Presentation

Ny konferens sätter ledarskapet inom socialtjänsten i fokus

Publicerad 11 september 2018
Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet. Foto: Sören Andersson
Cecilia Grefve, Ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet. Foto: Sören Andersson

Den 23 november anordnar Cecilia Grefve och JP Infonet en konferens för att sätta det viktiga ledarskapet inom socialtjänsten i fokus. Under en heldag får deltagarna ta del av Cecilia Grefves erfarenhet som regeringens nationella samordnare, flera kommuners och regioners innovativa förbättringsarbete samt panelsamtal med juridiska rådgivare. Anmäl dig här

Dagen anordnas i syfte att visa goda och lärande exempel från det viktiga arbete som kommuner och regioner över hela landet gör. Föreläsningarna omfattar hela socialtjänstens område, men tar även upp samverkan inom skola och hälso- och sjukvård. Det finns mycket vi kan lära oss av varandra!

Några punkter ur konferensens program:

– Det gränsöverskridande ledarskapet när visionen är ”Barnets bästa gäller!”
– Salutogent ledarskap – om att stärka tillit, mening och känsla av sammanhang
– Att attrahera och attraheras i en framtida socialtjänst
– Att leda och utveckla utifrån barns och ungdomars perspektiv
– 6 + 2 modellen – hur påverkar den organisation och ledarskap?
– Framgångsfaktorer i att leda en platt organisation

Anmäl dig här

Mer information och det fullständiga programmet hittar du på JP Infonets hemsida.