Presentation

Lite personligare hos Bemannia

Publicerad 1 februari 2017

Hassan Abd-Elkader, Lisa Målberg och Kristina Irvebrant på Bemannia. Foto: Thomas Henrikson
Hassan Abd-Elkader, Lisa Målberg och Kristina Irvebrant på Bemannia. Foto: Thomas Henrikson
Bemannia utmärker sig som ett personligt bemanningsföretag som präglas av närhet och tillgänglighet och en strävan efter att tillgodose behoven hos både konsulter, kunder och klienter.

När Hassan Abd-Elkader bestämde sig för att börja arbeta som socialsekreterarkonsult dröjde det inte länge förrän han hade fått erbjudanden från flera större bemanningsföretag, men inget av dem kändes riktigt lockande.
– Jag ville få chansen att lära mig nya saker genom nya upplevelser, men jag upplevde en brist på tillgänglighet och personlighet hos flera bemanningsföretag, något som är avgörande för mig. För mig är detta ett humanistiskt arbete och jag trivs när jag får träffa och hjälpa människor. Jag vill känna att min arbetsgivare är öppen och lyhörd. Därför föll valet på Bemannia – jag fick helt enkelt en bättre känsla här, berättar han.

Nära kommunikation
Hassan framhåller att en annan positiv aspekt är den nära och täta kommunikation som finns mellan konsulterna och cheferna på Bemannia.
– Konsultcheferna är alltid tillgäng­liga och det finns en ständig strävan efter att tillgodose behoven hos alla parter. För mig som konsult handlar det exempelvis om längden på uppdragen, var de är förlagda och hur mycket jag vill och kan arbeta.

Ramavtal över hela Sverige
Affärsområdesansvariga Kristina Irvebrant och konsultchefen Lisa Målberg lyssnar till Hassans beröm med breda leenden och båda nickar medhåll.
– Bemannia har ett långsiktigt tankesätt och står för värderingar som jag vill jobba mot. Vi ser våra konsulter som en tillgång och inte en produkt och därför tycker vi det är viktigt att lyssna och vara öppna för deras önskningar. Av samma anledning uppmuntrar och stöttar vi de konsulter som vill kompetensutveckla sig via olika utbildningar, säger Lisa.
– Vi har ramavtal med över 80 kommuner i Sverige och är därför garanterade uppdrag till våra konsulter. Vi ser långsiktigt på vår verksamhet och att vi vinner många avtal är ett betyg på att vi är ett seriöst företag som ständigt granskas. Vi har som mål att växa i en takt där vi behåller tillgängligheten och den familjära känslan i företaget. Vi vill skapa en trygg och engagerande anställning för de socionomer som söker sig till oss, avslutar Kristina.

Bemannia
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenad. Bemannia är anslutna till Bemanningsföretagen och har kollektivavtal. Vi har ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) och Kammarkollegiet. Genom ramavtal med SKI och Kammarkollegiet är vi leverantörer till hela den offentliga sektorn vilket innebär cirka 900 kunder inom kommun, landsting och statliga
myndigheter och bolag.

Bemannia AB
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Tel: 0771-84 53 00
E-post: socionom@bemannia.se
www.bemannia.se

www.bemannia.se