Tydliga karriärvägar i Linköping

Publicerad 7 september 2016

Erika Boquist, Malin Holmström, Erika Winghult och Susanne Johansson hos Linköpings kommun. Foto: Lisa Öberg
Erika Boquist, Malin Holmström, Erika Winghult och Susanne Johansson hos Linköpings kommun. Foto: Lisa Öberg
En trygg och flexibel arbetsplats, med en tydlig kompetenstrappa och möjlighet att prova på många olika arbetsuppgifter.
För socionomer och liknande som vill göra skillnad och arbeta i en kommun som sätter brukarna i centrum erbjuder Linköping många spännande karriärmöjligheter.

I Linköpings kommun är medarbetarnas möjligheter till att påverka sina arbetsuppgifter och utveckla sin kompetens central. Därför har man utarbetat en kompetenstrappa som lanseras nu under hösten. I ett första steg gäller den socialsekreterare, biståndsbedömning inom LSS och SOL. Trappan består av fem steg och ger en tydlig bild av de kompetensutvecklingsinsatser som finns beroende på var i sin karriär man befinner sig, från studerande, basnivå, van, erfaren och till mycket erfaren.
– Vi vill tydliggöra för våra olika yrkesgrupper hur de kan utvecklas professionellt och kompetenstrappan kan sedan ligga till grund för en karriärkarta för varje individ. All kompetensutveckling sker i samförstånd med både medarbetare och chefer och responsen har varit mycket positiv, berättar Malin Holmström, som är kompetenssamordnare inom Socialförvaltningen.
Målet är att skapa en lärande organisation, med välfungerande flöden och processer. Socialförvaltningen tillämpar leankonceptet som bland annat stärker brukarens fokus och medarbetarnas möjlighet att påverka hur arbetet utförs. Som nyanställd skolas man in i ett introduktionsprogram med en mentor för att senare när man är mer erfaren själv kunna ta en mentorsroll och på så sätt vara en dynamisk del av hela organisationens lärande och utveckling.

Nära till chefer
Susanne Johansson, som har en kandidatexamen i psykologi och socialrätt, arbetar med barn- och ungdomsutredningar och kom till Linköpings kommun för ett år sedan. Hon menar att det märks att brukarperspektivet genomsyrar hela organisationen. En annan fördel är att det är korta beslutsvägar och nära till cheferna.
– Jag trivs enormt bra och har väldigt kul och spännande arbetsuppgifter. Det är så varierat och jag har fått väldigt bra introduktion till arbetet och stort stöd från både medarbetare och ledning. Det gör att det känns väldigt tryggt även när arbetet är utmanande.
Hon får medhåll av socialsekreteraren Erika Boquist, som framhåller att det finns en lyhördhet för medarbetarnas önskemål, både vad gäller arbetsuppgifter och arbetstid. Hon har sedan starten 2009 arbetat med utredning av barn och unga samt med ekonomiskt bistånd.
– En stor fördel är att man kan styra sin almanacka vad gäller exempelvis möten och det är en väldigt föräldravänlig arbetsplats. Här finns en flexibilitet och strävan att tillmötesgå medarbetarnas önskemål och behov. Det gör en enorm skillnad när man har familj och barn, säger hon och tillägger:
– Det är också en lagom stor kommun. Linköping är tillräckligt stort för att det ska finnas resurser och alla typer av ärenden, samtidigt som det finns en sammanhållning och känsla av närhet.

Pröva nytt
Flexibiliteten gäller även möjligheten att testa olika arbetsområden och roller. Arbetsgivaren värdesätter att medarbetarna breddar sin kompetens och söker nya utmaningar. Det finns en lyhördhet från chefer om man vill testa andra arbetsuppgifter, menar Erika Winghult, som arbetat som socialsekreterare sedan millennieskiftet och inom Linköpings kommun sedan 2006. Hon har under åren jobbat med såväl vuxenutredningar som med barn och unga. Nu gör hon uppföljningar av familjehemsplaceringar.
– Det finns verkligen en vilja att hitta lösningar för den som vill pröva nytt och en förståelse för värdet av att vi alla delar med oss av vår kunskap och kompetens. Detta är väldigt positivt och gör att det är lätt att trivas och bli kvar här i Linköping. Att det sedan hela tiden finns så starkt brukarfokus gör att arbetet känns meningsfullt in i varje detalj, säger hon.
Socialförvaltningen i Linköpings kommun söker nu många olika kompetenser för spännande arbetsuppgifter inom en rad olika områden. Det finns många arbetsområden även för den som inte är socionom utan som har annan relevant utbildning i bagaget. Malin, Susanne, Erika och Erika uppmanar personer som brinner för att arbeta med människor att titta närmare på de karriärmöjligheter som finns i kommunen.
– Det finns många som kan ha rätt profil. Här är väldigt lätt att trivas och man kan verkligen utvecklas och göra skillnad.

Linköpings kommun
Linköpings kommun är en växande och framtidsfokuserad kommun som förverkligar idéer och vågar prova nya metoder. Vi som arbetar i kommunen påverkar människors liv, jobbar nära våra kommuninvånare och är en del av en kollegial och omtänksam kultur med nära till skratt. Du som jobbar hos oss är viktig och därför får du stort handlingsutrymme och möjlighet att växa här. Linköpings kommun värdesätter mångfald och värnar om varje medarbetares trygghet.
www.linkoping.se

www.linkoping.se