott arbetsklimat och en ständigt pågående utveckling får medarbetarna möjlighet att göra skillnad.
– Det finns en kollegial lyhördhet här. Vi är dessutom många och kraftfulla. Den mångfald som finns bland invånarna finns även här bland oss socionomer, vilket är en enorm tillgång, säger Aida Rizvic, enhetschef för Barn och unga.
Det var mångfalden som lockade socialsekreterare Tareq Hassan till förvaltningen och ungdomsenheten.
– Demografin här är väldigt blandad vilket innebär att jag dagligen träffar familjer med olika etniciteter, kulturer, religioner, kompetenser och erfarenheter. Tack vare det är mina arbetsdagar väldigt varierande. Att det dessutom finns en bredd bland mina kollegor innebär att det alltid finns någon att fråga. Jag har lärt mig otroligt mycket här, säger han.

Klicka här för att se våra lediga tjänster som socialsekreterare i Hässelby-Vällingby

Spännande projekt
Enheten Barn och unga utreder behov av skydd och stöd samt erbjuder förebyggande insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Långsiktiga uppdrag varvas med akuta insatser och ingen dag är den andra lik.
På enheten pågår flera spännande projekt. Ett av dem handlar om ett samarbete mellan socialtjänst och förskola.
– Vi är väldigt duktiga på att släcka bränder och att arbeta med akuta situationer. Vi är också väldigt duktiga på förebyggande arbete inom vår stadsdel, men tyvärr kommer vi många gånger in för sent i de ungas liv. Genom att uppmärksamma barn redan i förskoleåldern och genom ett tätt samarbete mellan socialtjänsten och förskolan kan vi med tidigt riktade insatser hjälpa de som behöver vår hjälp som mest, säger Aida.
Det pågår även ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med polisen och kriminalvården kring unga som hamnat i kriminalitet.
– Hur vi ska kunna komma in i rätt tid med rätt insats på rätt nivå är något som vi ständigt diskuterar och ett utvecklingsarbete som alltid pågår, säger Tareq.

Långsiktigt arbete
De medborgare som har fyllt 18 år får hjälp och stöd av vuxenenheten. Enheten utreder vuxnas behov av stöd, vård och behandling. Även på den här enheten är variationen för socionomerna stor och möjligheterna många.
Socialsekreterare Madelene Kärrström arbetar på Vuxenresurs, en grupp som bland annat ansvarar för stöd i vuxenenhetens tränings- och försökslägenheter.
– Mitt arbete är långsiktigt och helt fantastiskt. Jag får gå med vid sidan av och guida under resan från bostadslöshet till ett påskrivet förstahandskontrakt. Vi har lagrum att förhålla oss till både för klienten och socialtjänsten. För en person som försöker komma in på bostadsmarknaden kan lagrummen uppfattas som fyrkantiga. Men genom att ge de rätta förklaringarna kan vi göra fyrkanten rund inuti, säger hon.
Under de tre år som Madelene har arbetat med försöks- och träningslägenheter har hon haft förmånen att medverka vid flera kontraktsskrivningar av förstahandskontrakt.
– Känslan som finns i rummet då är fantastisk. Tänk att du efter kanske 35 år får ditt första egna hem, säger hon.
Som en förlängning av det gemensamma arbetet med att ringa in unga vuxna som riskerar att hamna i kriminalitet vänder sig vuxenenheten även till de kriminellas anhöriga. Ytterligare ett nytt projekt är arbetet med stadigvarande boende för våldsutsatta.
– Här undersöker vi bland annat möjlighet att flytta våldsutövare och byta ärenden mellan stadsdelar, säger Maryam.
För att underlätta för invånare i Hässelby och Vällingby som söker arbete startar förvaltningen i höst projektet Stockholmskraften. Målet med projektet är att ta fram ett arbetssätt för att samordna olika myndigheters insatser i vägen mot arbete och studier.

