Presentation

Närhet präglar socialtjänsten på Gotland

Publicerad 6 september 2017

Lars Olofsson, chef för socialtjänstens barn- och familjeenhet, Region Gotland. Foto: Tommy Söderlund
Lars Olofsson, chef för socialtjänstens barn- och familjeenhet, Region Gotland. Foto: Tommy Söderlund
– Vi ser ett behov av att ständigt utveckla verksamheten. Genom bland annat familjerådslag och hemutredningar försöker vi flytta förmågan till förändring till de som behöver göra förändringen, säger Lars Olofsson, chef för socialtjänstens barn- och familjeenhet, Region Gotland.

Socialtjänstens barn- och familjeenhet på Gotland har under senare år genomfört en rad olika satsningar på verksamheten. Familjehemsvården har stärkts liksom många av de insatser som erbjuds regionens medborgare.
– Samhället är föränderligt och det måste även socialtjänsten vara. Ett sätt för verksamheten att möta den nya tidens krav är vår strävan efter att arbeta allt mer evidensbaserat, säger Lars Olofsson.
Socialtjänsten på Gotland har en lång historia av familjerådslag.
– Vi tror på att hitta lösningar i barnets eller ungdomens eget nätverk och att det kan vara ett bra alternativ till de mer omfattande insatser som samhället kan erbjuda.
Verksamheten har utfört en målgruppsinventering och skall nu påbörja arbete utifrån resultatet.
– För att få en bild av de barn och unga som är aktuella för socialtjänsten har vi utfört en inventering utifrån olika aspekter och frågeställningar. Vi vill bland annat bli bättre på att utreda lagom mycket, så att vi kan lägga mer kraft där det behövs och mindre där det räcker med kortare utredningar.

Närhet
Lars Olofsson berättar vidare att socialförvaltningen har ett nystartat utredningshem där man ska genomföra utredningar på familjer med barn.
– Vi har även börjat med hemutredningar vilket går helt i linje med tanken om att arbeta nära våra brukare och de andra aktörerna i verksamheten.
Just närheten, såväl geografiskt som organisatoriskt, är en viktig anledning till att Lars Olofsson arbetat mer än 30 år inom Gotlands socialtjänst.
– Gotland är också speciellt eftersom vi i stor utsträckning måste lösa våra utmaningar här på plats. Det har lett till att vi har en rätt så omfattande organisation med bred kompetens, vilket i sin tur skapar goda möjligheter till att utvecklas i verksamheten.
Andra fördelar är ett generöst utbud av fortbildningar.
– Gotland är också ett fantastiskt ställe att bo på. Här finns såväl en liten storstad som en omedelbar närhet till kultur och natur. Människor trivs på Gotland vilket märks också på barn- och familjeenheten. Många stannar i åratal på sina tjänster, den samlade erfarenheten i vår organisation inger respekt.

Socialförvaltningen Region Gotland
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1800 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Region Gotland
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
www.gotland.se

www.gotland.se