Presentation

Flexibelt arbetssätt i Tranås

Publicerad 1 februari 2017

Martina Karlsson och Robert Pettersson hos Socialtjänsten i Tranås. Foto: Erik Hellquist
Martina Karlsson och Robert Pettersson hos Socialtjänsten i Tranås. Foto: Erik Hellquist
Socialtjänsten i Tranås arbetar med ständiga förbättringar för både verksamheten och för sina socialsekreterare. Förvaltningen har högt i tak och uppmuntrar sina medarbetare att våga prova nya roller och komma med egna initiativ och idéer.

För många socialsekreterare handlar yrket om att få göra skillnad för andra människor och Martina Karlsson och Robert Pettersson är inga undantag.
– Jag vill ge människor som lever under svåra förhållanden sådant som jag har kunnat ta för givet i mitt liv, såsom mat på bordet och pengar till hyran, berättar Robert.
Han trivs väldigt bra som ekonomihandläggare, inte minst för att verksamheten ständigt fokuserar på kvalitetsarbete för att skapa ett bättre flöde i alla processer och eliminera friktioner.
– Förbättringsarbetet går från idé via handling och utvärdering till förbättring och sedan tillbaka till idé och det är integrerat i vårt vardagliga arbete. Det märks i synnerhet på vårt goda samarbete med externa parter, till exempel med arbetsmarknadsenheten, säger Robert.
Ett annat exempel på förbättringsarbetet är Instrument X, ett standardiserat bedömningsformulär som ska ge en enhetligare utredningsprocess gentemot klienterna och samtidigt möjliggöra för biståndshandläggarna att lättare identifiera vilka behov individen har.

Tar tillvara på kompetens
Martina erhöll alldeles nyligen en ny roll inom förvaltningen, där hon förutom sitt ordinarie arbete på Barn- och familjeenheten även agerar mentor åt nyanställda socialsekreterare.
– Det känns väldigt positivt att min kompetens tas tillvara och att jag har fått möjligheten att ägna mig åt det här. Det har skett en oerhört konstruktiv utveckling under åren jag har jobbat här – klimatet har blivit mer lyhört och vi uppmuntras både till att komma med egna initiativ och till att prova nya roller inom organisationen. Det är både roligt och utvecklande.

Mångfacetterad arbetsplats
Hon framhåller att Tranås kommun överlag är väldigt inriktad på att förbättra organisationen, inte minst på den digitala fronten, och att socialtjänsten därmed står väl rustad inför framtiden.
– Det är en bra arbetsplats med en mångfacetterad blandning av människor såväl vad gäller bakgrund som erfarenhet. Dessutom är Tranås en väldigt trevlig stad som erbjuder lite av varje, så jag rekommenderar definitivt andra socialsekreterare att söka sig hit, avslutar Martina.

Socialtjänsten i Tranås
Socialtjänsten i Tranås arbetar med ärenden inom Individ- och familjeomsorg, Stöd & Omsorg för personer med funktionsnedsättning, Äldreomsorg samt biståndshandläggning. Inom Individ- och familjeomsorgen finns både myndighet barn/unga/familj och vuxna samt utförarsidan med öppenvård mot samtliga målgrupper, kommunens arbetsmarknadsenhet, samt en enhet inriktad på integrationsarbetet. IFO har även ansvar att driva en gård där olika sysselsättningsinslag erbjuds.

Socialtjänsten
Stadshuset
573 82 Tranås
Tel. vxl: 0140-681 00
E-post: tranaskommun@tranas.se
www.tranas.se

www.tranas.se