Förste socialsekreterare ger beslutsstöd

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Sofia Frederiksen Angervall, enhetschef för barn och unga på socialtjänsten i Kungsbacka kommun.
Sofia Frederiksen Angervall, enhetschef för barn och unga på socialtjänsten i Kungsbacka kommun.
I Framtidens Karriär – Socionoms undersökning svarar 63 procent av socionomerna att de får tillräckligt med stöd från sin arbetsledning vid svåra beslut. Eftersom en viktig del av socionomyrket innebär att fatta svåra beslut borde siffran vara högre.

– 63 procent är en acceptabel siffra, men den borde vara mycket högre. Alla socionomer har rätt till stöd i samband med svåra beslut. En viktig del av socionom­yrket är just att fatta svåra beslut och eftersom socionomexamen på senare år blivit allt mer teoretisk är efterfrågan på beslutsstöd och nära arbetsledning hög, inte minst bland relativt nyutexaminerade socionomer. Även erfarna socialsekreterare är i behov av stöd vid svåra beslut, säger Sofia Frederiksen Angervall, enhetschef för barn och unga på socialtjänsten i Kungsbacka kommun.
Socialtjänsten i Kungsbacka kommun har valt att ha mellan en och två förste socialsekreterare vid respektive enhet som stöttar sina kollegor vid svåra beslut. Det nära och tillgängliga beslutsstödet bidrar, enligt Sofia Frederiksen Angervall, bland annat till att fler socialsekreterare orkar med sitt jobb på lång sikt, även när de tvingas fatta många svåra beslut.

Likvärdiga bedömningar
Att slippa känna sig ensam ansvarig för alla de beslut man fattar är en lättnad för många socialsekreterare. Eftersom socialsekreterare har många olika lagar och förordningar att förhålla sig till så kan det kännas bra att kunna luta sig mot en erfaren kollega när det behövs. Ett väl fungerande beslutsstöd kan även bidra till mer likvärdiga bedömningar av olika ärenden.
– Tydligt definierade ansvarsområden och ett tydligt mandat är avgörande framgångsfaktorer för förste socialsekreterare. Hos oss är deras främsta uppgift just att tillhandahålla ett nära och dagligt beslutsstöd till sina kollegor, medan jag som enhetschef fokuserar på mer övergripande ledarskapsuppgifter, säger Sofia Frederiksen Angervall.

Regelbundet och lättillgängligt stöd
Studier visar att det beslutsfattande stödet blir som bäst när en förste socialsekreterare ansvarar för att stötta maximalt sju till åtta kollegor. De kan ofta erbjuda många olika typer av beslutsstöd, exempelvis enskild handledning samt regelbundna genomgångar av svåra och aktuella ärenden i grupp, där olika socialsekreterare stöttar och delar med sig av sina erfarenheter.
– Jag anser att fler socialtjänster bör införa förste socialsekreterare. De kan erbjuda ett regelbundet och nära stöd som kan avgöra skillnaden mellan att stanna kvar på jobbet och att säga upp sig för den enskilde socialsekreteraren, säger Sofia Frederiksen Angervall.

Förste socialsekreterare
En förste socialsekreterares främsta ansvarsområde är att stötta sina kollegor med arbetsledning och beslutsstöd samt vara processbärare mellan olika enheter på förvaltningen. Förste socialsekreterare stöttar både nya och erfarna socialsekreterare och fungerar som ett lättillgängligt stöd i det dagliga arbetet. En förste socialsekreterare fungerar som ett viktigt komplement till enhetschefen eftersom de har tid och resurser att arbeta nära sina kollegor på daglig basis.
Anser du att du får tillräckligt med stöd från din arbetsledning vid svåra beslut?
stod_diagram