Presentation
Uppsala kommun

Socialtjänst med nytänkande och ambitioner

Publicerad 22 september 2021
Foto: Göran Ekeberg
Socionomerna Louise, Suzan och Katarina arbetar inom socialtjänsten i Uppsala. Foto: Göran Ekeberg

På socialtjänsten i Uppsala arbetar man med nytänkande och effektiva arbetssätt. Både avhopparverksamheten och arbetet med barn och unga präglas av samarbete och mänskliga möten.
– Det är jättespännande och ingen dag är den andra lik, säger Suzan, socionom som arbetar med barn och unga.

Socionomerna Suzan, Katarina och Louise arbetar inom socialtjänsten i Uppsala, där många olika aktörer samarbetar med varandra.
– Vi har en bra lägesbild i Uppsala; det är olika aktörer som rapporterar in och utifrån det gör man insatser, till exempel om man får veta att det inte finns tillräckligt med gatubelysning eller att ungdomar som är i grupperingar som begår brott samlas på en viss plats. Samhället har ett gemensamt ansvar, säger Suzan.

Vill du göra skillnad för Uppsalas invånare? Klicka här för att se våra lediga tjänster inom socialförvaltningen

Bred samverkan
I Uppsala arbetar man med SSPF – samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid.
– Man gör olika insatser utifrån läges­bilden. Polisen kan ha någon insats på resecentrum och misstänker att en ungdom är påverkad av narkotika och kommer in med ungdomen till polishuset. Då kan vi på socialtjänsten ha stödsamtal, bevilja insats och direkt ha samtal med föräldrarna och ungdomen under den kvällen, säger Suzan.
Katarina och Louise jobbar med avhopparverksamheten för vuxna, där individer över 21 som har en koppling till gängkriminalitet och som är motiverade att lämna kan få hjälp. Enheten startades i april.
– Det känns väldigt meningsfullt när man kan hjälpa en person att komma ur den kriminella kontexten och ge dem verktyg och möjligheter för att starta ett nytt liv, säger Louise.

Stort nytänkande
Katarina betonar att det är viktigt att inte vara dömande.
– Man måste ha en förmåga att se hela individen, även om grova brott har begåtts. Man behöver se resurser och positiva egenskaper, och det finns alltid en anledning till att man hamnat där man är, säger Katarina.
Katarina och Louise är överens om att socialtjänsten i Uppsala är en arbetsplats med ambitioner.
– Min känsla är att uppifrån finns en vilja att göra bra saker för invånarna i kommunen, att det finns en ambition att kunna bistå med de insatser som behövs, säger Katarina.
Suzan lyfter fram att kommunen är snabb med att täcka de behov som dyker upp.
– Man är öppen för nya saker, att förändra och organisera sig utifrån hur det ser ut i samhället. Det finns ett stort nytänkande, säger hon.
Och för den som vill göra karriär finns en rad möjligheter.
– Du kan både klättra uppåt och utvecklas utifrån kompetenser. Vi har till exempel en grupp som arbetar med säkerhetsplanering och en grupp som arbetar med heder. Det finns gott om vägar att gå, säger Suzan.

Vill du göra skillnad för Uppsalas invånare? Klicka här för att se våra lediga tjänster inom socialförvaltningen

Socialförvaltningen – Uppsala kommun

Socialförvaltningen består av cirka 700 medarbetare som arbetar med att stödja och hjälpa barn, ungdomar, familjer och vuxna i behov av stöd.
Socialförvaltningen stödjer och hjälper Uppsala kommuns invånare genom sitt arbete med myndighetsutövning, råd och stöd, utrednings- och behandlingshem, boenden och öppenvård.
uppsala.se/socialforvaltningen