Presentation

Med kortare arbetsdag kan fler upptäcka världens bästa jobb

Publicerad 31 januari 2018

Eva Rönnbäck, Marie Andersson, Marie Ljung och Anita Nordell. Foto: Pär Olert
Eva Rönnbäck, Marie Andersson, Marie Ljung och Anita Nordell. Foto: Pär Olert
I fjol genomförde Socialtjänsten i Sundsvall ett lyckat test med 6,5 timmars arbetsdag. I nästa steg erbjuds socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning en arbetsdag där sex timmar ägnas åt klientfokuserat arbete och två timmar viks åt kompetensutveckling och återhämtning.

– Vid årsskiftet införde vi 6+2 som innebär att sex timmar per dag är arbetsplatsförlagd och två timmar kan ägnas åt kompetensutveckling, återhämtning och friskvård, berättar Eva Rönnbäck, enhetschef utredning vid Socialtjänsten i Sundvall.
6+2 ska på sikt erbjudas alla socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning.
– Vi rullar ut det successivt i grupperna, lite beroende på var man befinner sig rent planeringsmässigt inför omställningen.
Marie Andersson, enhetschef, Anita Nordell, samordnare och Marie Ljung, specialistsocionom arbetar inom den insats- och handläggningsgrupp som är först ut med att införa den nya arbetstiden.
– Vi har gjort ett omfattande förarbete i syfte att hitta vägar och lösningar för att klara befintlig belastning och nuvarande arbetsuppgifter inom den nya arbetstiden, säger Marie Andersson.

Gynnar alla
En förhoppning är att den nya arbetstidsmodellen ska leda till en mer högkvalitativ kompetensutveckling.
– Detta är ett utsatt och tufft jobb. Att vi nu får möjlighet till både kompetensutveckling och återhämtning inom arbetstiden betyder mycket. Nu får vi möjlighet att hinna lämna jobbet innan vi kommer hem och därigenom orka mer över tid, säger Marie Ljung.
Anita Nordell nickar instämmande.
– Som socialsekreterare krävs att du tar in mycket ny kunskap, men vi måste också ha tid till att reflektera över det vi lär oss. Det kommer vi att få nu.
Marie Andersson hoppas att 6+2 även ska göra det lättare att rekrytera nya socionomer.
– Det här är världens bästa jobb. När man som nu får möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter med mindre press och under mer rimlig tid, får även de som är nya i yrket en chans att upptäcka tjusningen med socialt arbete.
För brukarnas del är målet med 6+2 självklart.
– Insatserna ska hålla samma höga kvalitet och tillgänglighet som tidigare. Tanken är att brukarna även ska få högre kontinuitet eftersom vi tror att 6+2 kommer att bidra till minskad personalomsättning. I slutänden kommer den förkortade arbetstiden att gynna alla, fastslår Eva Rönnbäck.

IFO Sundsvalls kommun
Individ- och familjeomsorgen utgör en del av Socialtjänsten och socialnämndens ansvar och har drygt 400 medarbetare.

Sundsvalls kommun

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall
Tel: 060-19 10 00
www.sundsvall.se

www.sundsvall.se