Presentation

Järfälla prövar sex timmars arbetsdag

Publicerad 6 september 2017

Frida Bäckman, personalkonsult och Eleonora Reslow, handläggare på enheten funktionsnedsättning i Järfälla. Foto: Gonzalo Irigoyen
Frida Bäckman, personalkonsult och Eleonora Reslow, handläggare på enheten funktionsnedsättning i Järfälla. Foto: Gonzalo Irigoyen
När medarbetarna själva ville pröva sex timmars arbetsdag, tänkte de beslutande ”Varför inte?” Den 1 oktober börjar det åtta månader långa försöket – med fackets välsignelse.

– Det var Östersundsmodellen som inspirerade personal vid socialtjänsten till förslaget, säger Frida Bäckman, personalkonsult i Järfälla.
Hon är medveten om att det finns utmaningar i projektet. Den största är att klara samma arbetsmängd på kortare tid.
– Men studier visar att man med en längre återhämtning klarar av att arbeta effektivare under begränsade tider.
Vad hoppas du på för resultat?
– Jag hoppas på nöjda medarbetare samt bibehållen service, kvalitet och tillgänglighet!

”Kortare arbetsdag ger mer energi”
Eleonora Reslow, handläggare på enheten funktionsnedsättning, är en av dem som ska prova sex-timmars-arbetsdagen. Hon tror att den kommer att ge mer positiv energi i vardagen.
– Om projektet kan bidra till att personalen mår bättre är det värt att prova. Jag tror att en person som har en tillfredsställande fritid och privatliv är bättre rustad för att hantera utmaningarna i arbetet.
Eleonora tror att hon kommer att hinna med sina arbetsuppgifter trots den kortare arbetsdagen. Det handlar om planering och kommunikation med kollegerna.
– Kanske hinner man inte alltid med fika eller allmänt prat med kollegerna i korridoren. Jag själv arbetar bättre under press än när jag har god tid på mig.
Hon hoppas att försöket ska bidra till en bättre arbetsmiljö.
– Men om det inte skulle fungera så kan projektet ändå bidra till andra nyttiga erfarenheter som kan göra skillnad på arbetsplatsen.
Hur kommer din tid utanför jobbet att påverkas?
– Jag får mer tid för familj, hund och fritidsintressen.

Järfälla kommun
Med start i höst kommer Järfälla att testa sex timmars arbetsdag. En grupp handläggare och administrativ personal på avdelningen Äldreomsorg och funktionshinder har fått möjligheten att välja om de vill vara med i projektet.
Deltagarna kommer att ha samma lön och arbetsmängd som tidigare. Kvaliteten på arbetet ska inte påverkas.
Tanken är att medarbetarna ska få möjlighet till längre återhämtning, och därmed känna sig ännu piggare på jobbet.
Deltagarna kan hoppa av projektet när de vill. Försöket kommer att följas upp under hela perioden.
www.jarfalla.se

www.jarfalla.se