Samlad och stark socialtjänst
Ytterligare ett projekt som syftar till att öka medborgarnas sysselsättningsgrad är förvaltningens satsningar på Samteamet.
– Här jobbar vi över enhetsgränserna för att få medborgarna att bli självförsörjande. Många gånger har de här personerna hamnat mellan stolarna men nu samordnar vi resurserna, säger Maryam Ghazaleh, vuxenenhetens biträdande enhetschef.
Även satsningen på en samverkanshub är gemensam för hela stadsdelsförvaltningen. Hit kan medarbetare vända sig med olika ärenden.
– Det här är ett tvärprofessionellt arbete med en fast expertpanel som fungerar som ett reflekterande team, säger Maryam och berättar att satsningen kom till på efterfrågan av medarbetarna.
De många gemensamma projekten stärker hela socialtjänsten,och öppnar dessutom nya vägar för medarbetarna.
– Det finns många möjligheter till vidareutbildning och utveckling på vår arbetsplats. Som medarbetare har man möjlighet att testa att arbeta med olika målgrupper, olika funktioner och på olika nivåer om man är intresserad av det. Jag själv har haft förmånen att arbeta inom olika avdelningar, olika enheter och på olika nivåer inom vår organisation, säger Aida och konstaterar att hon har världens bästa jobb och världens bästa kollegor.

Klicka här för att se våra lediga tjänster som socialsekreterare i Hässelby-Vällingby

Stockholms stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och en av landets största arbetsgivare. Som medarbetare hos oss kan du få arbeta med spännande och varierande uppdrag, utvecklas samt stanna ett helt yrkesliv.
Stockholms stads breda socialtjänst är fördelad på socialförvaltningen och 13 stadsdelsförvaltningar. Hos oss har du möjlighet att både fördjupa och bredda din kunskap.
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

stockholm.se

Socionomkraft – alltid fokus på kvalitet

Robin Grams, kosultchef och Olga Zakrjevskaia, vd för Socionomkraft. Foto: Gonzalo Irigoyen
Robin Grams, kosultchef och Olga Zakrjevskaia, vd för Socionomkraft. Foto: Gonzalo Irigoyen

Socionomkraft har sedan början för snart 9 år sedan byggt sin verksamhet systematiskt och medvetet utifrån sin värdegrund av att arbeta med kvalitet i fokus. Vi anser att ett bra bemötande av kunder och konsulter är det bästa sättet att investera våra resurser i och vi satsar lite extra på kunskap och kompetens inom socialt arbete.

Vad menar vi med kvalitetsfokus? Det hittar vi i varje led. Det börjar med en aktiv förståelse av det sociala arbetet och ett genuint engagemang i yrkets utveckling. Vi arbetar sedan med våra konsulter så att de alltid är uppdaterade på det senaste – bland annat genom handledning eller som bollplank vid svåra ärenden. Vi socionomer arbetar med människor och påverkar deras liv – därför är det viktigt att vi står för professionella och högkvalitativa tjänster, säger Nina Jagekrans Krus, konsultchef på Socionomkraft med mångårig erfarenhet av socionomyrket.

Jobba med oss på Socionomkraft. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Är ni i behov av socionomkonsulter? Klicka här för att läsa mer

Konsultchefer med båda fötter i socialt arbete
Många konsulter väljer Socionomkraft just för att konsultledningen består av socionomer och det finns förståelse för socionomyrket. Robin Grams som är en ny konsultchef på företaget men som har arbetat som konsult på Socionomkraft i flera år säger att det som har varit avgörande för honom för att fortsätta jobba här är att man är mån om och förstår konsulter:
Jag har alltid känt att det finns uppbackning från Socionomkraft. Det var ordning och reda kring uppdragen och jag har alltid känt att jag kan bolla frågor och situationer som uppstår. Jag har alltid kunnat förlita mig på att det finns tillgängliga chefer med kompetens och förståelse att lösa knutar.

Långvariga relationer det bästa betyget
Socionomkraft har ramavtal med mer än 150 kommuner inom samtliga kategorier av socialt arbete och det är få aktörer som har denna bredd. Socionomkraft har också ett stort nätverk av kunder i hela landet som vänder sig direkt till oss utifrån tidigare referenser.
Vi är måna om att kommunerna får den kompetens de behöver och att konsulterna får fungerande arbetsförhållanden på sina uppdrag. På det sättet ser vi till att uppdragen blir genomförda väl och professionellt. Socionomkraft finns för konsulter hela vägen under uppdragen. Bra uppstarter och uppföljningssamtal med kunder och konsulter är A och O och bidrar till lyckade uppdrag. Tack vare en tät dialog kan företaget hantera svåra situationer och förebygga eventuella svårigheter som kan uppstå på uppdrag. När alla parter är nöjda och har förutsättningar för ett gott arbete ser vi att de som till slut vinner på det är de utsatta människorna som behöver stöd och insatser från socialtjänsten, säger Olga Zakrjevskaia, grundare och vd för Socionomkraft.

