Presentation

Väl fungerande strukturer banar väg för socialt arbete i Norrtälje

Publicerad 6 september 2017

Paula Christofidi Cederqvist och Pia Molander Wistam. Foto: Cecilia Nordstrand
Paula Christofidi Cederqvist och Pia Molander Wistam. Foto: Cecilia Nordstrand
För den som trivs med eget ansvar, tycker om att jobba med utveckling och har ett stort socialarbetarhjärta, är Norrtäljes socialtjänst rätt plats. Här finns en tydlig struktur med väl utbyggd administration samt ett tydligt och nära ledarskap som skapar förutsättningar för socionomer att ägna sig åt sin kärnkompetens – socialt arbete.

Efter 20 år på olika poster inom socialtjänster i Stockholmsområdet sökte sig Pia Molander Wistam till Norrtälje.
– Jag ville jobba i en kommun som tar utveckling och innovation på allvar. Jag var också intresserad av Norrtälje eftersom det är en mindre kommun där man som socionom kan arbeta nära både beslutsfattare och klienter.
Efter tre månader som avdelningschef för Barn- och ungdomsavdelningen kan hon konstatera att förväntningarna uppfyllts med råge.
– Norrtälje har en gedigen struktur med ett väl fungerande och helt digitaliserat kvalitetsledningssystem som är en integrerad del av verksamheten. Här finns också en hög ambitionsnivå om att tillhandahålla en socialtjänst som är till största möjliga nytta för medborgarna.
Paula Christofidi Cederqvist, enhetschef vid Familjevårdensenheten, som arbetat inom socialtjänsten i Norrtälje sedan 2006, nickar instämmande.
– Jag har varit ute och provat på arbete inom andra socialtjänster, men alltid längtat tillbaka. Det jag saknade var dels den fungerande strukturen, dels det tydliga barnfokus som finns i denna kommun. Här går barnets bästa alltid i första hand och det tilltalar mig väldigt mycket.

Ständig förbättring
Just nu pågår en rad olika förändringsprojekt inom verksamheten. Exempel på det är Familjerättens projekt kring barn i svåra konflikter och ett internt samverkansprojekt med implementering av Signs of safety som genomgripande metod. Man har även påbörjat ett Lean-inspirerat arbete och under nästa år är siktet inställt på att införa en ny arbetsmetod utifrån Mölndalsmodellen. Som en del i detta planeras även utbildningar i MI, motiverande intervju samt i nätverksarbete.
Paula Christofidi Cederqvist är involverad i projektet med 30-timmarsvecka för Familjevården.
– Den kortare arbetstiden ska inte innebära någon försämring för våra klienter. Grundtanken är att vi genom att använda tiden på ett bättre sätt ska kunna leverera lika mycket som förut.
För socialtjänsten i Norrtälje är förbättrings- och kvalitetsarbete en ständigt pågående process.
– I slutänden skapar det även en god arbetsmiljö för våra medarbetare. För oss det handlar om att arbeta utifrån KASAM, känsla av sammanhang, stor känsla av delaktighet, möjlighet till påverkan och möjlighet till insyn. Precis som vi vill arbeta med våra familjer. fastslår Pia Molander Wistam.

Norrtälje kommun, Avdelningen Barn och unga
Socialkontoret i Norrtälje har cirka 120 medarbetare och ansvarar för Individ- och familjeomsorgen i kommunen. På Barn- och ungdomsavdelningen arbetar cirka 60 medarbetare fördelade på mottagningsenhet, utredningsenhet, familjerättsenhet, familjevårdsenhet samt öppenvårdsenhet. Vi arbetar med barn och unga 0-20 år och deras familjer.

Norrtälje kommun
Avdelningen Barn och unga
Baldersgatan 17
76128 Norrtälje
Tel: 0176-710 00
www.norrtalje.se

www.norrtalje.se