Annons
Akademi Magelungen

Utbildning i Tryggare barn och bekräftande samspel

Publicerad 16 september 2020
magelungen_1_4_print-1

Arbetar du med stöd till familjer inom socialtjänsten och vill bidra till mer effektiva metoder vid våldsärenden? Är du familjebehandlare eller socialsekreterare som möter och arbetar med föräldrar, barn och ungdomar? Då har vi två kurser i höst som passar dig.

Båda utbildningarna kommer att webbsändas. Du som deltagare väljer om du vill delta på distans eller komma till Magelungens lokaler på Södermalm i Stockholm.


Ledarutbildningen Tryggare barn

Insatsen Tryggare barn är en föräldrautbildning som erbjuds individuellt till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn.

Ledarutbildningen består av sex utbildningsdagar samt individuell handledning på första Tryggare barnärendet. Utbildningen syftar till att förbereda behandlare att kunna tillämpa manualen för Tryggare barn och snabbt komma igång med att använda den i praktiken.

Innehållet i föräldrautbildningen samt hur manualen skall användas och omsättas i praktiken förklaras och diskuteras ingående.

Utbildningen äger rum under 6 dagar mellan 2 november – 15 december i Stockholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig till utbildningen


Bekräftande samspel

Utbildningen i bekräftande samspel är ett mentaliserings- och anknytningsbaserat familjeprogram.

Utbildningen lär ut en kliniskt beprövad modell för att hjälpa familjer med problembeteenden för att skapa trygga relationer i familjen. Programmet syftar till att hjälpa till att utveckla ett lyhört föräldraskap vid konflikter. Genom att minska det känslomässiga avståndet mellan förälder och barn går det att möta varandra bättre i familjen och reparera anknytningsbrott.

Utbildningen äger rum under 2 dagar den 7-8 december i Stockholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig till utbildningen

Akademi Magelungen

Genom att sprida vår erfarenhet och kunskap om vad som fungerar, höjer vi kompetensen inom socialtjänst, skola och psykiatri. Akademi Magelungen ordnar utbildningar, konferenser och handledning för socialtjänst, behandling och skola.

Akademi Magelungen