Är du en socionom som trivs bäst med att hjälpa klienter, har ett genuint engagemang inom socialt arbete och vill bidra med just din kompetens – varmt välkommen till oss på Socionomkraft!

Socionomkraft

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag för socionomer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom socialt arbete och goda anställningsvillkor med kollektivavtal. Ledstjärnan är att utforma högkvalitativa konsulttjänster som går hand i hand med den aktuella utvecklingen inom socialt arbete. Socionomkraft är ett kunskapsorienterat konsultföretag vars strävan är att skapa ett gott förvaltarskap av duktiga socionomer som vill utvecklas och som vill bidra till yrkesutvecklingen.
Läs mer på: www.socionomkraft.se

Ny litteratur för socionomer

Natur & Kultur arbetar för att sprida forskningsbaserad kunskap som stöttar dig i ditt lärande, ditt arbete och din personliga utveckling som socionom.

Några av våra aktuella titlar är:
  • Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta – lågaffektivt bemötande och konflikthantering av Bo Hejlskov Elvén och Patrick Hansén
  • KBT för skolkuratorer verktyg som förändrar av Kristina Loftsson, Peter Friberg och Malin Khoso
  • Människobehandlande organisationer – villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete, 2:a utgåvan, under redaktion av Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer
  • Handlingsutrymme – utmaningar i socialt arbete, 2:a utgåvan, av Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemets.

Klicka här för läsa mer om våra titlar inom socialt arbete

Vill du läsa författarintervjuer, se filmade föreläsningar och få tips om böcker? Besök gärna psykologiwebben.se för professionell utveckling och inspiration inom människovårdande yrken.

Nicolas Lunabba är verksamhetsansvarig vid Helamalmö, hedersdoktor i socialt arbete och författare. Missa inte hans nyutkomna Dagbok för 20-talet – om våld och språklöshet och den kritikerhyllade boken Blir du ledsen om jag dör?

Natur & Kultur

Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.

Kollegial gemenskap, stabilitet och korta beslutsvägar

Lisa Hornby Levin, Hanna Stendahl, Veronica Jonsson och Alexandra Lagerwall hos socialförvaltningen i Alingsås. Foto: Marie de Verdier
Lisa Hornby Levin, Hanna Stendahl, Veronica Jonsson och Alexandra Lagerwall hos socialförvaltningen i Alingsås. Foto: Marie de Verdier

Socialförvaltningen i Alingsås är en stabil och sammansvetsad organisation med korta beslutsvägar och modet att prova nya arbetssätt och metoder. Här råder en varm atmosfär som präglas av kollegialt stöd och att man ställer upp för varandra. Socialtjänsten i Alingsås är en arbetsplats där socialsekreterare trivs och stannar, vilket skapar en gynnsam grogrund för professionell utveckling.

– Alingsås är en lagom stor kommun för att möjliggöra korta beslutsvägar och nära samverkan eftersom hela socialförvaltningen sitter i samma hus. Samtidigt är vi tillräckligt stora för att kunna erbjuda intressanta specialisttjänster för socialsekreterare. Kommunen satsar också mycket på vår kompetensutveckling. Om vi exempelvis vill gå en utbildning i ett specifikt ämne så går det oftast att ordna. Vi får bra gehör hos ledningen och vår dagliga yrkesutövning präglas av frihet under ansvar. Det gör det enkelt att få till en bra livsbalans, säger Lisa Hornby Levin, socialsekreterare enhet barn och unga.
Hanna Stendahl är 1:e socialsekreterare på enhet barn och unga.
– Här ingår jag i en strukturerad organisation där arbetsledningen varit stabil under en längre tid och där vi har en organisation som står stadigt i de utmaningar vi ställs inför. Vi har en fin samverkan över verksamhetsgränserna inom socialtjänsten. Vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter som stärker sammanhållningen. Vi kan både skratta ihop och stötta varandra genom tuffa beslut. Jag upplever också att det är lätt att driva utvecklingsfrågor i vår kommun, säger hon.

Stark samverkanskultur
Veronica Jonsson, socialsekreterare på enheten för unga vuxna och socialpsykiatri, betonar att socialtjänsten i Alingsås kommun har en nära samverkan med sina utförare.
– Vi har samverkansmöte varje vecka, vilket är särskilt viktigt när man som jag arbetar med unga vuxna med en blandad problematik och många parter involverade. Samverkanskulturen såväl internt som externt gör oss också mer tillgängliga för klienter och utförare, säger hon.

