Annons
Pulsen - Combine

Marknadens modernaste stödsystem för social omsorg

Publicerad 16 september 2020

Combine är framtidens verksamhetssystem, byggt för att möta digitalisering av social välfärd med individen i fokus

Combine är en modern, webbaserad tjänst som effektivt knyter samman medborgare, myndighet och utförare. Socialtjänstlagens värden är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen. Combine ger en bättre insyn för medborgarna, snabbare och effektivare handläggningstider samt tillgänglighet dygnet runt.

Papper och pärmar har försvunnit. Vi dokumenterar och läser i systemet och tar del av fortlöpande information såsom journaler, genomförandeplaner med mera. Det känns bra att vi skickar meddelanden på ett säkert sätt.

Madine Sharifi, samordnare Västerås Stad

Combine, Pulsen Omsorgs lösning för effektiv digital välfärd, har det senaste året genomgått en stor transformation med syfte att vara digitaliseringsbasen för kommuner och privata omsorgsbolag.

Klicka här för att läsa mer om Combine

Pulsen – Combine

Combine har sin utgångspunkt i processkartläggningar av socialtjänstens processer och tjänsten tas fram i mycket nära samarbete med våra kunder.

Många av medarbetarna från Pulsen som deltar i utvecklingen är utbildade socionomer eller har annan erfarenhet från socialtjänstens verksamhet.