Presentation

Bryter bidragsberoende med mod, hopp och inspiration

Publicerad 31 januari 2018

Petra Ståhlgren och Maria Willis grundade Ståhlgren & Willis för sex år sedan.
Petra Ståhlgren och Maria Willis grundade Ståhlgren & Willis för sex år sedan.
– Kärnan i allt socialt arbete är relationer, säger Maria Willis och Petra Ståhlgren som efter många års arbete med försörjningsstöd inom socialtjänsten startade eget. Idag använder de sina erfarenheter till att stötta och inspirera socialsekreterare över hela landet.

Efter sammanlagt 30 års arbete inom socialtjänsten med fokus på försörjningsstöd kände Maria Willis och Petra Ståhlgren att det var dags för nästa steg.
– Vi ville dela med oss av våra erfarenheter och inspirera andra genom att lyfta fram allt det lyckade arbete som görs inom socialtjänsten. Vi hade själva saknat den biten under vår yrkesbana och tänkte att här finns ett glapp att fylla, säger Maria Willis.
Tanken låg helt rätt i tiden när Ståhlgren & Willis startade för sex år sedan. Det visade sig finnas ett stort sug bland landets socionomer som arbetar med bidragsberoende klienter att få träffa kollegor för att tillsammans kunna reflektera och prata om sina jobb.
– I början handlade vår verksamhet mycket om att lyfta fram att det går att göra skillnad med klienterna. Nu fokuserar vi allt mer på att inspirera och inge hopp till medarbetarna som i sin tur kan ge det vidare till sina klienter och vi arbetar numera som handledare, föreläsare och chefsbemanning, berättar Petra Ståhlgren.

Se styrkorna
Mod, hopp och inspiration är tre viktiga ledord i Ståhlgren & Willis arbete med att stärka människor.
– Jobbet som socialsekreterare innebär inte att man måste ha svar på alla frågor. Det är lätt att ta på ”jobbkostymen” och gömma sig bakom mallar och metoder. Men genom att ha modet att visa sig som den hela människa man är blir mötet ärligare vilket ger klienten en större chans att lyckas.
Om fem år hoppas Maria och Petra att de varit runt och ingjutit hopp och mod hos socialsekreterare i varenda kommun.
– Att lotsa bidragsberoende klienter till att bli självförsörjande handlar om att se deras styrkor i syfte att de själva ska se och våga tro på dem. Det är i relationen med klienten som arbetet kan ge resultat. Genom att stärka en människa kan hen få ett värdigare liv och slippa socialtjänsten. Men det handlar även om att stärka socialsekreterarna och det är här vi kommer in i bilden.

Ståhlgren & Willis
Vår drivkraft är att stärka människor. Oavsett var man befinner sig är det viktigt att kunna se sina egenskaper, utforska sig själv och våga lita på sin kunskap när man arbetar inom människovårdande yrken. Vi vill lyfta det faktum att just du som jobbar med människor gör en skillnad, på riktigt. Den 14–15 maj ger vi en tvådagars kurs med fokus på långvarigt bidragsberoende och MI. Mer info på hemsidan.

Ståhlgren & Willis AB
Vikbyvägen 32
181 43 Lidingö
Tel: 076-338 97 29, 070-491 23 47
E-post: kontakt@stahlgrenwillis.se
www.stahlgrenwillis.se

www.stahlgrenwillis.se