En kommun som vågar
Alexandra Lagerwall är socialsekreterare och samordnare för VINR. Det är en specialistfunktion på vuxenenheten och hon arbetar med fokus på våldsutövare, en ny tjänst som funnits i drygt ett år. Tidigare arbetade hon med barn och unga i kommunen och tvekade inte när möjligheten att bli samordnare för VINR dök upp.
– Jag har arbetat i kommunen i sex år nu och gillar den öppna, varma, omtänksamma och ödmjuka atmosfär som råder här. Hela socialförvaltningen är en prestigelös organisation där man inte är sena med att ställa upp för varandra, säger Alexandra Lagerwall.
– Jag upplever socialförvaltningen som en modig arbetsgivare som vågar testa nya metoder, inrätta innovativa specialisttjänster och implementera nya arbetssätt. Vi har även fältassistenter som arbetar med en vuxen målgrupp och en socialsekreterare som fokuserar på metodstöd och introduktion för nyanställda, säger hon.

Socialförvaltningen i Alingsås

Socialförvaltningens arbete i Alingsås kommun omfattar myndighetsutövning och utförande för målgrupperna barn och unga, personer med beroendeproblematik, personer med psykisk ohälsa samt försörjningsstöd. Förvaltningen är indelad i avdelning vuxna, avdelning unga och avdelning administration. Vi har ett processorienterat arbetssätt där samverkan, utveckling och ständiga förbättringar leder oss framåt. Vi har precis renoverat våra lokaler där vi använt oss främst av återbrukade möbler och de allra flesta har eget rum.

alingsas.se/ledigajobb/

Nå ut med era lediga tjänster till socionomer

Söker ni socionomer till er verksamhet? Vi hjälper er att nå ut med era lediga tjänster direkt riktat mot socionomer.

När ni lägger upp jobb hos oss får ni:

  • Marknadsföring av er tjänst på Facebook och Instagram direkt riktat mot socionomer.
  • Marknadsföring under 3-4 veckor efter era behov, riktat geografiskt, i åldersspann eller över hela landet.
  • Ligga uppe här på vår webbtidning Framtidens Karriär – Socionom under hela ansökningstiden.

Pris
11.900 kr exkl. moms. Inga extrakostnader för marknadsföring. Allt som nämns ovan ingår i priset.

Kontakta oss på jobb@socionomkarriar.se så kontaktar vi er snarast. Har ni redan tjänsten ute så kan vi utgå från er befintliga jobbannons.

Ni kan även kontakta:
Niklas Engman
Tel: 070 774 84 90
niklas.engman@nextmedia.se

Evidensbaserad psykoterapi 45 hp

En möjlighet för socionomer att bredda sin kompetens! Genom utbildningen får du grundläggande teoretiska färdigheter i psykoterapeutisk behandling med inriktning mot evidensbaserad psykoterapi.

Uppdragsutbildningen ges på distans på halvfart över tre terminer med start den 16 januari 2023. Tre obligatoriska campusträffar per termin ingår.

Målgrupp
Vi vänder oss till dig som är yrkesverksam inom ett människovårdande yrke där psykosociala insatser och psykosocial behandling ingår. Du arbetar idag som socionom, sjuksköterska, beteendevetare, läkare, vårdare eller liknande.

Förkunskaper
Yrkesutbildning i ett människovårdande yrke om minst 180 hp, inom socialt arbete, psykologi, beteendevetenskap, medicin eller omvårdnad. Minst två års yrkeserfarenhet på heltid efter examen i det behörighetsgivande yrket som innefattar arbete med klienter/patienter.

Särskilda krav
Pågående yrkesutövande där psykologisk behandling ingår, vilket inkluderar psykosociala insatser och psykosocial behandling (t ex socialtjänst, öppenvård, psykiatri, primärvård, äldrevård, somatisk vård).

KURSSTART
16 januari 2023

PRIS
Utbildningen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Pris 90 000:- (exklusive moms) per deltagare.

ANMÄLAN
Anmälan till denna utbildning ska göras av chef och ansvarig beställare. Sista anmälningsdag är 30 november 2022

Klicka här för att läsa mer

Luleå tekniska universitet – Vidareutbildning för yrkesverksamma

Luleå tekniska universitet erbjuder dig och din organisation kompetenshöjande utbildningar genom LTU Professional Education, som gör att ni kan växa och möta framtiden med de senaste kunskaperna och färdigheterna.

