Familjerättssocionom – för barnets bästa

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Familjerättssocionom är en specialiserad yrkesroll med barnens bästa i fokus. Till ansvarsområdena hör bland annat vårdnadsutredningar med tingsrätten som uppdragsgivare och frivilliga samarbetssamtal med separerade föräldrar kring vårdnaden av gemensamma barn.

Joakim Blom, familjerättssocionom på Region Gotland och ordförande i FSR, Familjerättssocionomernas Riksförening. Foto: Linda Berglund
Joakim Blom, familjerättssocionom på Region Gotland och ordförande i FSR, Familjerättssocionomernas Riksförening. Foto: Linda Berglund
– Jag tog socionomexamen 1997 och har arbetat med familjerätt sedan 1998. Jag började på familjerättsbyrån i Göteborg och arbetar sedan 2001 på Region Gotland. Redan under socionomutbildningen praktiserade jag på familjerättsbyrån i Göteborg och kände direkt att familjerätt var rätt område för mig, säger Joakim Blom, familjerättssocionom på Region Gotland och ordförande i FSR, Familjerättssocionomernas Riksförening.
Han genomför många frivilliga samarbetssamtal och fungerar då som en oberoende medlare som hjälper separerade föräldrar att förebygga vårdnadstvister. Men den arbetsuppgift som tar mest tid i anspråk för Joakim Bloms del är vårdnadsutredningar, då han utreder barnets livssituation och tar in referensuppgifter från skola och förskola.

Vårdnadsutredningar
– Vårdnadsutredningarna fyller en viktig funktion som beslutsunderlag i samband med att föräldrar tvistar om vårdnaden av sina barn i tingsrätten. De flesta barn som berörs av vårdnads-, boende- och umgängestvister är i låg- eller mellanstadieåldern. Eftersom utredningarna ska läsas av en annan myndighet så formulerar vi oss på ett lite annorlunda sätt och skriver utifrån ett annat regelverk jämfört med andra utredningar inom socialtjänsten. Det är därför en fördel om man tycker om att uttrycka sig i skrift, säger Joakim Blom.
Ett av skälen till han trivs i rollen som familjerättssocionom är att han arbetar med tydligt barnfokus, det är alltid barnens bästa som står i fokus, oavsett om han gör faderskapsutredningar, medgivandeutredningar inför en adoption eller handlägger andra typer av ärenden.
För att trivas som familjerättssocionom är det en fördel om man har ett visst juridiskt intresse eftersom mycket av arbetet grundar sig på föräldrabalkens paragrafer. Tålamod i samband med samarbetssamtal och utredningsarbete är också till stor hjälp.

Meningsfullt hjälpa föräldrar
– De frivilliga samarbetssamtalen är en intressant omväxling till utredningsarbetet. Det känns givande och meningsfullt att kunna hjälpa föräldrar som på eget initiativ sökt sig hit och vill ha min hjälp att förebygga en vårdnadstvist. En av fördelarna med att arbeta som familjerättssocionom är att jag relativt snabbt ser resultat av mitt arbete, det känns verkligen att jag kan göra en viktig insats för barn och deras familjer. Eftersom man träffar många barn i arbetet som familjerättssocionom så har man förstås nytta av att tidigare ha arbetat med barn, säger Joakim Blom.