Trygghet och teamkänsla på Attendo

Publicerad 7 september 2016

Madeleine Adestedt, verksamhetschef och Aura Baila, biträdande verksamhetschef på Attendo Socionombemanning. Foto: Gonzalo Irigoyen
Madeleine Adestedt, verksamhetschef och Aura Baila, biträdande verksamhetschef på Attendo Socionombemanning. Foto: Gonzalo Irigoyen
Som konsult på Attendo Socionombemanning har du goda möjligheter att påverka både uppdrag och arbetstider.
Men den kanske allra största fördelen är att du hamnar i en stark gruppgemenskap, med täta uppföljningar och stort stöd från kolleger.

Attendo Socionombemanning var ett av de första bemanningsföretagen för socionomer när det grundades för 16 år sedan. Idag arbetar verksamheten med alla sorters uppdrag över hela Sverige och har under årens lopp byggt upp nära relationer med kunderna. För socionomer som vill ha ett varierat och flexibelt arbete finns många spännande möjligheter.
– Socialsekreterare arbetar ofta med svåra och komplexa uppgifter. Därför är den trygghet och teamkänsla som vi erbjuder oerhört viktig. Hos oss är man aldrig ensam på ”fältet”, utan vi har stort fokus på uppföljning och omsorg om varje konsult, berättar verksamhetschef Madeleine Adestedt som tillsammans med biträdande verksamhetschefen Aura Baila tillbringar mycket tid med samtal och resor till de olika arbetsplatserna för att hålla personlig kontakt med konsulterna. Båda är erfarna socionomer och vet vilka utmaningar som arbetet kan ställa.
En viktig förutsättning för att Attendo ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet ute i kommunerna är att konsulterna trivs och får utnyttja sin fulla kompetens. Därför lägger verksamheten ned mycket tid på att matcha så att rätt person hamnar på varje uppdrag.
– Som konsult hos oss har du möjlighet att påverka dina uppdrag. Det är såväl kundens behov som våra konsulters önskemål som styr och ett bra kvitto på att vi har lyckats i matchningen är att kunderna återkommer med fler och längre uppdragsförfrågningar. Konsulterna är våra ambassadörer, säger Aura.

Många karriärvägar
Konsulterna på Attendo Socionombemanning arbetar inom samtliga av socialtjänstens verksamhetsområden. Det finns också möjlighet att arbeta med enstaka utredningsuppdrag, framför allt inom barn och ungdom samt familjerätt. Även chefs- och ledaruppdrag förekommer.
– Det finns också möjlighet för socionomer att göra karriär internt inom Attendo som är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag. Det finns gott om internutbildningar och karriärvägar, framhåller Aura, som själv startade som konsult på Attendo.
Eftersom ramavtalen med kunderna omfattar myndighetsutövning är socionomexamen ett grundkrav för konsulterna. Därutöver är det önskvärt med minst några års erfarenhet.
– Man ska vara trygg i sin yrkesroll. Men den personliga lämpligheten är viktigare än antal år i yrket och man ska gilla den omväxling och de utmaningar som konsultarbete innebär. Rätt person kan verkligen göra skillnad här på Attendo, betonar Madeleine.

Attendo Socionombemanning
Attendo Socionombemanning arbetar med utredningar och uppföljningar inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden. Det finns även möjlighet att arbeta med enstaka utredningsuppdrag eller som ledare och chef. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa socialtjänster i hela landet med kvalificerad personal och erbjuder mångfacetterade och spännande uppdrag och karriärvägar till socionomer.
www.attendo.se/socionombemanning

www.attendo.se/socionombemanning