För dig som vill gå en utbildning
Oavsett vilken bransch eller yrkesroll du är i kan vi stärka dig med ny kompetens. Av oss får du kunskap och färdigheter i vetenskapens framkant som gör dig tryggare och effektivare i ditt arbete. Vi hjälper dig att vässa ditt CV och personliga varumärke samtidigt som du gör skillnad för dig själv och din arbetsgivare.

För dig som vill utbilda dina medarbetare
Vi erbjuder en bredd av relevanta kurser för vår regions viktigaste branscher och yrkesroller. Vi kan även i samverkan med din organisation skräddarsy kurser och utbildningsprogram efter era unika behov. Av oss får ni tillgång till världsledande kunskap och möjligheten att erbjuda er personal ett livslångt lärande.

www.ltu.se/LTU-Professional-Education

Nå ut med era lediga tjänster till socionomer

Söker ni socionomer till er verksamhet? Vi hjälper er att nå ut med era lediga tjänster direkt riktat mot socionomer.

När ni lägger upp jobb hos oss får ni:

  • Marknadsföring av er tjänst på Facebook och Instagram direkt riktat mot socionomer.
  • Marknadsföring under 3-4 veckor efter era behov, riktat geografiskt, i åldersspann eller över hela landet.
  • Ligga uppe här på vår webbtidning Framtidens Karriär – Socionom under hela ansökningstiden.

Pris
11.900 kr exkl. moms. Inga extrakostnader för marknadsföring. Allt som nämns ovan ingår i priset.

Kontakta oss på jobb@socionomkarriar.se så kontaktar vi er snarast. Har ni redan tjänsten ute så kan vi utgå från er befintliga jobbannons.

Ni kan även kontakta:
Niklas Engman
Tel: 070 774 84 90
niklas.engman@nextmedia.se

Processhandledning för dig som är socionomkonsult

Välkommen till en handledningsgrupp för dig som är socionomkonsult med uppdrag inom socialtjänsten.

Processhandledning kan beskrivas som en pedagogisk metod som hjälper till att utveckla yrkesjaget. Professionaliteten utvecklas och stärks av kvalificerad handledning genom ökad insikt om egna styrkor och utvecklingsområden. Inte minst skapar det ett mervärde för den som ska hjälpas när hon eller han blir bemött av en person som förmår bibehålla respekten för klienten och känna mening med sitt arbete även i skarpt läge.

Förutom sedvanlig ärendehandledning finns här utrymme att prata om de litet särskilda situationer som kan uppkomma när en konsult kommer in som tillfällig deltagare i ett existerande system.

Gruppen träffas 2 timmar varannan torsdag. Max 8 deltagare. Det är en halvöppen grupp med intag tills gruppen är fulltalig.

Klicka här för att läsa mer!

Om Lisa Svahn

Lisa Svahn är pedagog, auktoriserad socionom samt legitimerad kurator. Lisa har vidareutbildningar och kurser främst inom individ-, grupp- och organisationsutveckling, grundläggande psykoterapiutbildning Steg I (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning) samt utbildad handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads/fördjupningskurser för handledare. Lång erfarenhet av psykosocialt arbete och erfarenhet av att vara socionomkonsult i kommunal verksamhet och landsting/region.

Svahn Konsult Utveckling & Utbildning AB
Tyskbagargatan 4
114 43 Stockholm

kuratorspraktik.se

Stärk din yrkesroll med utbildning

Högskolan antar nytt namn efter Marie Cederschiöld som var en av 1800-talets främsta pionjärer inom utbildning, sjukvård och socialt arbete.

Våra uppdragsutbildningar ligger i framkant i Sverige, vi utvecklas ständigt för att du ska kunna stärkas i din yrkesroll med kompetensutveckling på högskolenivå.

Marie Cederschiöld högskola erbjuder ett brett utbud av vidareutbildning till anställda inom företag, myndigheter och organisationer. Våra utbildningar vänder sig till människovårdande yrkesutövare från olika arbetsområden och är arbetsgivarfinansierade.

Klicka här för att läsa mer om våra uppdragsutbildningar

Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola)

Du når oss på:
uppdrag@mchs.se
08-555 051 19
www.mchs.se/uppdrag