Hoppfull bild av den sociala barnavården

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Susanne Björk, socionom, studierektor för uppdragsutbildningar på Ersta Sköndal Högskola och författare till boken ”Utreda barn, unga & familjer – en hoppfull bok om ett angeläget arbete”.
Susanne Björk, socionom, studierektor för uppdragsutbildningar på Ersta Sköndal Högskola och författare till boken ”Utreda barn, unga & familjer – en hoppfull bok om ett angeläget arbete”.
Den sociala barnavården har stått mycket i fokus på senare år, inte minst på grund av att många verksamheter haft svårt att behålla sina medarbetare. Många socionomer som arbetar inom den sociala barnavården efterlyser en positiv och konstruktiv motvikt till det negativa nyhetsflödet. Boken ”Utreda barn, unga & familjer – en hoppfull bok om ett angeläget arbete” fyller just den funktionen.

– Idén till den här boken fick jag när vi arrangerade utbildningar för socialsekreterare som är verksamma i den sociala barnavården. I samband med utbildningarna diskuterade vi de utmaningar och svårigheter, men även de möjligheter som arbetet medför. Deltagarna skrev egna texter på temat och idén att låta texterna ingå i en bok föddes, säger Susanne Björk, socionom, studierektor för uppdragsutbildningar på Ersta Sköndal högskola och författare till boken.

Erfarenhetsbaserad kompetens
Hennes målsättning är att boken ska fungera som stöd och inspiration för socialarbetare och socionomstudenter. Boken ska inge hopp och förmedla en bild av det goda sociala arbetet.
– Många blivande och yrkesverksamma socionomer värdesätter att kunna spegla sig i kollegors yrkeserfarenheter. I den sociala barnavården har den erfarenhetsbaserade kompetensen hamnat mer i fokus på senare tid. Det finns ett behov av att sätta ord på medarbetarnas professionella kunnande, vilket min bok förhoppningsvis kan bidra till. Jag ser också gärna att den förmedlar socialsekreterarnas goda yrkeskunnande och ger den sociala barnavården den hoppfullhet den förtjänar, säger Susanne Björk.

Ökad kontinuitet behövs
Den sociala barnavårdens största utmaning är, enligt Susanne Björk, att lyckas behålla sina medarbetare. I dagsläget arbetar många socionomer en relativt kort tid inom barnavården och på senare år har socialförvaltningarnas svårigheter att rekrytera och behålla personal fått mycket uppmärksamhet.
– Ett positivt initiativ som kan bidra till en ökad kontinuitet i organisationerna är det faktum att många barnavårdsverksamheter satsar på specialistsocionomer, erfarna socionomer som agerar stöd, handledare och mentorer åt sina kollegor, utan något formellt chefsansvar. Jag hoppas också att fler socialsekreterare i den sociala barnavården i framtiden får lägga mer tid på relationsskapande arbete, som alltid utgjort grunden i det sociala arbetet, inte minst med familjer, säger Susanne Björk.