Presentation

Möter familjerna i mysig villa istället för på kontor

Publicerad 1 februari 2017

Att hela stadsdelen Vivalla genomsyras av ett positivt engagemang bidrar till arbetsglädjen på Socialkontoret menar Anna Andersson, Johanna Andersson och Åsa Larsson. Foto: Lasse Persson
Att hela stadsdelen Vivalla genomsyras av ett positivt engagemang bidrar till arbetsglädjen på Socialkontoret menar Anna Andersson, Johanna Andersson och Åsa Larsson. Foto: Lasse Persson
Socialkontoret i Örebroförorten Vivalla bjuder in familjer till samtal i en hemtrevlig villa. Arbetet med att tvätta bort stämpeln av att vara en auktoritär myndighet har både gynnat invånarna och gjort socialsekreterarjobbet roligare.

Samhällsengagemang, kreativitet och mod att våga tänka nytt är egenskaper som kännetecknar personalen som jobbar på Socialkontoret i Vivalla i Örebro kommun. I stadsdelen bor människor med vitt skilda bakgrunder och samtidigt som behovet av socialt stöd är stort har det tidigare varit svårt att nå ut med den sociala hjälpen fullt ut. Vissa invånare har inte vetat om vilket stöd som erbjuds av samhället, andra har känt en skepsis gentemot myndigheter som ”lägger sig i”.
Den bilden arbetar man aktivt för att förändra. Och med lyckat resultat.
– Vi har god samverkan med andra aktörer, som polis och skolor till exempel. Får vi veta att en elev har hög frånvaro kan vi bjuda in barnets hela familj till ett möte där vi presenterar oss och berättar hur vi kan hjälpa till utan att det behöver vara ett formellt ärende, säger Anna Andersson, enhetschef på Socialkontoret i Vivalla.

Finns nära barn, ungdomar och föräldrar
Att Socialkontoret flyttat till Vivalla rent fysiskt, istället för att som tidigare vara beläget i centrala Örebro, har varit ett betydelsefullt steg. Utöver det formella kontoret bedrivs den sociala verksamheten dessutom i en mysig besöksvilla, inredd som ett hem med leksaker och böcker för barn.
– Att jag kan möta familjer i en hemlik miljö gör samvaron trevligare och bidrar till att vi inte framstår som auktoriteter som fattar beslut över någons huvud. Vi kommer varandra närmare, säger Johanna Andersson, socialsekreterare.
Det nya sättet att jobba innefattar en rad förändringar. Det är ett systematiskt arbete och även om man är mitt uppe i processen ser man redan att det lett till förbättringar.
– Det finns ett enormt engagemang här i Vivalla. Vi har byggt upp värdefulla samarbeten med frivilligorganisationer och föreningar. Vår ökade närvaro har fått positiv respons, säger Åsa Larsson, gruppledare på Socialkontoret i Vivalla.
Och förändringsarbetet är inte bara av godo för invånarna. Det har också gjort socialsekreterarjobbet roligare.
– Det är spännande att vara en del i det här och få vara med och påverka utvecklingen, säger Johanna Andersson, socialsekreterare.

Örebro kommun
På Socialkontoret i Vivalla i Örebro kommun arbetar i dagsläget tio socialsekreterare, två gruppledare, en enhetschef och en person med administration. En stor andel av stadsdelens invånare är utlandsfödda, och socialsekreterare som jobbar i området får extra utbildning för att kunna möta olika kulturella frågor som kan dyka upp i arbetet.

Socialsekreterare som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med det engagerade och nytänkande arbetslaget välkomnas.

Kontaktperson:
Anna Andersson, enhetschef
Tel: 019-21 57 30
E-post: anna.d.andersson@orebro.se
www.orebro.se

www.orebro.se