Presentation

Dedicares personliga bemötande lockar socionomer

Publicerad 1 februari 2017

Markus Andersson, Hila Hezaveh, Lena Lindeberg och Pantea Zethelius hos Dedicare Socionom. Foto: Johan Marklund
Markus Andersson, Hila Hezaveh, Lena Lindeberg och Pantea Zethelius hos Dedicare Socionom. Foto: Johan Marklund
Att arbeta som socionomkonsult innebär att man kan fokusera på klienterna snarare än att ägna sin tid åt administration och organisationsfrågor. Dessutom åtnjuter man en mer omväxlande och självständig arbetssituation, där man själv avgör villkoren.

Då Hila Hezaveh under gymnasietiden arbetade ideellt för en kvinnojour väcktes hennes intresse för att utbilda sig till socionom, och hon tog sin examen redan som 22-åring. Hon började sin karriär med att arbeta med ekonomiskt bistånd innan hon gick vidare till att inrikta sig på barn och unga. Hon anslöt sig till Dedicare förra året efter att ha upplevt en viss stagnation i sin fasta anställning.
– Jag upplever att min kompetens och mina arbetsprestationer tillvaratas på ett bättre sätt som konsult då jag passionerat får ägna min tid till utredningsarbetet på barn och unga idag, vilket jag saknade i min fasta anställning i kommunen på grund av bemanningsproblematiken. Dedicare blev mitt val efter att ha utforskat olika konsultbolag. Detta då vi hade samma bild av hur min kompetens på bästa sätt kom till användning och då de mötte mina önskemål gällande geografisk plats.

Positivt och personligt bemötande
Hila upplevde att Dedicares flexibilitet och det positiva och personliga bemötandet hon fick var avgörande för hennes beslut och där får hon medhåll av socionomen Lena Lindeberg. Lena har arbetat inom sociala verksamheter sedan 1983 och hunnit med en mängd olika positioner och uppdrag. Då hennes barn flyttade hemifrån upplevde hon att hon ville ha nya erfarenheter och en möjlighet att utvecklas.
– Jag fick fler och fler arbetsuppgifter men inga möjligheter att utvecklas vidare eller följa en karriärväg. Min kontakt med Dedicare var redan från början väldigt personlig och positiv med god personkemi och öppna, regelbundna kontakter. De fångade upp mina intressen och hjälpte mig att skapa en situation som fungerade för just mig, med nya, fräscha utmaningar, samtidigt som jag själv kan påverka arbetstider och uppdrag.

Chans till personlig utveckling
Chansen till personlig utveckling var något som attraherade även socionomen Markus Andersson. Efter att ha arbetat med framförallt missbruk inom samma kommun i nära ett decennium kände han att han ville prova på andra arbetsplatser och nya arbetsområden.
– Jag är inne på mitt tredje uppdrag för Dedicare och har hunnit arbeta med både socialpsykiatri och LSS-handläggning. Det har varit oerhört utvecklande och det har också tydliggjort för mig vilken resa socialtjänsten har företagit sig under de senaste åren. Rollen som socialsekreterare och biståndshandläggare blir allt tydligare och sektorn är mer enhetlig. Vi är bättre på att arbeta enligt lagar och utredningar och det skapar en tryggare arbetssituation.

En positiv upplevelse
Alla tre understryker att det har varit en mycket positiv upplevelse att börja arbeta som socionomkonsult. Inte nog med att arbetet gör det möjligt att lägga all sin uppmärksamhet på klienterna istället för att ägna tid åt möten och organisationsfrågor, utan man träffar också nya kollegor och får ta sig an nya utmaningar.
– Var och en av oss skulle definitivt rekommendera andra socionomer att prova att arbeta som socionomkonsult och det har vi många gånger redan gjort. Det är verkligen uppbyggande att känna sig efterlängtad när man kommer till en ny arbetsplats och det är minst lika tilltalande att känna att man gör nytta och underlättar vardagen för sina nya kollegor. Det är dessutom en sektor i ständig utveckling och förändring så det finns alltid något att lära sig, avslutar de.

Genuint engagemang en framgångsfaktor
Affärsområdeschefen för socionomer, Pantea Zethelius, började sin karriär hos Dedicare 2014 som konsultchef. Hon berättar att bemanningsbranschen för socionomer på den tiden inte alls såg ut som den gör idag, men att verksamheten har växt kraftigt.
– Både området och socionomerna har fått lite tid att mogna. Många kände sig osäkra, men då vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som erbjuder både tjänstepension och kollektivavtal är vi ett lika tryggt alternativ som en traditionell anställning. Dessutom har vi majoriteten av alla kunder och alla ramavtal, så det finns aldrig brist på uppdrag, konstaterar hon.
Dedicare är störst i Sverige på socionombemanning och har därmed större möjligheter att erbjuda exempelvis vidareutbildningar och aktiviteter, men aldrig på bekostnad av den personliga kontakten.
– Vi utgår alltid från den personliga kontakten och har goda och täta uppföljningar med våra konsulter. Jag vågar påstå att vi bryr oss lite mer; vi som arbetar här är socionomer och vi drivs av ett genuint intresse, så vi förstår vilka förutsättningar man kan möta ute på en arbetsplats. Det ligger oss varmt om hjärtat att vara ett vettigt komplement som bidrar till att stärka rättssäkerheten och skapa bra arbetssituationer för socionomer runt om i landet, avslutar hon.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kurator eller familjehemskonsulent.

Dedicare Socionom
Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

www.dedicare.se/socionom