Nyrekrytering och att involvera medarbetarna är nyckelfrågor

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Karl Gudmundsson, ordförande i Sveriges Socialchefer och socialdirektör i Jönköpings kommun (Foto: frozentime) och Roger Källs, socialnämndens ordförande i Norrköpings kommun.
Karl Gudmundsson, ordförande i Sveriges Socialchefer och socialdirektör i Jönköpings kommun (Foto: frozentime) och Roger Källs, socialnämndens ordförande i Norrköpings kommun.
De viktigaste prioriteringarna för socialtjänsten är enligt socionomerna att minska arbetsbelastningen och arbeta förebyggande med klienterna. Karl Gudmundsson, ordförande i Sveriges Socialchefer och Roger Källs, socialnämndens ordförande i Norrköpings kommun håller med men vill även lägga till att involvera medarbetarna i utvecklingen av organisationen samt administrativ avlastning.

– Jag är inte förvånad över hur socionomernas beslutslista ser ut, resultatet påminner om dialoger på samma tema som vi haft i vår kommun. En nyckelfaktor för socialchefer är att lyckas med nyrekryteringen så det inte uppstår luckor i bemanningen, vilket förstås ökar personalens arbetsbelastning. Ytterligare ett viktigt beslut för socialchefer är att involvera medarbetarna i utvecklingen av organisationen och det dagliga arbetet, säger Karl Gudmundsson, ordförande i Sveriges Socialchefer och socialdirektör i Jönköpings kommun.

Samarbeta över yrkesgränserna
Ett sätt att frigöra mer resurser till klientnära och förebyggande arbete är, enligt Karl Gudmundsson, att ge möjligheter till mer kompetensöverskridande teamarbete i mer öppna former, där socionomer med myndighetsutövning samarbetar med andra yrkesgrupper, exempelvis socialpedagoger och administratörer.
– En socialchefs kanske allra viktigaste uppgift förutom att rekrytera är att erbjuda en riktigt bra introduktion för nya medarbetare samt att behålla befintliga medarbetare genom att ge möjligheter att utvecklas i yrket och påverka arbetets innehåll och organisation, säger Karl Gudmundsson.

Ny yrkesroll avlastar socionomer
– Att nyrekrytera för att minska arbetsbelastningen är självklart viktigt, men samtidigt råder det brist på socionomer på många håll, vilket försvårar rekryteringsarbetet. En åtgärd för att avlasta socionomerna är att introducera en ny yrkesroll, en socialtjänstens motsvarighet till läkarsekreterare. De ska både kunna hjälpa till med administrativt arbete och med enklare arbetsuppgifter ute på fältet, säger Roger Källs, socialnämndens ordförande i Norrköpings kommun.

Mobil teknik kan spara tid
Han tror även att en framtida socialtjänst som delvis baseras på en öppen ingång, där det finns möjlighet för medborgare att få hjälp som inte nödvändigtvis föregås av en biståndsbedömning eller utredning, kan ge socionomer möjlighet att arbeta mer med förebyggande åtgärder.
– Det kräver ändringar i socialtjänstlagen, men det skulle göra socialtjänsten mer tillgänglig för en större grupp människor. Förbättrad arbetsmiljö är ett ämne som förstås engagerar många socionomer. Mer mobil teknik, exempelvis läsplattor och bärbara datorer, som gör det möjligt att sköta delar av dokumentationen tillsammans med klienten ute på fältet, skulle spara tid och kanske även frigöra mer resurser till klientarbetet, säger Roger Källs.