Utvecklingsmöjligheter i Danderyds kommun

Publicerad 7 september 2016

Jessica Hummel, Louise Fröberg, Britt-Marie Ekström, Eva Larsson och Anne Irlander Blom. Foto: Ian Johnson
Jessica Hummel, Louise Fröberg, Britt-Marie Ekström, Eva Larsson och Anne Irlander Blom. Foto: Ian Johnson
Socialförvaltningen i Danderyds kommun präglas av ett nära ledarskap och en miljö med goda möjligheter att utvecklas. Ett öppet arbetsklimat uppmuntrar delaktighet i det löpande utvecklingsarbetet. Rättesnöret är klientfokus med kvalitet och kontinuitet.

I Danderyds kommun vill man att alla ska känna sig delaktiga. Att man har lyckats väl kan Jessica Hummel, socialsekreterare i barn och ungdomsgruppen, intyga. Hon är relativt ny på arbetsplatsen men betonar att det finns inget ”vi” och ”dom”. Det är en styrka att organisationen är liten, man har bokstavligt talat nära till varandra.
– Den goda samverkan är resultatet av ett målinriktat arbete där vi har jobbat med att stärka rutiner, få ett bättre flöde och en väl fungerande vardag, berättar Eva Larsson, gruppledare för LSS-handläggarna.

Ständig utveckling
Socialnämnden ger resultat- och inriktningsmål som man arbetar mot och sedan två år tillbaka driver Danderyds kommun ett utvecklingsarbete med stöd av LEAN. Målen är levande och man för diskussioner om vilka behov som finns, vad som är meningsfullt och ger ett mervärde.
– Arbetsplatsen kännetecknas av ett nära ledarskap. Man har möjlighet att utvecklas i sin socionomroll med stöd av individuella utvecklingsplaner, en närvarande arbetsledning och stödjande handledning, säger Britt-Marie Ekström, bitr. socialdirektör på socialförvaltningen i Danderyds kommun.

Kvalitet med klientfokus
I Danderyd är man stolt över ett socialt arbete med betoning på kvalitet för klienten. För att kunna leverera kvalitet krävs en lagom arbetsbelastning där allas kunskap kan användas i ett flöde. Arbetsgrupperna hjälps åt för att balansera arbetet.

Rekrytera
I Danderyds kommun lägger man stor vikt vid rekrytering och att ta hand om nyanställda. Anne Irlander Blom, gruppledare inom barn och ungdom, har stor erfarenhet av introduktion och mentorskap.
– Det är viktigt att vi i arbetsledningen är tillgängliga. Det skapar ett lugn i organisationen. Min dörr är alltid öppen, berättar Anne Irlander Blom.

Framtidsutsikter
Socionomerna i Danderyds kommun tycker att framtiden ser ljus ut.
– Det som gör jobbet som socionom så roligt är förändringarna som kräver att man behöver utveckla sin kompetens för att kunna möta situationen, säger Louise Fröberg, gruppledare för försörjningstöd/flyktingmottagande. Man bygger på sin kunskap och erfarenhet i takt med att samhället förändras.

Danderyds kommun
Danderyd är en grönskande storstadskommun belägen cirka en mil norr om Stockholm. På socialkontoret arbetar 80 personer och ansvarar för individ- och familjeomsorg samt för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi finns i fräscha lokaler i Mörby Centrum med möjligheter till träning, shopping och lunchrestauranger.

Danderyds kommun, Socialkontoret
Kontaktperson: Britt-Marie Ekström, bitr. socialdirektör – avdelningschef Äldre och LSS
Tel: 08-568 911 20
E-post: britt-marie.ekstrom@danderyd.se
www.danderyd.se

www.danderyd.se