Presentation

Succé för Sollefteås generösa rekryteringspaket

Publicerad 11 september 2019

Annika Modéen, verksamhetschef och Karin Jacobsson, biträdande HR-chef på Sollefteå kommun. Foto: Charlotte Karlsson
Annika Modéen, verksamhetschef och Karin Jacobsson, biträdande HR-chef på Sollefteå kommun. Foto: Charlotte Karlsson
I Sollefteå erbjuds social­sekreterare en flyttbonus på upp till 100 000 kronor.
– Rekryteringspaketet är ett sätt att få fler sökande som även ger oss tillfälle att informera om alla andra fördelar med att arbeta här, säger Annika Modéen, verksamhetschef, IFO.

Precis som många andra kommunala verksamheter har Sollefteå kommun haft en utmaning i att rekrytera personal till verksamheter där lagkrav stadgar att medarbetarna ska ha en viss utbildning. En del av lösningen blev ett förmånligt rekryteringspaket som kan ge upp till hundratusen kronor extra till nyanställda. Paketet infördes i januari 2018 och efter snart två år kan Karin Jacobsson, biträdande HR-chef, konstatera att det ovanliga greppet blivit en succé.
– Det rådde en akut situation, kanske mest inom lärarkåren, men även socialtjänsten och den kommunala sjukvården hade svårt att få tillräckligt många sökande till sina utlysta tjänster. Idag ser situationen betydligt bättre ut.
Hon betonar att rekryteringspaketet inte på något sätt kan ersätta en god arbetsmiljö utan ska ses som ett slagkraftigt argument för att fler ska välja Sollefteå kommun som arbetsgivare. Totalt handlar det om 100 000 kronor fördelat på 25 000 kronor som flyttbidrag, 15 000 efter sju månaders anställning, 20 000 efter två år och 40 000 kronor efter fem års arbete.

Attraktiv arbetsgivare
Paketet är så klart en kostnadsfråga, men än finns det några vakanser inom socialtjänsten och så länge behovet finns kommer nyanställda att erbjudas förmånen.
– Vi arbetar nu för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Rekryteringspaketet kan hjälpa till att locka fler sökande, men sedan hjälper inga pengar i världen om du inte trivs på jobbet, säger Karin.
Hon får medhåll av Annika som påpekar att nya socialsekreterare bland annat erbjuds såväl introduktionsprogram, mentorskap och kollegial handledning som riktade utbildningsinsatser och goda utvecklingsmöjligheter.
– Här finns också ett nära ledarskap samt stabilitet och trygghet i form av erfarna medarbetare. Kommunen erbjuder också en friskvårdspeng på 2 000 kr till varje anställd. Det finns många anledningar till att bo och arbeta i Sollefteå!

Var med och skapa välfärd för våra medborgare! Läs mer här!

Socialtjänsten i Sollefteå
Socialtjänsten i Sollefteå är tillräckligt liten för att du ska ha nära till allt och tillräckligt stor för att bedriva utveckling. För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Vi har utvecklat ett förmånligt rekryteringspaket riktat mot socialsekreterare. Som nyanställd kan du få upp till 100 000 kr i rekryteringsförmån. Här bor människor med stark framtidstro, välkommen!

Sollefteå kommun
Djupövägen 3
881 80 Sollefteå
Tel: 0620-68 20 00
www.solleftea.se