Presentation

Socialförvaltningen i Helsingborg, en hälsofrämjande arbetsplats!

Publicerad 31 januari 2017

Socialjouren på Socialförvaltningen i Helsingborg.
Socialjouren på Socialförvaltningen i Helsingborg.
För att lyfta fram de arbetsplatser som utvecklar sin arbetsmiljö delar Helsingborgs stad årligen ut utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats. Detta år vann två av socialförvaltningens arbetsgrupper första- respektive tredjepriset.

Socialjouren vann med motiveringen:
”Efter att både arbetsgruppen och socialjourens uppdrag utökats för några år sedan har medarbetarna aktivt arbetat med resultatet från medarbetarenkäten och med processen att svetsa samman teamet. Genom tydliga arbetsrutiner och ett inkluderande förhållningssätt har teamet på socialjouren skapat den tillit mellan kollegor som behövs för att kunna hantera situationer som ibland kan bli svåra, obehagliga eller riskfyllda.”
På socialförvaltningen förespråkar vi intern rörlighet, vi ser att det ökar kompetensen både för medarbetare och organisation. Som medarbetare hos oss ska man kunna utvecklas och nå alternativa karriärvägar.
Medarbetarna på socialjouren berättar att de tror att en del av deras framgångar beror på att de alla arbetat inom andra verksamheter på socialförvaltningen.
– Genom att ta vara på varandras olikheter och erfarenheter så blir vi ännu bättre i vårt uppdrag. Vi lyckas med att leda oss själva på grund av att vi kan styra vårt eget arbete, vi har möjlighet att jobba flexibelt och vår chef har stort förtroende för oss. Det gör att vi kan växa och därmed också ta ett större ansvar.
Ett av våra team inom utredning och uppföljning på Barn, unga och familj tilldelades dessutom tredjepriset. De är ett bra exempel på hur vår nya organisation har skapat bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Lyssnar på medarbetarna
Resultatet för årets medarbetarundersökning visar att socialförvaltningen utvecklats i en mycket positiv riktning. Vi har lyssnat på våra medarbetare och arbetat fram en ny chefsstruktur, infört administrativt stöd och fortsätter att utöka antalet sakkunniga socialsekreterare. Nya och oerfarna socialsekretrare ska få en grundlig och lång introduktion in i yrket och ärendearbetet. Vi tror på spjutspetskompetens och en löneutveckling som följer din kompetens och din erfarenhet.
Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med våra socialsekreterare och brukare och i samarbete med lokala brukarorganisationer. Personer med mångårig erfarenhet av våra tjänster arvoderas för att bland annat bli mentorer åt nya socialsekreterare, hjälpa till att se över hur vi kan förenkla arbetet med utredningar och dokumentation och för att utveckla vår digitala tillgänglighet.
Just nu tittar en arbetsgrupp med socialsekreterare och brukare på hur vi kan jobba mer med samskapade tjänster. Målet är att ytterligare anpassa vårt sätt att arbeta efter individens behov och förutsättningar. Genom att systematiskt involvera användarna både i den generella utvecklingen av våra tjänster och i sin egen ärendeprocess vill vi höja nyttan för våra användare och skapa ömsesidig tillit.
Våra arbetsledare inom Socialförvaltningen är mycket omtyckta! Arbetsledarna anses vara kompetenta och erfarna. De agerar peppande, respektfullt, visar tillit och ger utrymme för samtal om arbetsbelastningen. I Helsingborgs stad erbjuds alla chefer en Ledarskapsutbildning och staden satsar mycket på kompetensutveckling och stöttning av chefen i hens uppdrag. På Socialförvaltningen fördjupar vi oss ännu mer i ledarskapet i socialt arbete och cheferna jobbar nära sitt HR-stöd.

Vad gör oss unika?
• Engagerade chefer i ett nära ledarskap
• Uppbyggda rutiner och stödfunktioner som stöttar i vardagen
• Administrativa assistenter
• Sakkunniga som stöttar utredarna i deras ärenden
• Möjlighet att arbeta två och två i utredningar
• Många möjligheter till kompetensutveckling
• Intern och extern handledning

Välkommen att läsa mer om oss på öppnasoc.se

Socialförvaltningen Helsingborg
Totalt anställda: cirka 600
Antal chefer: cirka 50
Verksamheter: Barn, unga och familj, Vuxen, Gemensamma resurser och Ensamkommande barn och unga.
Läs mer på: öppnasoc.se, eller stadens Instagram

helsingborg_HBG_logo_liggande_PMS